ADS


Breaking News

บ้านบ่อโบกปูน หมู่ ๖ ตำบลพวา อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี

ประวัติความเป็นมา
เป็นชุมชนที่รวมสมาชิกจากต่างถิ่นภูมิลำเนา มาตั้งรกรากอยู่รวมกันมีแหล่งธรรมชาติที่สวยงามโดยเฉพาะอ่างเก็บน้ำคลองประแกตแหล่งน้ำจืดขนาดใหญ่ที่อุดมสมบูรณ์ มีความหลากหลายของสัตว์น้ำ สำหรับที่มาของชื่อหมู่บ้านนั้น เดิมที    คนที่นี่จะทำบ่อปูนเอาไว้สำหรับเก็บขี้ใต้ เป็นภาพจำของหมู่บ้าน จนกลายเป็นชื่อ “บ่อโบกปูน”
สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ
บ้านเลี้ยงจิ้งหรีด
อีกหนึ่งอาชีพที่ชาวบ้านยึดไว้หาเลี้ยงครอบครัว รวมเยี่ยมชมโรงเรือนเพาะเลี้ยงจิ้งหรีดบนเนินเขา วิวแสนสวยงาม และชวนชิมจิ้งหรีดที่นำมาปรุงเป็นอาหาร
วัดคลองครก
แวะสักการะวัดคู่หมู่บ้าน ไหว้พระขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำชุมชน
ล่องแพชมอ่างเก็บน้ำคลองประแกต
ความสมบูรณ์ทางธรรมชาติที่มีให้เห็น ชมตาลคู่ผูกรักแท้ แวะที่เกาะกลางน้ำจุดชมวิว ๓๖๐ องศาบนเนิน ๔G นอกจากชื่นชมทัศนียภาพงามตา ประจบเหมาะเคราะห์ดีอาจพบเห็นโขลงช้างป่าลงเล่นน้ำตามธรรมชาติ
บ้านไม้ดอกไม้ประดับ
แปลงไม้ดอกไม้ประดับ บนเนินเขา ที่ใกล้ๆกับอ่างเก็บน้ำ ความสวยงามของดอกไม้ หลากหลายสี จากนานาพันธุ์ไม้
นั่งรถชมอ่างเก็บน้ำคลองประแกต
อ่างเก็บน้ำขนาดกลางลักษณะเป็นเขื่อนดินเป็น ๑ ใน ๔ อ่างเก็บน้ำแหล่งลุ่มน้ำคลองวัดโตนด นอกจากประโยชน์หลักในการกักเก็บน้ำแล้วยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจของคนในพื้นที่
ผลิตภัณฑ์
กล้วยอร่อยเหาะ  แปรรูปปลาน้ำจืด แปรรูปจิ้งหรีด  เพาะพันธุ์ไม้ประดับ ขนมไส้แตก ตุ๊กตานวดมือยางพารา  จักสานจากไม้ไผ่ แปรรูปเม็ดมะม่วงหิมพานต์ กระเป๋าซองกาแฟ  จักสานเส้นพลาสติกพร้อมลวดลาย
ข้อมูลติดต่อ
บ้านบ่อโบกปูน หมู่ ๖ ตำบลพวา อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี
คุณขจร พงษ์พระเกตุ    โทร. ๐๘๗ ๐๖๙ ๔๐๖๖

คุณยอดขวัญ  ปิตุเตชะ โทร. ๐๘๑ ๗๘๑๘๒๔๕