ADS


Breaking News

TEAMG พบนักลงทุนภาคเหนือ

นายชวลิต จันทรรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ TEAMG (แถวยืนคนที่ 4 จากซ้าย) ร่วมพบปะนักลงทุนภาคเหนือ ในงานสัมมนาข่าวหุ้นธุรกิจสัญจร ผู้บริหารบริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุนเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียง ระหว่างเวลา 18.00-20.30 น. ณ ห้อง CGV 3 โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา