ADS


Breaking News

ยามาฮ่าสานสัมพันธ์สนามกอล์ฟนวธานี ส่งมอบรถกอล์ฟ Yamaha Cruise จำนวน 100 คัน

     มร.ชิเงโอะ ฮายาคาวะ ประธานกรรมการบริหาร พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง บริษัทไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัดร่วมถ่ายภาพกับ นายสุขุมา ชยานนท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เทพธานีกรีฑา จำกัด (มหาชน) ในโอกาสที่ยามาฮ่าได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการให้บริการรถกอล์ฟ ของสนามนวธานี (World Cup 1975) สำหรับรถกอล์ฟ Yamaha Cruise นี้ได้รับการพัฒนาขึ้นมาใหม่ให้มีความทันสมัย และคล่องตัวในการใช้งานมากยิ่งขึ้น
     โดยการส่งมอบรถกอล์ฟ Yamaha Cruise ในครั้งนี้ มีชึ้น ณ สนามกอล์ฟนวธานี เมื่อเร็วๆ นี้