ADS


Breaking News

ดีป้า หวังผล รวมพลคนเกษตรดิจิทัล มั่นใจยกระดับ เกษตรอัจฉริยะ

ดีป้า จัดงาน รวมพลคนเกษตรดิจิทัล
สร้างการรับรู้ประโยชน์จากการนำดิจิทัลมาปรับใช้
    พร้อมดึงสตาร์ทอัพร่วมถกแนวทางยกระดับภาคเกษตรไทย เพิ่มรายได้เกษตรกร
     23 กันยายน 2562, อาคารดีป้า ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร - สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า สานต่อการสนับสนุนการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในภาคการเกษตร เปิดตัวกิจกรรม “รวมพลคนเกษตรดิจิทัล” สร้างความตระหนักรู้ถึงประโยชน์ของการนำดิจิทัลมาปรับใช้แก่เกษตรกร พร้อมเปิดเวทีนำเสนอแนวคิดในหัวข้อ “ดิจิทัลจะช่วยเพิ่มรายได้ให้เกษตรไทยอย่างไร” เพื่อค้นหาวิธีเพิ่มรายได้และยกระดับเกษตรไทยสู่ “เกษตรอัจฉริยะ


พิธีกรกล่าวต้อนรับ และนำชมวีดีทัศน์
"หนุ่มนาข้าว สาวสวนปาล์ม"
ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์
ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa)
กล่าววัตถุประสงค์การจัดงาน
     ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล กล่าวว่า ปัจจุบัน ประเทศไทยกำลังเข้าสู่ยุคสมัยแห่งการแข่งขันทางเศรษฐกิจ ส่งผลให้ทุกภาคส่วนต้องปรับตัว โดยเฉพาะภาคการเกษตรที่จะต้องเปลี่ยนจากเกษตรพื้นฐานเป็นเกษตรมูลค่าเพิ่ม ซึ่งแข่งขันกันที่ต้นทุนและประสิทธิภาพการผลิต ดังนั้นเทคโนโลยีจึงเข้ามามีบทบาทสำคัญ
     “ที่ผ่านมา ดีป้ามีนโยบายการทำงานร่วมกับภาคการเกษตรและผู้ประกอบการที่ต้องการเปลี่ยนผ่านองค์กรไปสู่ดิจิทัล และเชื่อมั่นในศักยภาพของเกษตรกรไทยว่าจะสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลได้ เพราะอินเตอร์เน็ตและเทคโนโลยีไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไป ทุกคนสามารถเข้าถึงโลกออนไลน์ได้ด้วยสมาร์ทโฟนในมือ ในขณะเดียวกัน เมื่อเราสร้างแพลตฟอร์มหรือเครื่องมือที่ดีและมีประโยชน์ให้เกษตรกร ความสามารถในการควบคุมผลผลิต ลดต้นทุน เพิ่มรายได้ และสร้างมูลค่าให้กับสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ก็จะเกิดขึ้น แต่สิ่งสำคัญคือ การสร้างการรับรู้ถึงประโยชน์ที่ได้รับจากการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลมาปรับใช้ในการทำการเกษตร” ผู้อำนวยการดีป้า กล่าว
     ดีป้า จึงได้จัดกิจกรรม “รวมพลคนเกษตรดิจิทัล” โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะสร้างความตระหนักถึงประโยชน์จากการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลมาประยุกต์ใช้แก่เกษตรกร เพื่อเป็นการยกระดับกระบวนการผลิต การแปรรูป ตลอดจนการตลาดด้วยความเหมาะสม พอเพียง และมีแบบแผน สร้างความมั่นคงทางระบบเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของประเทศอย่างมีนัยสำคัญ ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ที่น่าสนใจ


คุณพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และ ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) ตลอดจนผู้บริหาร เยี่ยมชมนิทรรศการ และผลิตภัณฑ์เกษตร ของผู้ประกอบการ 


     ทั้งนี้ งาน “รวมพลคนเกษตรดิจิทัล” จัดขึ้นตั้งแต่วันนี้ (23 ก.ย.) ไปจนถึงวันที่ 25 กันยายนนี้ ณ อาคารดีป้า ลาดพร้าว โดยวันนี้ ผู้เข้าร่วมงานจะได้พบกับกิจกรรมการนำเสนอแนวคิด ในหัวข้อ “ดิจิทัลจะช่วยเพิ่มรายได้ให้เกษตรไทยอย่างไร” ซึ่งเปิดโอกาสให้วิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้น (สตาร์ทอัพ) และบุคคลทั่วไป จำนวน 10 ทีมที่ผ่านการคัดเลือกร่วมประชันความคิดในการนำดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในภาคการเกษตร เพื่อเพิ่มรายได้ให้เกษตรกร และยกระดับเกษตรไทยสู่ “เกษตรอัจฉริยะ” ต่อคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อคัดเลือกทีมผู้ชนะ 3 ทีม ซึ่งทีมชนะเลิศ และรองชนะเลิศอันดับที่ 1 และ 2 จะได้รับเงินรางวัล พร้อมโล่รางวัล และประกาศนียบัตรจาก นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม


รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
มอบรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศ Pitching
"ดิจิทัลจะช่วยเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรไทยอย่างไร"
     สำหรับผลการแข่งขันการนำเสนอแนวคิด ในหัวข้อ “ดิจิทัลจะช่วยเพิ่มรายได้ให้เกษตรไทยอย่างไร” มีดังต่อไปนี้
     1. รางวัลชนะเลิศ: นายณัฐพงศ์ ดัดสันเทียะ ชื่อผลงาน: Cropperz ระบบประกวดราคาผลผลิตทางการเกษตร (e-bidding Platform for Agriculture) ได้รับเงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและประกาศนียบัตร
     2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1: นายธีรพงษ์ กาญจนกันติกุล ชื่อผลงาน: ศูนย์บริการการปลูกข้าวด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลแบบครบวงจรระดับท้องถิ่น ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและประกาศนียบัตร
     3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2: นายธิติพันธ์ บุญมี ชื่อผลงาน: QBP Farmbook Thai Nationality Platform โลกแห่งฟาร์มบุคจะเชื่อมโยงทุกคนในโลกของเกษตรกรรม ได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและประกาศนียบัตร
Pitching 3 ทีม ที่ได้รับรางวัล
     ภายหลังพิธีมอบรางวัล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กล่าวว่า การจัดงานในครั้งนี้เป็นความคาดหวังของตนที่ต้องการให้เกิดขึ้น หากขาดซึ่งความร่วมมือร่วมใจจากทุกฝ่ายแล้ว ความสำเร็จในลักษณะนี้จะไม่สามารถเกิดขึ้นได้อย่างแน่นอน เนื่องจากการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลกับการเกษตร เชื่อว่าหลายคนมองเป็นเรื่องไกลตัว เป็นเรื่องขายฝัน ตัวเกษตรกรส่วนใหญ่ก็คิดเช่นนั้น ซึ่งในความเป็นจริงแล้ว การใช้ดิจิทัลสามารถเพิ่มมูลค่าผลผลิต คำนวณจุดคุ้มทุน และวางแผนการเพาะปลูกได้ ด้วยระบบบิ๊กดาต้า
คุณพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
มอบนโยบาย และกล่าวถึงความสำคัญในการแก้ปัญหาเกษตรไทยด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
     “โลกเปลี่ยนไปมาก เมื่อก่อนข้าวไทยนำเวียดนามแบบไม่เห็นฝุ่น แต่ปัจจุบัน เวียดนามแซงไทยด้วยเหตุผลสองประการคือ การใช้เทคโนโลยีพัฒนาคุณภาพผลผลิต สามารถทำราคาได้ อีกประการหนึ่งคือ การที่ประเทศเวียดนามทำตลาดเก่งกว่าเรามาก ทำให้ได้รับการยอมรับอย่างรวดเร็ว สิ่งที่กังวลหลังจากนี้คือ ทุเรียน ที่สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรไทยเป็นจำนวนมากและราคาไม่เคยตกเลยนั้น ในอนาคตอันใกล้เชื่อว่า จีนก็จะปลูกในบ้านเขาและสามารถทำได้ดีกว่า ทั้งปริมาณและคุณภาพ หากเราไม่ปรับตัว อนาคตเกษตรกรไทยน่าเป็นห่วง” นายพุทธิพงษ์ กล่าว
     นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการออกร้านจับคู่ธุรกิจระหว่างผู้ให้บริการเทคโนโลยีดิจิทัลภาคการเกษตรกับเกษตรกร และการออกร้านผลิตผล หรือผลิตภัณฑ์ที่นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในกระบวนการผลิต
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ให้สัมภาษณ์ และพูดคุยกับผู้ชนะการแข่งขัน


     ส่วนวันที่ 24-25 กันยายน ดีป้า ร่วมกับ สภาเกษตรกรแห่งชาติ จัดอบรมหลักสูตร “การวิเคราะห์ความคุ้มค่าในการลงทุนเทคโนโลยีเกษตรสมัยใหม่ รุ่นที่ 1” ให้กับเหล่าเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชนที่สนใจ เพื่อสร้างการรับรู้และสามารถวิเคราะห์ความคุ้มค่าในการลงทุน โดย นางสาวนวลละออง ศรีชุมพล Investor & Entrepreneur เจ้าของฟาร์มติดเทคโนโลยี ใช้ 8 คน ดูแล 800 ไร่ บริษัท ช็อกโกแลตเค้ก จำกัด ที่จะมาร่วมมอบความรู้ พร้อมแลกเปลี่ยนประสบการณ์แก่ผู้เข้าร่วมอบรม