ADS


Breaking News

SCB ลงนามขายธุรกิจประกันชีวิตให้ FWD เป็นความร่วมมือด้านประกันชีวิตที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียอาคเนย์

ไทยพาณิชย์ลงนามขายธุรกิจประกันชีวิตให้กลุ่มเอฟดับบลิวดี และร่วมเป็นพันธมิตร
แบงก์แอสชัวรันส์ระยะยาวในไทย นับเป็นความร่วมมือด้านประกันชีวิตที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียอาคเนย์
     ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (“SCB”) รายงานตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ว่า ธนาคารได้เข้าทำสัญญาซื้อขายหุ้นซึ่งมีผลผูกพันเพื่อการขายหุ้นที่ธนาคารถืออยู่ทั้งหมดในบริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (“SCB Life”) ให้แก่กลุ่มเอฟดับบลิวดี (FWD Group Financial Services Pte. Ltd.) ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำทางด้านประกันชีวิตในเอเชีย โดยภายหลังการซื้อขายหุ้นดังกล่าวแล้วเสร็จ ธนาคารและ SCB Life จะเข้าทำสัญญาจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตผ่านธนาคารระยะยาว โดยการเข้าทำรายการครั้งนี้ถือเป็นความร่วมมือด้านประกันชีวิตที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียอาคเนย์

     ในความร่วมมือครั้งนี้ ธนาคารจะเสนอขายผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตของเอฟดับบลิวดี ให้แก่ลูกค้าของธนาคารผ่านช่องทางจัดจำหน่ายต่าง ๆ ของธนาคารเป็นเวลา 15 ปี โดยภายใต้ข้อกำหนดของสัญญา ธนาคารจะได้รับค่าตอบแทนทั้งหมดเป็นจำนวน 9.27 หมื่นล้านบาท นอกจากนี้ ธนาคารจะยังได้รับค่าตอบแทนสำหรับการขายผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตตลอดช่วงระยะเวลาความร่วมมือเกี่ยวกับการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตผ่านธนาคาร

