ADS


Breaking News

แจ้งเตือนประชาชนเพิ่มความระมัดระวังในการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวกับบุคคลอื่น

ตามที่กองปราบปรามได้มีการโพสต์แจ้งเตือนเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2562 กรณีกลโกงในการดูดเงินในบัญชีธนาคารนั้น วันนี้ ( 2 มกราคม 2562 ) ทรูมันนี่ ได้เข้าไปทำความเข้าใจและให้ข้อมูลเพิ่มเติมกับทางกองปราบปรามเกี่ยวกับระบบการผูกบัญชีธนาคารของทรูมันนี่ว่าเป็นระบบเดียวกับที่ทุก E-Wallet ดำเนินการ ซึ่งมีกระบวนการขั้นตอนที่รัดกุมร่วมกับสถาบันทางการเงินชั้นนำตามมาตรฐานการดำเนินธุรกรรมการเงินทางอิเล็คทรอนิคส์  โดยล่าสุด ทางเพจ กองปราบปรามได้มีการปรับปรุงข้อมูลที่เผยแพร่ไปให้ถูกต้อง และมีวัตถุประสงค์หลักที่ตรงกันคือ การแจ้งเตือนให้ประชาชาชนเพิ่มความระมัดระวังในการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวกับบุคคลอื่น  โดยเฉพาะเลขบัตรประจำตัวประชาชน ซึ่งเป็นข้อมูลสำคัญในการทำธุรกรรมทุกประเภท รวมถึงการอ่านข้อความอย่างละเอียดรอบคอบทุกครั้งก่อนกด ยอมรับหรือตกลงเพื่อดำเนินการใดๆ   https://www.facebook.com/csdthai/photos/a.259302661226717/500094897147491/?type=3&theater