ADS


Breaking News

บ้านคลองกระทิง หมู่ ๑๐ ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฎ จังหวัดจันทบุรี “เชิญไหว้พระ เดินชมสวน ชวนเล่นน้ำตก”

ประวัติความเป็นมา
บ้านคลองกระทิง หมู่ ๑๐ ที่จัดตั้งขึ้นมาใหม่ เดิมจะเป็นหมู่บ้านที่รวมกับบ้านกระทิง หมู่ที่ ๕ ตำบลพลวง ซึ่งบ้านกระทิงเป็นชุมนที่มีความหนาแน่นมากจึงได้แยกจากบ้านกระทิง หมู่ที่ ๕ มาเป็นบ้านคลองกระทิง หมู่ที่ ๑๐ ซึ่งที่มาของชื่อหมู่บ้านคลองกระทิง มาจากเดิมบ้านคลองกระทิงเป็นป่าดงดิบ มีภูเขาสูง มีสัตว์ป่าหลายชนิด รวมทั้งวัวกระทิง มีคลองหลายสาย วัวกระทิงชอบลงมากินน้ำตามคอลง และมีผู้คนเห็นวัวกระทิงมากกว่าสัตว์อื่น จึงได้ตั้งชื่อหมู่บ้านนี้ว่า “บ้านคลองกระทิง”

วัดกะทิง
วัดกะทิงเป็นวัดที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดจันทบุรี เนื่องจากอดีตเจ้าอาวาสหลวงพ่อเขียน หรือท่านพ่อเขียนที่ชาวบ้านนับถือ ท่านเป็นพระเกจิชื่อดัง ท่านเป็นผู้บุกเบิกเส้นทางบุญสู่เขาคิชฌกูฎ จนชาวบ้านขนานนามท่านว่า “เทพเจ้าแห่งขุนเขาคิชฌกูฎ” และที่วัดก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่จัดรถพาผู้แสวงบุญขึ้นสู่เขาคิชฌกูฎ ซึ่งด้านในวัดยังมีสรีระสังขารของท่านพ่อเขียน ให้ได้ไปสักการะขอพรอีกด้วย

ประเพณีท้องถิ่น

ประเพณีนมัสการรอยพระพุทธบาทจะเปิดให้ประชาชนได้ขึ้นนมัสการรอยพระพุทธบาท ในวันขึ้น ๑ ค่ำ เดือน ๓ ของทุกปี จะมีการทำบุญส่งทุ่งหนองเต่าก่อนที่จะขึ้นนมัสการรอยพระพุทธบาท โดยชาวบ้านจะรวมกันทำขนมจีน เผาข้าวหลาม เพื่อใช้ในการทำบุญซึ่งในพื้นที่มีกลุ่มชาติพันธุ์ คือ ชาวชองอาศัยอยู่ ชาวชองจะมีภาษาพูดและวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเอง เช่นผีหิ้ง ผีโรง ซึ่งผีหิ้ง ผีโรง เป็นการประกอบพิธีกรรมคล้ายกับการทรงเจ้าของภาคกลาง แต่เป็นการเชิญบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว มาเพื่อไถ่ถาม ถ้าหากบรรพบุรุษที่เชิญมาชอบดื่มสุรา ลูกหลานก็จะจัดเตรียมไว้ให้ มีความแปลกตรงที่ร่างทรงจะดื่มเหล้าเป็นจำนวนมากแต่พอเสร็จสิ้นพิธีกรรม กลับไม่มีอาการมึนเมาใดๆ

น้ำตกกระทิง
น้ำตกกระทิง เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ และมีชื่อเสียงในเขตอุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฎ เป็นน้ำตกที่มีความสูง และสวยงาม เหมาะสำหรับการแวะเล่นน้ำใสเย็น ท่ามกลางธรรมชาติ ชมปลาพลวงในน้ำตก นอกจากนี้ยังตั้งอยู่ไม่ไกลจากจุดขึ้นเขาคิชฌกูฎ ทำให้ในช่วงเทศกาลนมัสการรอยพระพุทธบาท จะมีผู้คนแวะมาเที่ยวน้ำตกกระทิงหลังจากการขึ้นไปสักการะรอยพระพุทธบาทเป็นจำนวนมาก น้ำตกแบ่งออกเป็น ๑๓ ชั้น ในแต่ละชั้นถูกโอบล้อมด้วยป่าที่ยังคงความเป็นธรรมชาติ เป็นป่าดิบชื้น ที่มีต้นไม้ พรรณไม้หลายชนิดขึ้นเกาะเกี่ยวกัน

ตลาดประชารัฐ
ตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ อำเภอเขาคิชฌกูฎ เป็นการเปิดโอกาสให้คนในชุมชนมีช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน สินค้า OTOP ของที่ระลึก ผลผลิตทางการเกษตร และเป็นจุดเชื่อมแหล่งท่องเที่ยวภายในอำเภออีกด้วย

ผลิตภัณฑ์
หมูชะมวง น้ำยาล้างจาน แซนวิชงามไส้ วุ้นแฟนซี ขนมไทย กล้วย ฟักทอง น้ำมันเหลือง น้ำดื่มสมุนไพร ขนมเปี๊ยะ กรอบรูปกระจก ไข่เค็ม

ข้อมูลติดต่อ
บ้านคลองกระทิง  หมู่ ๑๐ ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฎ จังหวัดจันทบุรี

คุณลักษณ์    โทร. ๐๘๔ ๗๘๔ ๕๒๔๒

คุณวสันต์     โทร. ๐๙๑ ๗๒๔ ๙๐๘๑