     การเป็นพันธมิตรประกันชีวิตครั้งนี้ถือเป็นการผนึกกำลังระหว่างธนาคารไทยพาณิชย์ซึ่งมีฐานลูกค้าขนาดใหญ่และมีช่องทางจัดจำหน่ายที่ครอบคลุม กับบริษัทเอฟดับบลิวดีซึ่งมีความสามารถที่โดดเด่นทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและการออกแบบผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตที่สร้างสรรค์และตรงใจลูกค้า โดยทั้งสองฝ่ายพร้อมร่วมมือเพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์และประสบการณ์บริการที่ดีที่สุด เพื่อตอบสนองทุกความต้องการของลูกค้า  อีกทั้งการลงนามความร่วมมือครั้งนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นเพื่อบรรลุเป้าหมายของธนาคารในการเป็น “ธนาคารที่น่าชื่นชมที่สุด” หรือ The Most Admired Bank ต่อลูกค้า พนักงาน ผู้ถือหุ้น องค์กรกำกับดูแล และสังคมไทย โดยการทำสัญญาข้างต้นคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี 2562 ทั้งนี้ ภายใต้เงื่อนไขตามที่ระบุไว้ในสัญญาซื้อขายหุ้น อาทิ การได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องและการได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นของธนาคาร  โดยภายหลังการทำรายการแล้วเสร็จ ลูกค้าที่ถือครองกรมธรรม์ของ SCB Life จะไม่ได้รับผลกระทบใดๆ ลูกค้าจะยังคงได้รับผลประโยชน์ ความคุ้มครอง รวมถึงบริการอย่างต่อเนื่องดังที่กำหนดในกรมธรรม์ อีกทั้งกรมธรรม์ของ SCB Life จะได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องโดยเอฟดับบลิวดี
     นายอาทิตย์ นันทวิทยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานกรรมการบริหาร ธนาคารไทยพาณิชย์ กล่าวว่า “ธุรกิจประกันชีวิตเป็นธุรกิจที่มีความสำคัญต่อธนาคารในระยะยาว โดยความร่วมมือกับเอฟดับบลิวดีจะเป็นการรวบรวมเอาจุดแข็งของทั้งสองฝ่ายมาสร้างมูลค่าให้กับลูกค้า ผู้ถือหุ้น พนักงานและผู้เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เอฟดับบลิวดีถือเป็นบริษัทชั้นนำด้านประกันชีวิตในภูมิภาค ที่มีความสามารถในการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เข้าใจง่ายและตรงกับความต้องการของลูกค้า มีความสามารถโดดเด่นด้านเทคโนโลยี รวมถึงมีทีมบริหารที่มีประสบการณ์สูง ซึ่งสิ่งสำคัญในการเป็นพันธมิตรร่วมกันในครั้งนี้ ทั้งธนาคารและเอฟดับบลิวดีมุ่งมั่นที่จะสร้างความเติบโตให้กับธุรกิจประกันชีวิตในประเทศไทย โดยยึดมั่นถึงความต้องการของลูกค้ามาเป็นอันดับแรก นับว่าเป็นรากฐานสำคัญในการสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจในครั้งนี้
     ดร.อารักษ์ สุธีวงศ์ ผู้จัดการใหญ่ ธนาคารไทยพาณิชย์ กล่าวถึงเป้าหมายของความร่วมมือในครั้งนี้ว่า “ลูกค้าคือหัวใจสำคัญในการดำเนินธุรกิจของเรา ดังนั้น เป้าหมายสำคัญของพันธมิตรธุรกิจในครั้งนี้คือการนำเสนอผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตที่สร้างสรรค์ ตอบโจทย์และครอบคลุมความต้องการของลูกค้าที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น
     นอกจากนี้ ดร.อารักษ์ ยังได้เน้นถึงความมุ่งมั่นของทั้งสองฝ่ายในการพัฒนาดิจิทัลโซลูชั่น โดยจะต่อยอดการลงทุนในดิจิทัลแพลตฟอร์ม เพื่อเพิ่มความสามารถในการออกแบบผลิตภัณฑ์ รวมถึงการสร้างประสบการณ์ดิจิทัลรูปแบบใหม่ให้แก่ลูกค้าในอนาคต
     นาย Huynh Thanh Phong (นายฮวิน ทัน ฟง) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของกลุ่มเอฟดับบลิวดี กล่าวว่า “ธนาคารไทยพาณิชย์เป็นธนาคารชั้นนำในประเทศไทยที่มีประสบการณ์และความเข้าใจลูกค้าอย่างลึกซึ้ง เรามุ่งมั่นในการทำงานร่วมกับธนาคารไทยพาณิชย์ เพื่อสร้างความแข็งแกร่งและการเติบโตในธุรกิจประกันชีวิตในประเทศไทย เรามั่นใจในความสามารถด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์รวมถึงการเข้าใจความต้องการของลูกค้าในไทยอย่างแท้จริง  ด้วยความร่วมมือในครั้งนี้ กลุ่มเอฟดับบลิวดีและธนาคารไทยพาณิชย์จะนำศักยภาพชั้นนำด้านประกันชีวิตและด้านดิจิทัลมาสร้างผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยตอบโจทย์เป้าหมายทางการเงินของลูกค้า

     นาย Huynh กล่าวเสริมว่า “เรามีประสบการณ์ด้านการเติบโตในธุรกิจประกันชีวิตในภูมิภาค รวมถึงการสร้างพันธมิตรเกี่ยวกับการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตผ่านธนาคารที่มีประสิทธิผล ความร่วมมือในครั้งนี้เป็นการเปิดโอกาสให้ลูกค้าของธนาคารไทยพาณิชย์ได้รับประสบการณ์ที่ดีจากผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตชั้นนำของเอฟดับบลิวดี โดยเรามุ่งมั่นที่จะสร้างผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองความต้องการที่หลากหลายและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของลูกค้า ทั้งนี้ เราเชื่อมั่นว่าธุรกิจประกันชีวิตในประเทศไทยยังมีโอกาสเติบโตได้มาก และเรามุ่งมั่นที่จะสร้างมูลค่าให้กับลูกค้าและผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่อง”

