ADS


Breaking News

บ้านเขาถ้ำสาริกา หมู่ ๙ ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี “สัมผัสวิวอ่างเก็บน้ำ หลวงพ่อดำพระศักดิ์สิทธิ์ เดินพิชิตถ้ำสาริกา เห็ดนางฟ้ารสเลิศล้ำ”

ประวัติความเป็นมา
ตำนานเล่าว่าหมู่บ้านแห่งนี้มีภูเขาอยู่ลูกหนึ่ง มีถ้ำอยู่ ๖ แห่ง มีพระธุดงค์มาอยู่ที่ถ้ำแห่งนี้ วันหนึ่งมีนกสาลิกาคู่หนึ่ง มากินข้าวที่พระคุณเจ้าโปรยไว้ที่โขดหินหน้าถ้ำ จากนั้นญาติโยมผู้มีจิตศรัทธาพากันขึ้นมานมัสการพระคุณเจ้า ท่านจึงพูดให้ญาติโยมฟังว่าที่ถ้ำแห่งนี้มีนกสาลิกาอยู่คู่หนึ่งตัวเท่าแม่ไก่ชาวบ้านจึงได้เรียกหมู่บ้านนี้ว่า “บ้านเขาถ้ำสาริกา”
ชุมชนบ้านเขาถ้ำสาริกา
คนในชุมชนที่ตั้งอยู่ในบ้านเขาถ้ำสาริกา เป็นชุมชนที่ชาวบ้านให้ความสำคัญในการทำบุญประกอบพิธีทางศาสนาในวันสำคัญต่างๆ รวมถึงเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในหมู่บ้านและผู้คนในละแวกใกล้เคียง ภายในวัดมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากมาย อาทิ หลวงพ่อพระใหญ่ที่ถือได้ว่าเป็นพระคู่บุญของชาวบ้านที่ประดิษฐานอยู่ในด้านบนของเขา หลวงพ่อดำพระพุทธรูปเก่าแก่ที่มีอายุมากกว่า ๒๐๐ ปี เป็นที่เคารพบูชาของชาวบ้าน
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพาะเห็ด
เป็นกลุ่มที่รวมตัวจัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาเรียนรู้วิธีเพาะเลี้ยงเห็ดและจำหน่ายผลผลิตเพื่อสร้างรายได้ให้แก่กลุ่มและชุมชนภายในกลุ่มเพาะเห็ดนี้จะมีการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเห็ดชนิดต่างๆ เช่น เห็ดนางรมเห็ดเป๋าฮื้อ เห็ดหลินจือ รวมถึงสอนวิธีการผสมอัดก้อนเชื้อเห็ดอีกด้วย
อ่างเก็บน้ำคลองพระพุทธ
เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญถือได้ว่าเป็นจุดชมวิวธรรมชาติ ที่สวยงามสามารถมาเยี่ยมชมได้ตลอดทั้งปี ในช่วงฤดูหนาวจะพบเห็นสายหมอกปกคลุมอ่างเก็บน้ำสวยงามสร้างบรรยากาศให้สวยงามตลอดวันอีกทั้งยังเป็นจุดชมพระอาทิตย์ตกที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งที่สร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก
ผลิตภัณฑ์
วุ้นมะพร้าวน้ำอัญชัน  ก้อนเชื้อเห็ดนางรมดำ ก้อนเชื้อเห็ดเป๋าฮื้อ  ก้อนเชื้อเห็ดนางฟ้า เห็ดสามรส แหนมเห็ด หมี่กรอบสมุนไพร  ทอดมันเห็ด กล้วยหอมฉาบ เทียนสปา
ข้อมูลติดต่อ
บ้านเขาถ้ำสาริกา หมู่ ๙ ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี
คุณพัชรา โกศลานันท์   โทร. ๐๘๖ ๐๗๓ ๑๕๓๑