ADS


Breaking News

กกพ. เยียวยา ผู้ประสบภัย พายุโซนร้อน “ปาบึก”

     “กกพ.” จับมือ “กฟภ.” ประกาศเยียวยา ผ่อนผันระยะเวลาชำระค่าไฟฟ้า ผู้ใช้ไฟฟ้า 17 พื้นที่ภาคใต้ ประสบภัยพายุโซนร้อน “ปาปึก”
นางสาวนฤภัทร อมรโฆษิต เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) ในฐานะโฆษกคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) เปิดเผยว่า กกพ. ได้สั่งการให้ สำนักงาน กกพ. ประสานงานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เพื่อบรรเทาภาระผู้ใช้ไฟโดยการผ่อนผันระยะเวลาการชำระค่าไฟฟ้าในพื้นที่ประสบภัยเกินกำหนด รวมทั้งให้งดตัดไฟ และเรียกเก็บค่าไฟฟ้าตามจริง
“กกพ. ห่วงใยและต้องการช่วยเหลือเยียวยา บรรเทาภารประชาชนในพื้นที่ประสบภัย จึงได้ประสานไปยังการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในฐานะผู้จำหน่ายไฟฟ้ารับอนุญาตจาก กกพ. โดยให้ดำเนินการผ่อนผันระยะเวลาการชำระไฟฟ้า รวมทั้งขอความร่วมมือไม่ให้ตัดกระแสไฟฟ้า รวมทั้งกำชับให้พิจารณาค่าไฟฟ้าให้มีความเป็นธรรมกับประชาชนอย่างเต็มที่” นางสาวนฤภัทร กล่าว
สำหรับรายละเอียดการช่วยเหลือผู้ใช้ไฟฟ้ารายย่อยที่อาจได้รับ ผลกระทบตามมาอันเกิดจากไฟฟ้าดับในพื้นที่ประสบภัย หรือการเกิดน้ำท่วมสูง มาตรการเยียวยาที่มีผลทันทีได้แก่ การขยายระยะเวลาชำระค่าไฟฟ้า การงดตัดไฟฟ้า และการไม่เรียกเก็บค่าไฟฟ้าที่ เกิดการกระแสไฟฟ้ารั่วลงน้ำในพื้นที่
นอกจากนี้ ได้มอบหมายให้ สำนักงาน กกพ. ประจำเขต ในพื้นที่จังหวัดในความรับผิดชอบ ได้แก่        เขต 10 (ราชบุรี) เขต 11 (สุราษฎร์ธานี) และเขต 12 (สงขลา) ให้ดูแลและติดตามสถานการณ์ในจังหวัดต่างๆ อย่างใกล้ชิด โดยประชาชนสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร. 1204
อย่างไรก็ตาม กกพ. พร้อมสนับสนุนข้อมูลและเสริมมาตรการให้กระทรวงพลังงานในการเสริมความมั่นคงของระบบไฟฟ้าภาคใต้ ตลอดจนการดูแลการใช้เชื้อเพลิงสำหรับการผลิตไฟฟ้าทดแทนก๊าซธรรมชาติ ในช่วงที่แท่นขุดเจาะก๊าซ หยุดผลิต และจ่ายก๊าซ เนื่องจากได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อน “ปาบึก” โดยมุ่งพิจารณาให้กระทบต่อการเพิ่มขึ้นของค่าบริการไฟฟ้าให้น้อยที่สุด เพื่อให้ส่งผลกระทบต่อประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้าน้อยที่สุด
 ___________________________________________________________________________________  
www.erc.or.th
Facebook Page: สำนักงาน กกพ.