คำกล่าวโดย
มร. โรนัลด์ อาร์คุลลี ประธานกลุ่ม เอฟดับบลิวดี


สวัสดีครับ


ขอบคุณ ดร. วิชิต เป็นอย่างสูงสำหรับคำกล่าวแนะนำ

ท่านผู้มีเกียรติ เพื่อนร่วมงาน และสื่อมวลชนทุกท่าน ผมยินดีอย่างยิ่งที่ได้พบกับทุกท่านในวันนี้ ซึ่งถือเป็นโอกาสพิเศษเพื่อประกาศความร่วมมือระหว่างทั้งสององค์กร

คำนำ

ในนามของเอฟดับบลิวดี ผมขอแสดงความขอบคุณต่อ ดร. วิชิต คุณอาทิตย์ ดร. อารักษ์ และท่านผู้บริหารธนาคารไทยพาณิชย์ทุกท่านกับก้าวสำคัญนี้ และโดยเฉพาะต่อทีมงานทุกท่านจากทั้งสององค์กรที่ได้ร่วมกันทำงานอย่างหนักตลอดปีที่ผ่านมาเพื่อให้บรรลุข้อตกลงนี้

เอฟดับลิวดีรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เข้าร่วมเป็นพันธมิตรกับธนาคารไทยพาณิชย์ ซึ่งเป็นธนาคารที่ได้รับความไว้วางใจจากคนรุ่นแล้วรุ่นเล่าทั่วประเทศมากว่าร้อยปี และเรามีความตั้งใจจริงที่จะสนับสนุนการทำงานร่วมกันเพื่อสานต่อความไว้วางใจของลูกค้า 

เรารอคอยต้อนรับทีมงานจาก “เอสซีบีไลฟ์” สู่ครอบครัวเอฟดับบลิวดี เราชื่นชมความเป็นมืออาชีพและความมุ่งมั่นที่ทุกท่านมีซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่สร้างความแข็งแกร่งให้กับเอสซีบีไลฟ์ ด้วยความร่วมมือกันในครั้งนี้ ผมเชื่อมั่นว่าเราจะช่วยกันสร้างประสบการณ์ที่ดีเยี่ยมให้แก่ลูกค้าในประเทศไทย ด้วยการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่เข้าใจง่าย ทั้งยังเข้าถึงได้ง่ายผ่านเทคโนโลยีดิจิตอล ในบรรยากาศที่อบอุ่น เป็นมิตร และลูกค้ารู้สึกได้ว่าเราเข้าใจและห่วงใยพวกเขาอย่างแท้จริง

ส่วนลูกค้าเอสซีบีไลฟ์ทุกท่านก็จะยังคงได้รับประสบการณ์ที่ดีเยี่ยมจากบริการและความใส่ใจที่มีเสมอมา โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ กับเงื่อนไขในกรมธรรม์ที่มีอยู่ ตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมา ท่านได้ให้ความไว้วางใจแก่ธนาคารไทยพาณิชย์ดูแลความต้องการทางด้านการเงินที่เพิ่มมากขึ้น ซึ่งรวมถึงการออมและการประกันชีวิต ด้วยความร่วมมือในครั้งนี้ เราจะคงไว้ซึ่งมาตรฐานความเชื่อถือและความไว้วางใจ ตลอดจนความเชื่อมั่นในการทำงานอย่างใกล้ชิดกับธนาคารที่ดูแลท่านอยู่ผ่านกว่าหนึ่งพันสาขาทั่วประเทศไทยรวมทั้งบริการออนไลน์

