ADS


Breaking News

“รวมพลัง พลิกวิกฤติเป็นโอกาส ธุรกิจอพาร์ตเม้นต์ ยุค 4.0”

เปิดตัว สมาคมการค้าผู้ประกอบการธุรกิจห้องเช่า
พร้อมเสวนาเพื่อเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการในหัวข้อ
“รวมพลัง พลิกวิกฤติเป็นโอกาส ธุรกิจอพาร์ตเม้นต์ ยุค 4.0”
กรุงเทพฯ 22 พฤศจิกายน 2561– สมาคมการค้าผู้ประกอบการธุรกิจห้องเช่า” (Apartment Business Trade Association หรือ ABTA) ได้ฤกษ์เปิดตัวอย่างเป็นทางการ หลังธุรกิจให้เช่าที่พักอาศัย ทั้งในรูปแบบ ห้องเช่า อพาร์ตเม้นต์ และคอนโดให้เช่า มีการเติบโตแบบก้าวกระโดดจากการกระตุ้นของเศรษฐกิจ และ ความต้องการของผู้บริโภคที่ต้องการที่อยู่อาศัยเพิ่มมากขึ้น โดยมีการรวมตัวกันของผู้ประกอบการธุรกิจให้เช่าที่พักอาศัยทั่วประเทศ กว่า 300 ราย ร่วมก่อตั้งสมาคมขึ้นเมื่อวันที่ 3 กันยายน 2561 ที่ผ่านมามีเป้าหมายในการดำเนินการพัฒนาธุรกิจห้องเช่าและอพาร์ตเม้นต์ให้ได้มาตรฐานสากล
ทั้งนี้ พิธีเปิดตัว สมาคมการค้าผู้ประกอบการธุรกิจห้องเช่า” (Apartment Business Trade Association) ได้ถูกจัดขึ้น
โดยมีนางสาวพัชรี ศาสตราวาหา อุปนายกสมาคมการค้าผู้ประกอบการธุรกิจห้องเช่า เป็นผู้เปิดงาน ท่ามกลางสมาชิกสมาคมจากทั่วประเทศและสื่อมวลชนร่วมเป็นสักขีพยาน ในวันงานยังมีการจัดเสวนาในหัวข้อ รวมพลังพลิกวิกฤติเป็นโอกาส ธุรกิจอพาร์ตเม้นต์ยุค 4.0”  โดยการเสวนาเน้นการพูดคุย แบ่งปันไอเดียทางด้านธุรกิจ ที่จะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ประกอบการ ในยุคที่มีการแข่งขันสูง มีผู้เชี่ยวชาญธุรกิจอพาร์ตเม้นต์และห้องเช่าจาก 4 ฝ่าย ทั้ง นางสาวพัชรี ศาสตราวาหา อุปนายกสมาคมการค้าผู้ประกอบการธุรกิจห้องเช่า อาจารย์รวิโรจน์ อัมพลเสถียร นักธุรกิจและนักลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ชื่อดัง อาจารย์ชินภัทร วิสุทธิแพทย์ ทนายความและผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายและภาษี รวมถึงยังมีตัวแทนภาครัฐอย่าง นายมานะ บุญส่ง รักษาการผู้อำนวยการกองคุ้มครองผู้บริโภคด้านสัญญา ตัวแทนสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) มาร่วมถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจ และหาทางร่วมมือกัน ผลักดันให้ทุกฝ่ายได้รับผลประโยชน์ ภายใต้หลักความถูกต้องและเป็นธรรม
นอกจากนี้ ในงานยังมีการจัดสัมมนาพร้อมเวิร์คชอปให้ความรู้ในหัวข้อ “การประกอบธุรกิจอพาร์ตเม้นต์ให้อยู่รอด เติบโต และยั่งยืนโดย อาจารย์รวิโรจน์ อัมพลเสถียร นักธุรกิจระดับหลายร้อยล้าน ผู้เริ่มต้นธุรกิจอสังหาของตนเองตั้งแต่ยังเป็นนักศึกษา มาร่วมแบ่งปันความรู้และประสบการณ์โดยเฉพาะเทคนิคการปรับตัวของผู้ประกอบการให้เพิ่มมูลค่าและช่องทางการหารายได้ให้กับอพาร์ตเม้นต์ และห้องเช่า และยังมี อาจารย์ชินภัทร วิสุทธิแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนภาษีอากร มาบรรยายในหัวข้อ รู้ทันกฎหมาย การวางแผนภาษีมรดก ส่งต่อทายาท และภาษีนาทีทอง 
