ADS


Breaking News

เชิญชม LIVE สดงานแถลงข่าวประกาศสารสำคัญของบริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ จำกัด ถ่ายทอดสดจากสำนักงานใหญ่ของหัวเว่ย ในเซินเจิ้น ประเทศจีน


     บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ จำกัด จะจัดงานแถลงข่าวเพื่อประกาศสารสำคัญ ตามรายละเอียดดังนี้
วันที่          พฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม 2562
เวลา         9.00 - 10.00 น. (ตามเวลาประเทศไทย)

     งานแถลงข่าวดังกล่าวจะจัดขึ้นที่สำนักงานใหญ่ของหัวเว่ย ในเซินเจิ้น ประเทศจีน บริษัทฯ มีความยินดีในการเชิญท่านเข้าร่วมชมการ LIVE ถ่ายทอดสดงานแถลงข่าวผ่านช่องทาง YouTube Facebook หรือTwitter ตามลิงก์ต่อไปนี้

YouTube:       https://www.youtube.com/Huawei
Facebook:      https://www.facebook.com/huawei
Twitter:          https://twitter.com/Huaweifacts

     การถ่ายทอดสดจะเริ่มขึ้นในเวลา 9.00 น. ตรง โดยหากท่านไม่สามารถรับชมการถ่ายทอดสดได้ในเวลาดังกล่าว ท่านสามารถชมวิดีโอย้อนหลังผ่านลิงก์ด้านบนได้เช่นกัน