เหตุผลในการเข้าซื้อและการร่วมเป็นพันธมิตร

ในแง่หนึ่ง ความร่วมมือครั้งนี้สะท้อนให้เห็นว่าเราจะกำหนดอนาคตของเราอย่างไร การพัฒนาองค์กรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงจำเป็นจะต้องทำอย่างสมดุล ในด้านหนึ่งคือความเชื่อมั่น และไว้วางใจองค์กรอย่างเช่นธนาคารไทยพาณิชย์ซึ่งมีประสบการณ์ยาวนานหลายสิบปี ทั้งยังประสบความสำเร็จในการพัฒนาให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าเมื่อตลาดมีการพัฒนาและเติบโต ดังปรากฏว่าธนาคารไทยพาณิชย์ดำเนินงานมากว่า 113 ปี มีฐานลูกค้ากว่า 16 ล้านราย และมีมูลค่าสินทรัพย์รวมสูงสุดเมื่อเทียบกับสถาบันการเงินอื่นของไทย (ณ สิ้นไตรมาสแรก ปี พ.ศ. 2562) เหล่านี้ถือเป็นบทพิสูจน์ความสำเร็จของไทยพาณิชย์ที่มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง

แต่อีกด้านหนึ่งก็คือ เทคโนโลยีได้เปลี่ยนแปลงโลกไปพร้อมๆ กับเปิดโอกาสในการพัฒนาด้านต่างๆ อีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นคุณภาพของสินค้าและบริการ ความรวดเร็ว การบริหารต้นทุน การพัฒนาสินค้าให้ตรงกับความต้องการลูกค้าเฉพาะราย และอื่นๆ อีกมากมาย เราเชื่อมั่นว่า เอฟดับบลิวดีได้แสดงให้เห็นถึงศักยภาพและการนำประโยชน์เหล่านี้มาสู่ธุรกิจประกัน ซึ่งจะดำเนินต่อไปในการขับเคลื่อนการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิตอลที่ธนาคารไทยพาณิชย์ได้เริ่มดำเนินการมาแล้ว

ประเทศไทยจัดเป็นตลาดหลักของเอฟดับบลิวดีอยู่แล้วด้วยพื้นฐานเศรษฐกิจมหภาคที่แข็งแกร่งและโครงสร้างประชากรที่เอื้ออำนวย เอฟดับบลิวดีมีการลงทุนอย่างสูงในประเทศไทย และยังคงพร้อมเสริมความแข่งแกร่งในธุรกิจของเราที่นี่ต่อไป เราเชื่อว่าตลาดประกันชีวิตในไทยยังมีศักยภาพที่จะเติบโตอีกมาก แม้ว่าการเข้าถึงการประกันในประเทศไทยยังอยู่ในระดับต่ำ แต่การพัฒนาด้านดิจิตอลจะช่วยให้ลูกค้าเข้าถึงทางเลือกที่เหมาะสมและบริการด้านประกันได้มากขึ้น 

ทำไมเอฟดับบลิวดีจึงเป็นทางเลือกที่ตอบโจทย์

เริ่มต้นเมื่อ 5 ปีที่แล้ว เราเข้าสู่เส้นทางการสร้างธุรกิจประกันที่แตกต่าง ด้วยการใช้รูปแบบนำเสนอธุรกิจประกันโดยเน้นที่ความสำคัญของมัน

ในวันนี้ กลุ่มเอฟดับบลิวดี ประกอบธุรกิจประกันครอบคลุมภูมิภาคเอเชีย โดยมีการดำเนินงานในฮ่องกง อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น มาเก๊า มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ประเทศไทย และเวียดนาม และมุ่งมั่นที่จะสร้างความแตกต่างในทุกตลาดที่เราดำเนินงาน 

เอฟดับบลิวดี ได้รับการสนับสนุนจากผู้ถือหุ้นหลัก คือ กลุ่ม แปซิฟิก เซ็นจูรี่ กรุ๊ป ที่มีความตั้งใจที่จะลงทุนในระยะยาวเพื่อร่วมสร้างอนาคตกับเรา และจะช่วยสนับสนุนให้พันธมิตรในครั้งนี้ประสบความสำเร็จอีกด้วย จากการสร้างทีมงานที่ยอดเยี่ยม และนำความสามารถในการปรับใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิตอล ทำให้เอฟดับบลิวดีก้าวหน้าสู่ความสำเร็จได้ตามเป้าประสงค์ เราสร้างฐานลูกค้าได้มากกว่า 5 ล้านรายภายใน 5 ปี และก้าวสู่การเป็นบริษัทประกันชีวิตที่ติดอับดับหนึ่งในสิบในตลาดหลักของเรา และสำหรับในประเทศไทยนั้น เรามีลูกค้ากว่า 2.2 ล้านราย