นางสาวพัชรี ศาสตราวาหา อุปนายกสมาคมการค้าผู้ประกอบการธุรกิจห้องเช่า กล่าวว่า ธุรกิจห้องเช่าในวันนี้มีความสำคัญมาก เพราะเกี่ยวข้องกับการดำเนินเศรษฐกิจและการใช้จ่ายของประชาชนในประเทศโดยตรง ปัจจุบันมีผู้ประกอบการอพาร์ตเม้นต์และห้องเช่าในประเทศไทยหลายหมื่นราย แต่ที่ผ่านมา ยังไม่มีการรวมตัวกันที่เป็นกิจจะลักษณะอย่างถูกต้องและชัดเจน จึงไม่มีอำนาจต่อรองหรือประสานงานกับหน่วยงานรัฐและเอกชนอื่นๆ  สำหรับการก่อตั้งสมาคมในครั้งนี้ มีจุดกำเนิดเริ่มต้นมาจากการรวบรวมผู้ประกอบการ อพาร์ตเม้นต์ ห้องพัก คอนโด ห้องเช่า ทั่วประเทศ ให้มาร่วมกันต่อสู้และผลักดันการแก้ไขปัญหาจาก "ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่องให้ธุรกิจการให้เช่าอาคารเพื่ออยู่อาศัยเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา” ทั้งในแง่ของการดำเนินคดีฟ้องร้องในศาลปกครอง, ติดต่อประสานงานกับภาครัฐ, ช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับความเดือดร้อนจากประกาศดังกล่าว  เมื่อสามารถรวบรวมผู้ประกอบการธุรกิจห้องเช่าทั่วประเทศได้แล้ว จึงจัดตั้งสมาคมขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจให้เช่าที่พักอาศัย  สร้างความสามัคคีและสัมพันธไมตรีที่ดีต่อกันให้หมู่ผู้ประกอบการธุรกิจห้องเช่าทั่วประเทศ เสริมความรู้ความเข้าใจในวิชาชีพ เป็นตัวแทนของผู้ประกอบการธุรกิจห้องเช่า ในการเสนอปัญหาชี้แจงอุปสรรคและความต้องการ ต่อหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเพื่อให้ความช่วยเหลือสมาชิกในด้านต่างๆ  โดยที่ผ่านมา สมาคมได้มีการจัดอบรม สัมมนาให้ความรู้กับผู้ประกอบการทั่วประเทศมาแล้วหลายครั้ง ในเรื่อง กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ และจะเตรียมดำเนินโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อสมาชิกอีกมากมาย อาทิเช่น โครงการที่ปรึกษากฎหมายห้องเช่า โครงการจัดทำฐานข้อมูลรายชื่อผู้ขายสินค้าที่เกี่ยวกับธุรกิจอพาร์ตเม้นต์ โครงการผู้เช่าดี-หอพักดี เป็นต้น
อาจารย์ รวิโรจน์ อัมพลเสถียร นักธุรกิจระดับหลายร้อยล้าน ผู้เริ่มต้นธุรกิจอสังหาของตนเองตั้งแต่ยังเป็นนักศึกษา และปัจจุบันเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ให้เช่า ทั้งในรูปแบบคอนโดมิเนียม ตึกแถว และอพาร์ตเม้นต์ให้เช่า กล่าวว่าสมาคมการค้าผู้ประกอบการธุรกิจห้องเช่า จะเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยผลักดันให้เศรษฐกิจของประเทศให้มีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ธุรกิจอพาร์ตเม้นต์ห้องเช่ามีแนวโน้มเสี่ยงขึ้นมาก หลังตลาดคอนโดอาคารชุดเข้ามาเบียดส่วนแบ่งในตลาด และอัตราดอกเบี้ยผ่อนคอนโดมีแนวโน้มทรงตัวและอยู่ในระดับค่อนข้างต่ำ ทำให้ค่างวดผ่อนรายเดือนไม่ต่างจากค่าเช่าอพาร์ตเม้นต์มาก  ผู้บริโภคจึงมีแรงจูงใจที่จะซื้อเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ เช่น คอนโดมิเนียมส่วนตัว มากกว่าที่จะเช่าอพาร์ตเม้นต์เพื่อพักอาศัย จึงต้องยอมรับว่า การแข่งขันของธุรกิจทวีความรุนแรงขึ้น ผู้ประกอบการธุรกิจห้องเช่าและอพาร์ตเม้นต์สมัยนี้จึงต้องคิดต่าง และปรับตัวรับกับแง่มุมการดำเนินธุรกิจแบบใหม่ๆ  ดึงเอาความคิดสร้างสรรค์ และการบริการมาเป็นจุดขาย
