ADS


Breaking News

สถาบันสำรับไทย หรือ Sam Rap Thai Institute ดัน สำรับอาหารไทยก้าวไกลสู่สากล

ไทยไฟท์ จับมือ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เปิดสถาบัน "สำรับไทย" มุ่งสร้างสำรับไทย สู่สำรับโลก
ผลักดัน ส่งเสริม เติมศักยภาพ อาหารพื้นถิ่นทั่วไทย ก้าวไกลสู่สากล
     "สถาบันสำรับไทย" หรือ Sam Rap Thai Institute เป็นสถาบันส่งเสริมวัฒนธรรมอาหารไทย ระดับนานาชาติ ก่อตั้งขึ้นภายใต้ความร่วมมือระหว่าง บริษัท ไทยไฟท์ จำกัด  กับ "ศูนย์สำรับไทย" สถาบันไทยศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562 โดยมีแนวความคิดการจัดตั้งเพื่อเผยแพร่อาหารไทยถิ่นของไทยและอาหารไทยแบบ "สำรับ" ให้เป็นที่รู้จักไปทั่วโลก


“สำรับไทย” ที่คัดสรรจากทุกภูมิภาค หลากหลายท้องถิ่น
ซึ่งจะเปิดตัวเป็นสำรับแรกที่ถูกผลักดันให้เป็น
“สำรับไทย” สู่นานาประเทศทั่วโลก
     "อาหารไทย" ถือว่าเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของประเทศไทย เนื่องด้วยรสชาติที่กลมกล่อมและจัดจ้าน ทำให้อาหารไทยเป็นอาหารที่รู้จักและมีชื่อเสียงในระดับโลก แต่การศึกษาและต่อยอดอาหารไทยในท้องถิ่น หรือที่อาจเรียกว่าเป็น "ภูมิปัญญาท้องถิ่น" นั้นยังไม่มีการพัฒนาเท่าที่ควร


ผู้ดำเนินรายการ “คุณบัญชา ชุมชัยเวทย์” และ “คุณธนัญญา พิพิธวณิชการ”
กล่าวแนะนำ และนำชมวึดีทัศน์  

     หน้าที่หลักของสถาบันสำรับไทย จึงเป็นการรวบรวมข้อมูลวัตถุดิบท้องถิ่น ค้นคว้ากระบวนการสร้างสรรค์อาหาร ตลอดจนการประชาสัมพันธ์อาหารถิ่นให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย และเผยแพร่วัฒนธรรมอาหารไทยไปทั่วโลกผ่านกิจกรรมต่างๆ ทั้งรายการโทรทัศน์ การจัดประกวดทำอาหาร รวมทั้งการจัดมหกรรมส่งเสริมอาหารไทยถิ่นที่จะจัดขึ้นทั้งในและต่างประเทศตลอดทั้งปี

คุณอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
ขึ้นเปิดกรวยถวายราชสักการะ และกล่าวหัวข้อ
“อาหารไทย วัฒนธรรมไทย” 

    การต่อยอดก้าวไกลของอาหารไทยเพื่อมุ่งไปสู่ระดับโลก เมื่อ “สถาบันสำรับไทย” เป็นความร่วมมือระหว่างบริษัทไทยไฟท์ จำกัด ( THAI FIGHT ) บริษัทที่มีการจัดทัวร์นาเมนท์มวยไทยระดับโลกมากมาย สร้างชื่อเสียงจุดประกาย สร้างกระแสความนิยมให้มวยไทยแผ่ขยายไปทั่วโลก กับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นสถาบันวิชาการที่รวบรวมข้อมูลและจัดการรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ


ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ขึ้นกล่าว หัวข้อ “อาหารถิ่นไทย วัฒนธรรมพื้นบ้านไทย”

     ทำให้ “สถาบันสำรับไทย” มีศักยภาพที่จะเป็นเป็นหน่วยงานกลางในการรวบรวมข้อมูลร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรมในการเสนอให้ “สำรับไทย” ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ (Intangible Cultural Heritage) ขององค์การสหประชาชาติ


คุณกฤษน์ ศรีชวาลา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฟิโก้ กรุ๊ป
ขึ้นพูดคุย หัวข้อ
“สถานที่จัดตั้ง สถาบันสำรับไทย” 

     และเพื่อเผยแพร่กระบวนวิธีการทำอาหารไทยและรักษาไว้ซึ่งแนวทางการทำอาหารไทยถิ่นแบบดั้งเดิม สถาบันสำรับไทยยังมีเจตนารมณ์ที่จัดทำหลักสูตรสอนทำอาหารไทยเพื่อนำเสนอเอกลักษณ์ของความเป็นไทยผ่านรสชาติ “ต้นตำรับ” ของไทยอย่างแท้จริง


ศ.สุกัญญา สุจฉายา ภาคีสมาชิกราชบัณฑิตยสภา
บรรยายเกี่ยวกับ "สำรับไทย"
https://web.facebook.com/737048116416039/videos/523244534934413/

     ยิ่งไปกว่านั้น “สถาบันสำรับไทย” ยังได้จัดตั้งการมอบรางวัล “สยามจรัส” เพื่อเป็นสื่อกลางในการถ่ายทอดมาตรฐานอาหารถิ่นไทยไปทั่วโลก รางวัล “สยามจรัส” จะเป็นรางวัลอันทรงเกียรติที่จะการันตีคุณภาพของอาหารถิ่นและร้านอาหารท้องถิ่นเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค รางวัล “สยามจรัส” จะเป็นรางวัลระดับโลกที่สร้างแรงจูงใจให้ร้านอาหารตั้งใจรักษาขนบอาหารถิ่นของไทยไว้อย่างยั่งยืน และเป็นการประชาสัมพันธ์อาหารถิ่นไทยให้เป็นที่รู้จักไปทั่วโลกอีกด้วย

บันทึกภาพหมู่ร่วมกัน 

     สถาบันสำรับไทย ยังได้รับการสนับสนุน ส่งเสริม ทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน โดยจากการจัดงานแถลงข่าวการจัดตั้งสถาบัน “สำรับไทย” เมื่อวันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2562  ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรมพูลแมน กรุงเทพฯ ได้รับเกียรติจาก คุณอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม , คุณกฤษน์ ศรีชวาลา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฟิโก้ กรุ๊ป , ศ.สุกัญญา สุจฉายา ภาคีสมาชิกราชบัณฑิตยสภา ,คุณจำรัส ทัศนละวาด (เดย์ ไทเทเนี่ยม) และ “ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์” อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ขึ้นกล่าวถึง “อาหารไทย วัฒนธรรมไทย และความร่วมมือระหว่าง THAI FIGHT กับ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย” นับเป็นการผนึกกำลังของทุกภาคส่วน ที่ร่วมใจ ผลักดัน ส่งเสริม เติมศักยภาพ อาหารพื้นถิ่นทั่วไทย ส่ง “สำรับไทย” สู่สำรับโลกอย่างแท้จริง