ADS


Breaking News

“CAZ” แถลงความคืบหน้า ในการนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ

นายซุง ซิก ฮอง (ที่ 3 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วยนางสาวพรธิภัสร์  ขันธีวิทย์ (ที่ 2 จากขวา) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน บริษัท ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ CAZ  และนางปิยะภา จงเสถียร (ที่ 1 จากขวา) กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอส 14 แอดไวเซอรี่ จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน ร่วมแถลงข่าวความคืบหน้า ในการนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อเร็ว ๆ นี้