อาจารย์ ชินภัทร วิสุทธิแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีกล่าวว่า เรื่องหนึ่งที่ผู้ประกอบการอพาร์ตเม้นต์จะต้องเตรียมตัวรับมือโดยเร็วคือ ภาษีนาทีทอง ทั้งในด้านการเปลี่ยนแปลงของภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง รวมถึงด้านการจัดการภาษีมรดกที่จะมอบให้กับทายาท
โดยผู้ประกอบการที่ปรับตัวและรับมือกับการเปลี่ยนแปลงได้ก่อน ย่อมได้เปรียบผู้อื่น เนื่องจากธุรกิจห้องเช่าและอพาร์ตเม้นต์ปัจจุบันต้องเกี่ยวข้องกับภาษีหลากหลายชนิด หากไม่รู้จักการวางแผนภาษีที่รอบคอบก็อาจต้องพลาดพลั้งเสียเปรียบผู้อื่นได้
สำหรับสมาคมการค้าผู้ประกอบการธุรกิจห้องเช่านั้น จากนี้ไปจะดำเนินการต่อ โดยมุ่งมั่นพัฒนามาตรฐานธุรกิจห้องเช่าในประเทศไทย รวมถึงในระยะสั้นจะให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการทั่วประเทศที่พบกับปัญหาข้อกฎหมายธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ปัจจุบันสมาคมเปิดรับสมาชิก 3 ประเภทหลัก คือ
1. สมาชิกวิสามัญ ได้แก่ บุคคลธรรมดา หรือ นิติบุคคล ที่ประกอบธุรกิจให้เช่าที่อยู่อาศัย ชำระ ค่าบำรุงสมาคม ตั้งแต่วันที่สมัคร จนถึง-31 ธันวาคม 2563 รวม 500 บาท*                 
2. สมาชิกสามัญ ได้แก่ บุคคลธรรมดา หรือ นิติบุคคล ที่ประกอบธุรกิจให้เช่าที่อยู่อาศัย ซึ่งได้จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและเสนอญัตติในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ชำระค่าบำรุงสมาคมประจำปีตั้งแต่วันที่สมัคร จนถึง-31 ธันวาคม 2562 จำนวน 1,000 บาท
* ค่าบำรุงสมาคมประจำปี 1 ม.ค.2563 – 31 ธ.ค. 2563 จำนวน 1,000 บาท*
3. สมาชิกสมทบ ได้แก่ บุคคลธรรมดา หรือ นิติบุคคล ที่ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจให้เช่าที่อยู่อาศัย ชำระค่าสมาชิกสมาคม จำนวนไม่น้อยกว่า 6,000 บาทต่อปี
###
เกี่ยวกับสมาคมการค้าผู้ประกอบการธุรกิจห้องเช่า
สมาคมการค้าผู้ประกอบการธุรกิจห้องเช่า (Apartment Business Trade Association หรือ “ABTA”)    ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 3 กันยายน 2561  โดยกลุ่ม "ทีมงานเครือข่ายผู้ประกอบการธุรกิจห้องเช่า" ผู้เป็นแกนนำแนวหน้าในการรวบรวมผู้ประกอบการ อพาร์ตเม้นต์ ห้องพัก คอนโด ห้องเช่า ฯลฯ รวมถึงเป็นแกนนำในการดำเนินงานแก้ไขปัญหาจาก "ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่องให้ธุรกิจการให้เช่าอาคารเพื่ออยู่อาศัยเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา” ทั้งในแง่ของการดำเนินคดีฟ้องร้องในศาลปกครอง, ติดต่อประสานงานกับภาครัฐ, ช่วยเหลือผู้ประกอบการฯ ที่ได้รับความเดือดร้อนจากประกาศฯ, และจัดกิจกรรมประชุม อบรม เสวนาให้ความรู้เกี่ยวกับข้อกฎหมายและการเขียนสัญญาเช่าห้อง ที่ผ่านมา มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจให้เช่าที่พักอาศัย  สร้างความสามัคคีและสัมพันธไมตรีที่ดีต่อกันให้หมู่ผู้ประกอบการธุรกิจห้องเช่าทั่วประเทศ เสริมความรู้ความเข้าใจในวิชาชีพ เป็นตัวแทนของผู้ประกอบการธุรกิจห้องเช่า ในการเสนอปัญหาชี้แจงอุปสรรคและความต้องการ ต่อหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเพื่อให้ความช่วยเหลือสมาชิกในด้านต่างๆ

