ADS


Breaking News

ยามาฮ่าร่วมสนับสนุนกองบัญชาการกองทัพไทยจัดงานกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2562

     นายสมเกียรติ พูลขวัญ (คนที่ 3 จากซ้าย) รองผู้จัดการใหญ่ด้านบริหาร พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด และนายนิพนธ์ เจริญโชควาณิช (คนที่ 4 จากขวา) กรรมการผู้จัดการ บริษัท อรุณวรรณรัตน์ จำกัด ผู้จำหน่ายรถจักรยานยนต์ยามาฮ่า ให้การต้อนรับ พลเอก บัณฑิตย์ บุณยะปาน รองผู้บัญชาการทหารสูงสูด (คนกลาง) ที่ให้เกียรติเยี่ยมชมบูธกิจกรรมยามาฮ่าที่จัดขึ้นในงานวันเด็กประจำปี 2562 ที่ยามาฮ่าร่วมกับศูนย์บัญชาการกองทัพไทยจัดขึ้นให้กับเด็กและเยาวชนเป็นประจำทุกปี โดยมีโซนกิจกรรมต่างๆ พร้อมของรางวัลอย่างมากมาย และกิจกรรม Yamaha KID BIKE ที่ยามาฮ่าร่วมเสริมสร้างทักษะการขับขี่รถจักรยานยนต์ที่ถูกวิธี และเสริมสร้างความรู้ ความปลอดภัยให้กับกลุ่มเยาวชนไทย โดยมีผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันฝึกอบรมขับขี่รถจักรยานยนต์ยามาฮ่า (YRA) มาให้การอบรม สำหรับกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติในครั้งนี้จัดขึ้น ณ กองบัญชาการกองทัพไทย ถ.แจ้งวัฒนะ เมื่อเร็วๆ นี้