ADS


Breaking News

บ้านซอยสอง หมู่ ๑ ตำบลสามพี่น้อง อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี

ประวัติความเป็นมา
ตามคำบอกเล่าของคนรุ่นปู่รุ่นย่า เล่าขานความเป็นมาของหมู่บ้านซอยสอง ว่าแต่เก่าก่อนไม่ใช่หมู่บ้านที่อยู่ติดถนนเหมือนปัจจุบัน แต่เป็นผืนป่าขนาดใหญ่ เมื่อมีผู้คนเข้ามาบุกเบิกตัดไม้ถางป่าสร้างบ้านเรือนและชุมชน จำเป็นต้องมีเส้นทางลำเลียงซุงออกจากป่า จึงทำให้เกิดเป็นเส้นทางลากซุง ต่อมาจึงเรียกเป็นชื่อซอยตามลำดับ ซอยหนึ่ง ซอยสอง เรื่อยไปถึงซอยห้า และใช้ตั้งเป็นชื่อของหมู่บ้านในเวลาต่อมา
วัดซอยสองดํารงราษฎร์วราราม
ในปี พ.ศ.๒๕๑๐ ที่ตั้งเดิมของวัดซอยสองคือบริเวณบ้านพักครูของโรงเรียนบ้านซอยสองในปัจจุบัน ซึ่งเมื่อก่อนเป็นเพียงที่พักสงฆ์ สร้างเป็นศาลาไม้ขนาดเล็ก มีกุฏิพระ ๒-๓ หลัง มีบ้านเรือนอยู่ในละแวกวัดไม่กี่หลังคาเรือน ได้แก่บ้านคุณยายทอง บ้านคุณตาเผือก (ลูกของคุณยายทอง) บ้านคุณตาอิ๊ด เป็นต้น
ต่อมาในช่วง พ.ศ. ๒๕๑๖ หลวงพ่ออภิชาติ อภิโชโต (พันโทอภิชาติ ศรีสว่างวงศ์) ได้เข้ามายัง หมู่บ้านซอยสองแห่งนี้พร้อมกับพัฒนาหมู่บ้าน  ท่านได้ทำการก่อตั้งโรงเรียนประจำหมู่บ้านขึ้น คือโรงเรียนบ้านซอยสอง (อภิชาตราษฎร์อุปถัมป์) และทำการย้ายที่พักสงฆ์ (วัดซอยสอง) ไปที่บริเวณเขาวัว เป็นเขาที่อยู่ในซอยลากซุงซอยที่สอง หรือก็คือ ที่ตั้งดั้งเดิมของหมู่บ้านนั่นเอง และเมื่อโรงเรียนถูกสร้างจนแล้วเสร็จ หลวงพ่ออภิชาต ก็ย้ายไปพัฒนาพื้นที่อื่นๆ ต่อไป จากนั้น ผู้ใหญ่ดำรงค์  มะปรางอ่อน ผู้ใหญ่บ้านสมัยนั้น ได้ไปกราบนิมนต์หลวงพ่อเพ็ชร์ อัตถกาโม มาเป็นเจ้าอาวาสวัดซอยสองโดยทำการย้ายวัดอีกครั้งหนึ่งจากที่ตั้งอยู่บนเขาวัว มาตั้งอยู่บริเวณหอประชุมของหมู่บ้านในปัจจุบัน
ด้วยพลังศรัทธาของชาวบ้านในชุมชนบ้านซอยสอง หลวงพ่อเพ็ชร์ และชาวบ้านจึงช่วยกันสร้างและทำนุบำรุงวัดซอยสองเรื่อยมา และได้สร้างศาลาการเปรียญ ซึ่งเป็นศาลาไม้ในบริเวณที่เป็นกุฏิพระสงฆ์วัดซอยสองในปัจจุบัน และได้จดขึ้นทะเบียนแต่งตั้งเป็นวัดในพระพุทธศาสนา ในวันที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๕ จวบจนถึงวาระสุดท้ายของหลวงพ่อเพ็ชร์
ด้วยเลื่อมใสศรัทธาของคนที่นี่ ที่วัดซอยสองยังคงเก็บสรีระสังขารของหลวงพ่อเพ็ชร์ อัตถกาโม เจ้าอาวาสรูปแรก เพื่อให้ทุกคนได้สักการะท่านต่อไป นอกจากนี้ยังสามารถเยี่ยมชมความยิ่งใหญ่สวยงามของเมรุเก้ายอดสร้างจากพลังศรัทธาของชาวบ้านในชุมชนที่ได้ชื่อว่างดงามที่สุดในจันทบุรี

บ้านสวน ป.เปาอินทร์ Organic

การปลูกผัก ไม่จำเป็นต้องใช้พื้นที่มากมาย เพียงทำเป็น แบบวิถีเกษตรคอนโด ก็สามารถมีผักสดสะอาดปลอดสารพิษ ไว้กิน ไว้ใช้ได้แล้ว นอกจากนี้ยังมีการสาธิตเลี้ยงไส้เดือนอีกด้วย

สวนยาง
ต้นยางสูง ที่ชาวสวนต้องตื่นมาแต่เช้าเพื่อกรีดน้ำยาง มาสัมผัสวิถีชีวิตและทดลองกรีดยางด้วยตัวของคุณเอง

สวนผลไม้แนวเกษตรอินทรีย์
ส่วนผสมบนพื้นที่กว่า ๕๐ ไร่ ปลูกพืชผักผสมกัน เน้นความหลากหลาย สร้างรายได้ และสำหรับกินใช้ในครัวเรือน ภายในสวนพบกับ ตะไคร้ใต้ต้นยาง แปลงลำไยบนเนินเขา และทุเรียน เงาะ มังคุด ลองกอง


ผลิตภัณฑ์
ถ่านดูดซับกลิ่น  ไข่เค็มต้มยำ น้ำพริกเผาเห็ด  ปุ๋ยมูลไส้เดือน แหนมเห็ดนางฟ้า  ปุ๋ยน้ำหมักมูลไส้เดือน เห็ดสวรรค์สามรส  
กล้วยฉาบ  ต้นอ่อนทานตะวัน  จุลินทรีย์สังเคราะห์แสง


ข้อมูลติดต่อ
บ้านซอยสอง  หมู่ ๑ ตำบลสามพี่น้อง อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี
คุณนิมิต  งามเสงี่ยม        โทร. ๐๘๔ ๗๗๔ ๕๐๕๖

คุณแพรวพรรณ  สินสวัสดิ์ โทร. ๐๘๖ ๐๑๔ ๓๕๔๘