ADS


Breaking News

“บล.ฟินันเซีย ไซรัส” ร่วมแสดงความยินดี “RBF” เข้าเทรดวันแรก

นายสมภพ กีระสุนทรพงษ์ (ที่ 4 จากซ้าย) กรรมการผู้อำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซียไซรัส จำกัด (มหาชน)  ในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ร่วมแสดงความยินดีกับ ดร.สมชาย รัตนภูมิภิญโญ (ที่ 3 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นางเพ็ชรา รัตนภูมิภิญโญ (ที่ 2 จากขวา) รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และพ.ต.พญ.จัณจิดา รัตนภูมิภิญโญ (ที่ 1 จากขวา) กรรมการบริษัท บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ดซัพพลาย จำกัด (มหาชน) หรือ RBF  ในพิธีเปิด “การซื้อขายหลักทรัพย์วันแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย” ของบริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ดซัพพลาย จำกัด (มหาชน) หรือ RBF ณ หอประชุมศุกรีย์ แก้วเจริญ อาคาร B ชั้น 3 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย