ADS


Breaking News

กกพ. มุ่งกำกับ ดูแลพลังงานอย่างยั่งยืนด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม

กกพ. ควง ภาคีเครือข่าย “พลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้” ชูผลสำเร็จ “120 วันแบ่งปันพลังงานสะอาด” ชี้สร้างการรับรู้ และแรงบันดาลใจครอบคลุมผู้ใช้ไฟทั่วประเทศ
นายเสมอใจ ศุขสุเมฆ ประธานกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) เปิดเผยว่า เปิดเผยว่า ผลสำเร็จจากการดำเนินโครงการ “พลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้” ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) ดำเนินการผ่านกลไกของกองทุนพัฒนาไฟฟ้า โดยปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สามารถสร้างกระแสความตื่นตัว และการตระหนักถึงความสำคัญการพัฒนาพลังงานสะอาดเพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับภาคพลังงานของประเทศ ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายผู้ใช้ไฟฟ้่าทุกช่วงอายุ
“หัวใจ และเป้าหมายสำคัญที่สุดของโครงการพลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้ เพื่อสนับสนุนให้เกิดความยั่งยืนในภาคพลังงานของชาติ ภายใต้วิสัยทัศน์หลักที่สำคัญของสำนักงาน กกพ. ในการเป็นองค์กร กำกับ ดูแล กิจการพลังงานให้เกิดความยั่งยืน โดยที่ปัจจัยหลักที่สำคัญในการที่จะบรรลุเป้าหมายวิสัยทัศน์ได้ คือการได้รับการยอมรับ และสนับสนุนจากกระบวนการมีส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์จากประชาชนผู้ใช้พลังงานส่วนใหญ่ของประเทศ” นายเสมอใจ กล่าว

