ADS


Breaking News

“CAZ” นำเสนอข้อมูลบริษัทฯ แก่นักวิเคราะห์

นายซุง ซิก ฮอง (ที่ 5 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นางสาวนิตา ตรีวีรานุวัฒน์ (ที่ 5 จากซ้าย) กรรมการบริหาร นางสาวพรธิภัสร์  ขันธีวิทย์ (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน บริษัท ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ CAZ พร้อมด้วย นางปิยะภา จงเสถียร (ที่ 4 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอส 14 แอดไวเซอรี่ จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน ให้การต้อนรับนักวิเคราะห์ ที่ให้ความสนใจเข้ารับฟังข้อมูลบริษัทฯ ณ บริษัท เอส 14 แอดไวเซอรี่ จำกัด เมื่อเร็ว ๆ นี้