สมาคมการค้าผู้ประกอบการธุรกิจห้องเช่า
805/1  ชั้น3 น้อมจิตต์อพาร์ตเมนต์
ถนนศรีนครินทร์   แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง  กรุงเทพฯ 10250
โทร 095-073-6523

ประวัติการก่อตั้งสมาคมฯ

สมาคมการค้าผู้ประกอบการธุรกิจห้องเช่า (Apartment Business Trade Association หรือ “ABTA”)    ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่             3 กันยายน 2561  โดยกลุ่ม "ทีมงานเครือข่ายผู้ประกอบการธุรกิจห้องเช่า" ผู้เป็นแกนนำแนวหน้าในการรวบรวมผู้ประกอบการ อพาร์ทเม้นท์ ห้องพัก คอนโด ห้องเช่า ฯลฯ รวมถึงเป็นแกนนำในการดำเนินงานแก้ไขปัญหาจาก "ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่องให้ธุรกิจการให้เช่าอาคารเพื่ออยู่อาศัยเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา” ทั้งในแง่ของการดำเนินคดีฟ้องร้องในศาลปกครอง , ติดต่อประสานงานกับภาครัฐ, ช่วยเหลือผู้ประกอบการฯที่ได้รับความเดือดร้อนจากประกาศฯ, และจัดกิจกรรมประชุม อบรม เสวนาให้ความรู้เกี่ยวกับข้อกฎหมายและการเขียนสัญญาเช่าห้อง ที่ผ่านมา

วัตถุประสงค์ของสมาคมฯ

1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจการที่เกี่ยวข้องกับการประกอบการธุรกิจให้เช่าที่พักอาศัยกับสมาชิก
2. เพื่อส่งเสริมความสามัคคีและสัมพันธไมตรีที่ดีต่อกันให้หมู่สมาชิกผู้ประกอบการธุรกิจห้องเช่าทั่วประเทศ เปิดโอกาสให้สมาชิกได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ความรู้ ทัศนคติ และประสบการณ์
3. เพื่อเสริมสร้างความรู้ ให้ผู้ประกอบการมีความเข้าใจในวิชาชีพทั้งในแง่การปรับปรุงมาตรฐานห้องเช่า ทักษะการบริหารงาน และในแง่การมอบบริการที่ดีต่อลูกค้า เพื่อยกระดับมาตรฐานธุรกิจห้องเช่าไทยให้เติบโตอย่างมีเสถียรภาพ ผ่านการวางแผนพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน
4. เพื่อเป็นศูนย์กลางในการติดต่อประสานงาน และ เป็นตัวแทนของผู้ประกอบการธุรกิจห้องเช่า ในการเสนอปัญหา อุปสรรคและความต้องการ ต่อหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง ทั้งในแง่การให้ข้อมูล ข่าวสาร ส่งเสริม โต้แย้ง ชี้แจง และกระทำการใดๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นประโยชน์กับธุรกิจให้เช่าที่อยู่อาศัย
5. เพื่อเป็นศูนย์กลางในการสื่อสาร เพื่อแลกเปลี่ยนข่าวสารและข้อมูลในการบริหารธุรกิจห้องเช่า รวมถึงข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินงานของสมาคมอย่างรวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์
6. เพื่อให้ความช่วยเหลือสมาชิกในด้านต่างๆ รวมทั้งการให้คำปรึกษาและความช่วยเหลือแก่สมาชิกเมื่อเกิดกรณีพิพาท

นโยบายและแผนการดำเนินงานของสมาคมฯ

ระยะสั้น
1. มุ่งดำเนินการและประสานงานแก้ไข ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่องให้ธุรกิจการให้เช่าอาคารเพื่ออยู่อาศัยเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา” ของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) เพื่อให้ผู้ประกอบการธุรกิจห้องเช่าสามารถดำเนินธุรกิจได้โดยไม่เสี่ยงต่อการทำผิดกฏหมาย
2. จัดงานเสวนาข้อสัญญา ให้ความรู้เรื่องกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ระยะกลาง
1. โครงการทนายสมาคม เพื่อช่วยลดความเสี่ยงเรื่องข้อพิพาทของผู้ประกอบการ
2. จัดทำฐานข้อมูลรายชื่อผู้ขายสินค้าที่เกี่ยวกับธุรกิจอพาร์ทเม้นท์
3. โครงการผู้เช่าดี-หอพักดี
5. โปรแกรมบัญชีเพื่อธุรกิจอพาร์ทเม้นท์
ระยะยาว
1. ฐานข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจอพาร์ทเม้นท์
2. จัดสัมมนาให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการ

ประโยชน์ที่สมาชิกสมาคมฯทุกท่านจะได้รับ

1. มีสิทธิเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาผู้ประกอบการ หลักสูตรฝึกอบรม สัมมนา และการเสวนาให้คำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ โดยสมาชิกจะสามารถเข้าร่วมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย หรือราคาพิเศษเฉพาะสำหรับสมาชิก
2. มีสิทธิได้รับคำปรึกษาและความช่วยเหลือด้านข้อสัญญาและกฏหมายที่เกี่ยวข้องจากผู้เชี่ยวชาญ
3. มีสิทธิได้รับข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินงานของสมาคมอย่างรวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์ โดยเข้าเป็นสมาชิกทาง line@, ทางห้องกลุ่มแชทไลน์ของสมาคม, และทาง facebook กลุ่มปิด เฉพาะสำหรับสมาชิก
4. มีสิทธิเข้าร่วมโครงการ ผู้เช่าดี-หอพักดีที่จะเป็นศูนย์กลางข้อมูลให้ผู้ประกอบการได้พิจารณาและตรวจสอบก่อนที่จะรับผู้เช่าเข้าพักในสถานประกอบการ ฟรี ถึง 31 ธันวาคม 2562
5. มีสิทธิได้รับความช่วยเหลือแนะนำช่างต่างๆ รวมถึงผู้รับเหมางานทั้งระบบและโครงสร้าง ที่จะเป็นประโยชน์ต่อกิจการห้องเช่า
6. มีสิทธิได้รับการอำนวยความสะดวกในการติดต่อร้านค้าซื้อของใช้ในธุรกิจห้องเช่าในราคาขายส่ง

ทีมงานและกรรมการบริหารหลักของสมาคม


นายกสมาคม และ อุปนายกสมาคม


อุปนายกสมาคม / รักษาการนายกสมาคม นางสาวพัชรี ศาสตราวาหา
 • จบปริญญาตรี คณะบัญชี  จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 • ประกอบธุรกิจอพาร์ทเม้นท์ 1 อาคาร ย่านถนนศรีนครินทร์ โดยสร้างและดำเนินกิจการมากว่า 20 ปี และยังมีกิจการร้านอาหารที่ได้ดำเนินธุรกิจมากกว่า 40 ปี
 • ปัจจุบันเกษียณเป็นแม่บ้าน   รับเป็นที่ปรึกษาให้กับคณะกรรมการนิติฯบุคคลอาคารชุด  เช่น ที่ปรึกษานิติบุคคลอาคารชุดริธึ่มอโศก และ นิติบุคคลอาคารชุดภัทรศรีพัฒน์ทาวเวอร์

อุปนายกสมาคม นายชาญ ปฏิมาภรณ์ชัย
 • การศึกษา
  • ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ประสบการณ์ทำงานในอดีต ทำงานวิเคราะห์ระบบงานและโปรแกรมเมอร์ รวมถึงเป็นหัวหน้าศูนย์คอมพิวเตอร์ บริษัทเอสโซ่ ประเทศไทย จำกัด, ทำงานในตำแหน่งผู้อำนวยการ และที่ปรึกษาสำนักงานธนานุบาล กรุงเทพมหานคร, และมีธุรกิจส่วนตัวเป็นเจ้าของธุรกิจจำหน่ายโปรแกรมสำเร็จรูปบนเวบไซด์ www.dotnetthailand.com
 • ประสบการณ์ด้านงานอพาร์ทเม้นท์ เป็นเจ้าของธุรกิจ 2 อาคาร คือ กันต์ฤทัยอพาร์ทเม้นท์ และชาญฤทัยอพาร์ทเม้นท์

อุปนายกสมาคม นายปรีชา เอมอิ่ม

 • จบปริญญาตรี คณะผลิตกรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 • ประสบการณ์ทำงานเคยร่วมก่อตั้งสมาคมศิษย์เก่าเกษตรบ้านกร่าง และร่วมดำเนินงานมากว่า14ปี
 • ปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานชมรมผู้ประกอบการห้องเช่า จังหวัดพิษณุโลก และทำธุรกิจส่วนตัวเป็นผู้ค้าไข่รายใหญ่ในจังหวัดพิษณุโลก
 • ประสบการณ์ด้านงานอพาร์ทเม้นท์ ทำธุรกิจหอพักส่วนตัวมาประมาณ 10ปี มีทั้งหมด 26 ห้อง