ADS


Breaking News

ธนาคารไทยพาณิชย์สำรองธนบัตรช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562

ธนาคารไทยพาณิชย์สำรองธนบัตรช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 เพื่อรองรับการใช้บริการของลูกค้าจำนวน 54,000 ล้านบาท โดยเป็นการสำรองที่ลดลงจากปีก่อนเล็กน้อย เนื่องจากพฤติกรรมการถอนเงินสดของลูกค้าโดยรวมที่มีแนวโน้มลดลง โดยแบ่งเป็น ตู้เอทีเอ็ม จำนวน  44,000 ล้านบาท และสาขา จำนวน 10,000 ล้านบาท ในส่วนการสำรองเงินที่ลดลง เป็นการลดลงที่สาขาของธนาคารฯ ตามสัดส่วนจำนวนสาขาที่ลดลง ซึ่งธนาคารฯมีการติดตั้งเครื่องรับฝาก-ถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) เพิ่มขึ้นทดแทน
ปัจจุบัน (ณ เดือน พ.ย. 61) ธนาคารมีสาขาทั้งสิ้น 1,027 สาขา มีเครื่องเอทีเอ็มรวม 9,587 เครื่อง