ADS


Breaking News

Grand Opening: เปิดตัว รพ.ชีวา ทรานสิชั่นนัล แคร์ (CHIVA Transitional Care Hospital) ในเครือ รพ.กรุงเทพ มิติใหม่ของการรักษา เพื่อการดูแลสุขภาพระยะฟื้นฟู

พญ.เมธินี ไหมแพง ผู้ช่วยประธานคณะผู้บริหาร กลุ่ม 1 และ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพ เป็นประธานงานแถลงข่าวเปิด  รพ.ชีวา ทรานสิชั่นนัล แคร์ (CHIVA Transitional Care Hospital) ในเครือ รพ.กรุงเทพ ให้บริการทางการแพทย์เพื่อดูแลสุขภาพระยะฟื้นฟูสำหรับผู้ป่วยหลังผ่าตัดและต้องทำกายภาพบำบัด ผู้ป่วยสูงอายุที่มีการช่วยเหลือตัวเองได้ลดลง ผู้ป่วยที่เป็นโรคอัมพาต อัมพฤกษ์ ฯลฯ โดยทีมแพทย์ด้านการดูแลผู้สูงอายุและเวชศาสตร์ฟื้นฟู เพื่อคุณภาพชีวิตดีขึ้นของผู้ป่วย โดยมี พญ.พัณณิดา วัฒนพนม  ผู้อำนวยการศูนย์เวชศาสตร์อายุรวัฒน์ รพ.กรุงเทพ พ.ต.นพ.อนุวัฒน์ วัลลภาพันธุ์ แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู  รพ.กรุงเทพ ร่วมให้ข้อมูล ณ สวนสุขภาพ โรงพยาบาลชีวา ทรานสิชั่นนัล แคร์