ADS


Breaking News

ยามาฮ่าร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ พร้อมเสริมสร้างวินัยจราจร และการขับขี่ปลอดภัยให้กับเด็กและเยาวชน จังหวัดเชียงราย

     นายกรธัช แก่นจันทร์ดา ผู้จัดการทั่วไปสถาบันฝึกอบรมขับขี่รถจักรยานยนต์ยามาฮ่า บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด พร้อมด้วยผู้จำหน่ายรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าในจังหวัดเชียงราย ร้านเชียงรายสินธานี ร่วมกันจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ณ มณฑลทหารบกที่ 37 ค่ายเม็งรายมหาราช จ.เชียงราย พร้อมกันนี้ยามาฮ่าได้มอบเงินสนับสนุนการก่อสร้างศาลายอดนักรบ จำนวน 20,000 บาท โดยมี พล.ต. สัชฌการ คุณยศยิ่ง ผู้บังคับบัญชามณฑลทหารบกที่ 37 และ พล.ท. ปิยะชาติ พรมนาทรม ผู้บังคับบัญชากองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 17 รักษาพระองค์ เป็นผู้รับมอบ โดยกิจกรรมวันเด็กในครั้งนี้ ยามาฮ่าได้จัดเตรียมอาหาร เครื่องดื่ม และของขวัญให้กับเยาวชนในจังหวัดเชียงรายเป็นจำนวนมาก พร้อมจัดกิจกรรมสันทนาการ และกิจกรรม Yamaha KID BIKE เพื่อเสริมสร้างทักษะ และหลักการขับขี่รถจักรยานยนต์ที่ถูกต้อง และความปลอดภัยในกลุ่มเยาวชนไทย โดยมีผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันฝึกอบรมขับขี่รถจักรยานยนต์ยามาฮ่า (YRA) มาให้การอบรม สำหรับกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติในครั้งนี้จัดขึ้น ณ มณฑลทหารบกที่ 37 ค่ายเม็งรายมหาราช จ.เชียงราย เมื่อเร็วๆ นี้