วันนี้ (18 ธ.ค.) กองทุนพัฒนาไฟฟ้า ร่วมกับภาคีเครือข่ายพลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้ ซึ่งนำโดย บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) และสมาชิกได้แก่ บริษัท  ทีวีบูรพา จำกัด บริษัทเทลสกอร์ จำกัด สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) และหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ได้ร่วมกันจัดแถลงข่าวผลสำเร็จของกิจกรรมการสื่อสารภายใต้โครงการ “พลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้” ในช่วงเวลา 120 วันของการดำเนินโครงการฯ ตั้งแต่เดือนสิงหาคม ที่ผ่านมา ภายใต้การจัดงานสื่อสัมพันธ์  กกพ. “120 วันแบ่งปันพลังงานสะอาด”
นายบัณฑูร เศรษฐศิโรตม์ กรรมการกำกับกิจการพลังงาน ผลสำเร็จโครงการพลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้ ว่า ภายใต้การออกแบบ และกำหนดกลยุทธ์ SOFT POWER ผ่านกระบวนการสื่อสารในรูปแบบที่หลากหลาย มีความสร้างสรรค์ บนเครื่องมือ ช่องทางการสื่อสาร และระยะเวลาที่เหมาะสม ได้สร้างความตื่นตัว กระแสการรับรู้อย่างต่อเนื่อง ก่อนที่จะนำไปสู่การสร้างแรงบันดาลให้ประชาชนได้รับรู้และตระหนักถึงความสำคัญของคุณค่า และความสำคัญของพลังงานทดแทนที่เกิดจากแหล่งพลังงานสะอาดตามเป้าหมายตลอดระยะเวลา 120 วันที่ผ่านมาได้เป็นอย่างดี
ทั้งนี้ในการดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการฯได้กำหนดเป็นกลยุทธ์ และจัดแบ่งการทำงานระหว่างภาคีเครือข่ายให้เกิดการบูรณาการการสื่อสารระหว่างกัน ประกอบไปด้วย 
ขั้นตอนแรก เริ่มต้นการสื่อสารตั้งแต่ การเลือกใช้  KOL : KEY OPINION LEADER เพื่อสร้างกระแส และจูงใจให้กลุ่มเป้าหมายเกิดความสนใจคล้อยตาม   โดยผู้นำทางความคิดที่เป็นที่ยอมรับในสังคม คือ เบิร์ด - ธงไชย แมคอินไตย์ ผ่านการสื่อสารโครงการ “ไฟ จาก ฟ้า” โดย บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)  สามารถสร้างการรับรู้ แรงบันดาลใจและความเข้าใจอย่างได้ผล   เข้าถึงประชาชนทั่วประเทศ ผ่านวิดีโอต่างๆ ของโครงการ “พลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้” กว่า 21 ล้านวิว รวมถึงยอดวิวของ MV “แสงของดวงตะวัน” ทุกเวอร์ชั่นสูงถึง 18 ล้านวิว  
ช่องวัน 31 ร่วมสื่อสารโครงการฯ ผ่านรายการพิเศษ  เช่น  รายการซีรีส์บันเทิง “ ไฟ จาก ฟ้า” รายการข่าวเย็น (จั๊ด ซัดทุกความจริง) เนื้อหาเพลง “แสงของดวงตะวัน” ผ่านเมนูเพจ  รวมยอดผู้ชมทั้งหมดกว่า 32 ล้านคน   
ขั้นตอนที่สอง ขยายผลด้วยการผลิตสื่อเพื่อสื่อสารองค์ความรู้ ได้แก่ รายการ “คนบันดาลไฟ”, “ภารกิจพิชิตตะวัน” , “มหา’ลัย ไฟ จาก ฟ้า” โดยบริษัท ทีวีบูรพา จำกัด สู่กลุ่มชุมชนและเครือข่าย (COMMUNITY & NETWORKING) โดยการลงพื้นที่สร้างการมีส่วนร่วมผ่านการฝึกอบรม และการปฏิบัติจริงกว่า 15 พื้นที่ ทั่วประเทศ จำนวน 32 ครั้ง และโครงการ “SOLAR VENGERS”  โดย สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) จัดทำ WORK SHOP DESIGN THINKING และการแข่งขันเพื่อพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ต้นแบบเกี่ยวกับพลังงานแสงอาทิตย์ในอนาคต   โดยมีผู้ผ่านเข้ารอบสุดท้ายจำนวน 12 ชิ้นงาน พร้อมเตรียมนำโชว์เคสไปแสดงในงาน BANGKOK DESIGN WEEK
ขั้นตอนที่สาม การสร้างกระแสอย่างต่อเนื่องโดยขยายฐานการรับรู้ผ่าน INFLUENCER  ผู้นำทางความคิดหลากหลายสาขาวิชาชีพ ในทุกช่องทางสังคมออนไลน์ที่มีผู้ติดตามรวมสูงถึง 27 ล้านคน เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายไม่น้อยกว่า 25 ล้านคน สร้างการมีส่วนร่วมสูงถึง 57.84 % ผ่านโครงการ “POWER OF ME,  POWER OF WE”  โดย บริษัท เทลสกอร์ จำกัด ซึ่งถือเป็นสถิติตัวเลขที่อยู่ในระดับสูงเป็นประวัติการณ์กว่าโครงการใดๆ
ขั้นตอนที่สี่ การขยายผลผ่านสื่อศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย  จากโครงการ “จรัส แสงสร้างสรรค์” โดยหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร  ระดมศิลปินหลากหลายสาขาสร้างสรรค์ผลงานศิลปะแขนงต่างๆกับภารกิจสร้างแรงบันดาลใจผ่าน ART PLATFORM เช่น จรัส LAB , จรัส KIDS , จรัส THEATER,           จรัส FORUM โดยมี จรัส LIGHT FEST เป็นกิจกรรมนำร่อง สาธิตการออกแบบงานศิลปะที่สร้างแรงบันดาลใจผ่านการใช้ประโยชน์จากพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งมีกำหนดจัดงานตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม 2562 ถึง วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ลานด้านหน้าหอศิลปกรุงเทพฯ  
“โครงการ พลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้ เป็นส่วนหนึ่งของภารกิจ กกพ. ที่สอดรับกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)  เป้าหมายที่ 7 เพื่อมุ่งสู่การใช้พลังงานสะอาดมีความทันสมัยและยั่งยืน ขององค์การสหประชาชาติ โดยเลือกใช้กลยุทธ์การสื่อสารผ่าน SOFT POWER รูปแบบต่างๆ ร่วมกับ 5 สมาชิกภาคีเครือข่าย ในช่วงเวลา 120 วัน ตั้งแต่เดือนสิงหาคม ถึงพฤศจิกายน 2562 เพื่อสร้างกระแสความสนใจ การให้ข้อมูลความรู้อย่างถูกต้อง และสร้างการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติจริง”  นายบัณฑูร กล่าวทิ้งท้าย 

เกี่ยวกับ กกพ.
คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน องค์กรหลักในการกำกับดูแลกิจการพลังงานของชาติด้านกิจการไฟฟ้า และก๊าซธรรมชาติ เพื่อส่งเสริมให้มีบริการอย่างมั่นคง และมีเสถียรภาพ ในราคาที่เหมาะสม โดยยึดมั่นในความยุติธรรม คุณธรรม และความโปร่งใส ส่งเสริมการมีส่วนร่วม และพึ่งพากันอย่างยั่งยืน ระหว่างกิจการพลังงาน สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม มุ่งมั่นตั้งใจพัฒนารากฐานพลังงานของประเทศ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนในอนาคต


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.)
Call Center 1204 / www.erc.or.th 
โทรศัพท์ 0-2207-3599  โทรสาร 0-2207-3502  
Facebook Page: สำนักงาน กกพ.