บทสรุป

เป้าหมายสูงสุดของเรา คือ การทำให้ลูกค้าเปลี่ยนมุมมองที่มีต่อการประกันชีวิต เราต้องการสร้างพลังให้กับธุรกิจประกัน ท้าทายรูปแบบเดิมๆ และขับเคลื่อนการการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลเชิงบวกต่อธุรกิจ

เราเชื่อว่าการเข้าร่วมเป็นพันธมิตรกับไทยพาณิชย์ในครั้งนี้จะเปิดโอกาสให้เราได้สร้างประโยขน์แก่ประเทศไทย และคนไทยได้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิม และเรายินดีที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างมิติใหม่ให้กับธุรกิจประกัน

ขอบคุณมากครับเกี่ยวกับธนาคารไทยพาณิชย์

     ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เป็นหนึ่งในธนาคารชั้นนำของประเทศไทย  โดยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ให้ก่อตั้งขึ้นในปีพ.ศ.2449 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 ธนาคารไทยพาณิชย์มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดที่ 4.49 แสนล้านบาท ธนาคารมีสินทรัพย์รวม 3.2 ล้านล้านบาท โดยมีขนาดของสินทรัพย์ใหญ่เป็นอันดับ 1 ของระบบธนาคารพาณิชย์ ทั้งนี้ ธนาคารไทยพาณิชย์มีเครือข่ายสาขาและศูนย์บริการที่ครอบคลุมอยู่ทั่วประเทศ ธนาคารไทยพาณิชย์มุ่งมั่นที่จะเป็น “ธนาคารที่น่าชื่นชมที่สุด” หรือ “The Most Admired Bank” โดยการสร้างดุลยภาพในการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสียหลักทุกฝ่ายทั้งลูกค้า พนักงาน ผู้ถือหุ้น หน่วยงานกำกับดูแล และสังคม รวมถึงการเป็นผู้นำในการวางรูปแบบการดำเนินธุรกิจการธนาคารของประเทศไทยในอนาคต
ข้อมูลเพิ่มเติมในเว็บไซต์ของธนาคารที่ www.scb.co.thเกี่ยวกับเอฟดับบลิวดีกรุ๊ป

     เอฟดับบลิวดีกรุ๊ป ดำเนินธุรกิจคลอบคลุมในประเทศฮ่องกงและมาเก๊า ไทย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ เวียดนาม ญี่ปุ่น และมาเลเซีย โดยให้บริการประกันชีวิต ประกันสุขภาพ ประกันวินาศภัย ผลิตภัณฑ์สวัสดิการพนักงาน ผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องกับหลักศาสนาอิสลามหรือชารีอะห์ และกรมธรรม์ตะกาฟุล ในหลายประเทศเอฟดับบลิวดีให้ความสำคัญในการสร้างประสบการณ์ที่แปลกใหม่ให้ลูกค้าด้วยผลิตภัณฑ์ที่เข้าใจง่าย และให้บริการผ่านเทคโนโลยีดิจิตอลที่ยึดถือลูกค้าเป็นศูนย์กลาง โดยมุ่งหวังที่จะเป็นบริษัทประกันชีวิตชั้นนำในเอเชียที่เปลี่ยนมุมมองที่ผู้คนมีต่อการประกันชีวิต
เอฟดับบลิวดีก่อตั้งขึ้นในเอเชียในปี พ.ศ. 2556 โดยเป็นบริษัทประกันภัยของกลุ่มลงทุนแปซิฟิค เซ็นจูรี่ กรุ๊ป (Pacific Century Group)
ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.fwd.com