ADS


Breaking News

สุระ คณิตทวีกุล” เข้าซื้อหุ้น MVP 24 ล้านหุ้น

เห็นข่าว ซีอีโอ บมจ. คอมเซเว่น “สุระ คณิตทวีกุล” เข้าซื้อหุ้น MVP อีก 24 ล้านหุ้น ดันสัดส่วนหุ้นในมือตอนนี้แตะ 19.10% แต่เอ๊ะ!!! ธุรกิจคล้ายกัน เคยทำอะไรมาด้วยกันแล้ว และในอนาคตจะมีดีลทำอะไรร่วมกันอีกหรือเปล่า