ADS


Breaking News

สถาบันออกแบบอนาคตประเทศไทย (FIT) จัด Govtech Mission (One Nation, One Mission) สนับสนุนผลงาน Startups ให้เป็นนโยบายระดับประเทศ

สถาบันออกเเบบอนาคตประเทศไทย (FIT) เปิดเวทีให้ Startups ที่ใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยแก้ปัญหาด้านการศึกษา(EdTech) และสาธารณสุข(HealthTech) ที่ผ่านการคัดเลือกจำนวน 30 ทีม เข้าร่วม workshop ระดมความคิด และรับคำแนะนำจากผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อช่วยภาครัฐในการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน ทั้งในโรงเรียน โรงพยาบาล หรือบริการสาธารณะอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา สาธารณสุขเพื่อยกระดับชีวิตประชาชน ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 7 แสนบาท พร้อมลุ้นรับโอกาสการสนับสนุนผลงาน ต่อยอดให้เป็นนโยบายระดับประเทศ

ทั้งนี้ มีผลงานที่น่าสนใจจากหลายทีม เช่น การแนะนำอาชีพให้แก่นิสิต นักศึกษาเพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่วัยทำงาน การเรียนและฝึกภาษาอังกฤษผ่านทางออนไลน์ การช่วยคุณครูประหยัดเวลาการบริหารจัดการเอกสารผ่านทางแอพพลิเคชั่น การให้คำปรึกษาทางจิตวิทยาออนไลน์ การพัฒนาข้อมูลหรือการบริหารจัดการภายในโรงพยาบาล เครื่องมือติดตามผู้สูงอายุ รวมไปถึงการพัฒนาการเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เป็นต้น
นายกรณ์ จาติกวณิช รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ และอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวเปิดงานต้อนรับผู้เข้าร่วมการแข่งขันในหัวข้อ “Why GovTech Mission and Why Now” สรุปแนวคิดของโครงการในการนำเทคโนโลยีมาใช้ในภาครัฐ หรือ GovTech คือ “การใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีสมัยใหม่มาช่วยภาครัฐบริการประชาชนได้ในระดับเดียวกันกับที่ประชาชนได้รับบริการจากภาคเอกชน ทั้งนี้ตัวชี้วัดที่จะทำให้ GovTech ประสบผลสำเร็จ คือ การปรับทัศนคติของภาครัฐ พร้อมกับการใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่ ๆ ซึ่งโครงการนี้นับเป็นก้าวแรกที่สำคัญของการนำไปสู่การหล่อหลอมความคิด และนำไปสู่การพัฒนาประเทศไทยต่อไป”
ดร.พิสิฐ ลี้อาธรรม ประธานสถาบันออกแบบอนาคตประเทศไทย (Future Innovation Thailand Institute: FIT) กล่าวถึงความสำคัญและที่มาของ สถาบันออกแบบอนาคตประเทศไทย (FIT) ว่า “สถาบันฯ ก่อตั้งโดยมูลนิธิ ควง อภัยวงศ์ มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอแนวคิดที่ได้จากการศึกษาข้อมูลเชิงลึก การวิเคราะห์ข้อมูลบนข้อเท็จจริง เพื่อนำไปสู่การพัฒนาประเทศ สถาบันออกแบบอนาคตประเทศไทยมีภารกิจหลักที่สำคัญ ได้แก่ 1. ศึกษาและวิจัยเชิงนโยบาย 2. พัฒนานโยบายสาธารณะที่ตอบสนองต่อความต้องการของประเทศ 3. สื่อสารและผลักดันให้มีกระบวนการขับเคลื่อนทางสังคม และ 4. สร้างเครือข่ายพลเมือง เพื่อการพัฒนาประเทศที่มีความหลากหลาย พร้อมผลักดันให้เกิดการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ สำหรับโครงการ Govtech นั้นจัดขึ้นมาเพื่อให้สถาบันออกแบบอนาคตประเทศไทย ได้เป็นเวทีเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่าง startups ในด้านการศึกษาและสาธารณสุขเข้าไปมีส่วนร่วมและทำงานกับภาครัฐอย่างเป็นรูปธรรม ผู้เข้าแข่งขันจึงมั่นใจได้ว่าทุกโครงการจะได้รับคำปรึกษา การสนับสนุน และเตรียมความพร้อมจากผู้เชี่ยวชาญในด้านนั้น ๆ เพื่อยกระดับประเทศไทยเป็นที่ยอมรับในระดับสากล”
นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ อดีตนายกรัฐมนตรี ได้รับเชิญให้กล่าวปาฐกถาพิเศษในช่วงท้าย เพื่อชี้แนะมุมมองในการทำงานร่วมกับภาครัฐแก่ผู้เข้าแข่งขันทั้ง 30 ทีม โดยกล่าวว่า “ปัจจุบันภาครัฐเริ่มเปิดกว้างให้เอกชนเข้ามามีบทบาทในการทำงานร่วมกับภาครัฐอยู่หลายโครงการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานบริการประชาชน ซึ่งถือเป็นโอกาสอย่างมาก แต่ถึงอย่างไรก็ตามโอกาสมักมาพร้อมกับความท้าทายเสมอ” พร้อมระบุอีกว่า “อุปสรรคที่สำคัญในการทำงานร่วมกับภาครัฐ คือ ทัศนคติขององค์กรของรัฐและกรอบของกฎหมายที่มีวิธีคิดแบบเดิม ๆ ดังนั้น พวกเราทุกคนจึงต้องเชิญชวนให้ผู้กำหนดนโยบายทั้งหลาย เข้าใจสิ่งที่ Startups กำลังทำอยู่ เพื่อสร้างสรรค์สิ่งใหม่ โดยยึดประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้ง”
ทั้งนี้ โครงการ GovTech Mission (One Nation, One Mission - ยกระดับประเทศไทย) จะดำเนินการแข่งขันคัดเลือกทีมผู้ชนะ 3 อันดับของแต่ละด้าน ใน Phase 1 วันเสาร์ที่ 26 และวันอาทิตย์ที่ 27 มกราคม 2562 เพื่อนำทีมผู้ชนะทั้ง 6 ทีมเข้าสู่การดำเนินการในขั้นทดลองหาทางนำไปสู่การปฏิบัติต่อยอดเป็นนโยบายระดับประเทศ ใน Phase 2 ช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ต่อไป