ADS


Breaking News

Quiksilver x Tono Collection โตโน่ ภาคิน กับ โครงการ “เก็บรักษ์”


     การรวมตัวกันระหว่าง Quiksilver และ โตโน่ ภาคิน จัดกิจกรรมเพื่อสังคม เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม ภายใต้โครงการ “เก็บรักษ์” ร่วมกันสร้างสรรค์สินค้าคอลเลคชั่นพิเศษ พร้อมเปิดตัววางจำหน่ายเป็นที่แรกในวันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2562 ณ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิลด์โซน Eden ชั้น 3
     การดำเนินการภายใต้โครงการ “เก็บรักษ์” มีจุดประสงค์รักษาสิ่งแวดล้อมที่หลากหลายรวมถึงการลดจำนวนขยะเพื่อให้สิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น โดยการมีส่วนร่วมของพวกเราทุกคนเพื่อส่งมอบความสุข ความยั่งยืนในการตระหนักเพื่อร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในวงกว้างเพื่อลดอันดับของหนึ่งในประเทศที่ผลิตขยะออกมามาก
     จุดประสงค์หลักที่ทาง Quiksilver ทำร่วมกับโตโน่ ภาคิน เพื่อต้องการประชาสัมพันธ์โครงการ ”เก็บรักษ์” รณรงค์ลดขยะในประเทศ ที่สำคัญรายได้ทั้งหมดจากการขายหลังหักค่าใช้จ่ายจะนำไปพัฒนาและสานต่อโครงการเก็บรักษ์ในครั้งต่อไป
ในคอลเลคชั่นนี้ประกอบไปด้วย
     เสื้อ Quiksilver x Tono 3 แบบ ราคาแบบละ 800 บาท
    หมวก Quiksilver x Tono 2 แบบ ราคาแบบละ 500 บาท
     พร้อมวางจำหน่ายเป็นที่แรกในวันที่ 24 สิงหาคม 62 ณ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิลด์โซน Eden ชั้น 3

#QuiksilverxTono
#เก็บรักษ์
#Firstman
#boardridersth
#quiksilverthailand