ADS


Breaking News

กฟน. เปิดบ้าน ชวนร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ 2562

     การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) เชิญชวนร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ภายใต้แนวคิด “MEA ENERGY KIDS พิชิตเรื่องไฟฟ้าและวิทยาศาสตร์” ภายในงานพบกับกิจกรรมแสนสนุกเสริมสร้างความรู้ เช่น ขึ้นรถกระเช้าคันจริงที่ใช้ในงานของ กฟน. สัมผัสรถยนต์ไฟฟ้าพร้อมสถานีชาร์จฯ สนุกกับเกมส์เสริมทักษะด้านไฟฟ้า วิทยาศาสตร์ และการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ร่วมชิงของรางวัลมากมาย โดยเข้าร่วมได้ฟรีตลอดงาน และติดตามรับชมการถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Live : การไฟฟ้านครหลวง (MEA) แล้วพบกันในวันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ณ การไฟฟ้านครหลวง สำนักงานเพลินจิต (สถานีรถไฟฟ้า BTS ชิดลม ทางออก 3)

#พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
Energy for city life, Energize smart living

▶️ Facebook : https://www.facebook.com/497340003626475/posts/2523658134327975/

▶️ Website : https://www.mea.or.th/content/detail/87/4257

▶️ Twitter : https://twitter.com/mea_news/status/1082095039394635777?s=21

▶️ Gnews : https://gnews.apps.go.th/news?news=33366