ADS


Breaking News

GIT ร่วมจัดงาน ICA Congress 2019 ตอกย้ำศักยภาพไทยขึ้นฮับการค้าอัญมณีโลก

     สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ GIT ร่วมกับ The International Colored Gemstone Association (ICA) จัดงาน ICA Congress 2019 ในกรุงเทพ ตอกย้ำการเป็นฮับการค้าอัญมณีและเครื่องประดับโลก
     นายวีรศักดิ์  หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า อัญมณีและเครื่อง ประดับไทยเป็นสินค้าสำคัญที่นำรายได้เข้าสู่ประเทศได้สูงเป็นอันดับ 3 ในบรรดาสินค้าส่งออกทั้งหมด เมื่อรวมกับมูลค่าการค้าภายในประเทศด้วยแล้ว ก่อให้เกิดเม็ดเงินในระบบเศรษฐกิจของประเทศถึงปีละ เกือบ 1 ล้านล้านบาท หรือประมาณ 6% ของจีดีพี อีกทั้งยังก่อให้เกิดการจ้างแรงงานกว่า 7 แสนคน ตลอดห่วงโซ่อุปทานปัจจุบันประเทศไทยเป็นผู้ผลิตและส่งออกสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับราวอันดับที่ 14 ของโลก สำหรับในปี 2562  ในช่วงเดือนมกราคม- กรกฎาคม 2562 ไทยส่งออกสินค้าอัญมณี และเครื่องประดับไทย (รวมทองคำ) ด้วยมูลค่า 9,025.29 ล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 6.26 ของสินค้าส่งออกโดยรวม เติบโตสูงขึ้น 29.29 % เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2561 ที่มีมูลค่า 6,980.70  ล้านเหรียญสหรัฐ

     ในครั้งนี้ ประเทศไทย ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุม The 19th ICA Congress  ซึ่ง เป็นครั้งที่ 3 ของไทยที่ได้ดำเนินการจัดงาน โดยเราเคยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพในการจัด ICA Congress มาแล้ว 2 ครั้ง คือ ในปี 1987 และ ปี 2004  ซึ่งถือว่าประเทศไทยจะเป็นประเทศแรกที่มี จำนวนครั้งในการเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมที่มากที่สุด โดยงานครั้งนี้ จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-15 ตุลาคม 2562  ณ โรงแรมแชงกรีล่า กรุงเทพมหานคร ภายใต้แนวคิดของการจัดงาน “Ruby: Eternal love” โดยมีเป้าหมายให้การประชุมครั้งนี้ เป็นศูนย์รวมของผู้ประกอบการด้านพลอยสีจากทั่วทุกมุมของ โลก เพื่อให้มีโอกาสได้แลกเปลี่ยนข้อมูลไม่ว่าจะพลอยทับทิมและ/หรือพลอยชนิดอื่นๆ ที่มีศักยภาพทาง การตลาด การทำเหมืองและเทคโนโลยี การออกแบบ การวิเคราะห์/ตรวจสอบและการออกใบรับรอง คุณภาพพลอย แนวโน้มการค้าพลอยสี รวมถึงประเด็นด้านจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจซึ่งกำลังเป็นที่ สนใจของผู้บริโภคในปัจจุบัน

     สำหรับการจัดงานครั้งนี้ ในฐานะที่ประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพในการจัดงาน The 19th ICA Congress  โดยมี ICA Thailand และสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เป็นผู้ร่วมดำเนินงาน และมีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ และสมาคมผู้ค้าอัญมณี ไทยและเครื่องประดับ เป็นผู้สนับสนุน  
     นางดวงกมล เจียมบุตร ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ  เสริมว่า ปัจจุบัน ประเทศไทยมีชื่อเสียงโดดเด่นด้านพลอยสี ช่างฝีมือไทยมีความประณีตและความคิด สร้างสรรค์ในการสร้างชิ้นงานที่งดงาม และเป็นที่นิยมของผู้ที่ชื่นชอบ อัญมณี ตั้งแต่ต้นน้ำ – ปลายน้ำ อีกทั้งยังเป็นผู้นำด้านวัตถุดิบ แหล่งอัญมณี รวมถึงการวิเคราะห์ตรวจสอบที่เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วโลก 
     และในฐานะที่ประเทศไทย โดยกระทรวงพาณิชย์ เป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดงานครั้งนี้ เราหวังเป็น อย่างยิ่งว่าจะมีส่วนช่วยในการสนับสนุนและส่งเสริมภาพลักษณ์ของประเทศไทยในฐานะศูนย์กลางการค้า อัญมณีและเครื่องประดับในระดับโลก Thailand as The World’s Gems & Jewelry Trading Hub ได้อย่างยั่งยืน

คุณวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์  ให้สัมภาษณ์คุณดวงกมล เจียมบุตร ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ ( สวอ. หรือ GIT ) ให้สัมภาษณ์

ผู้บริหารถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน

GIT ร่วมจัดงาน ICA Congress 2019 ตอกย้ำศักยภาพไทยขึ้นฮับการค้าอัญมณีโลก