ADS


Breaking News

บ้านกองหิน หมู่ ๔ ตำบลบางสระเก้า อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี “ไหว้พระ ชมตะกาดป่า พาชิมหอย”

ประวัติความเป็นมา
เดิมทีหมู่บ้านมีชื่อเรียกอย่างเป็นทางการว่า “บ้านล่าง” แต่ต่อมาได้มีการเปลี่ยนชื่อหมู่บ้านเป็น “บ้านกองหิน” เพราะในยุคสมัยนั้น มีผู้ใหญ่บ้านที่ได้รับการเลือกตั้งติดต่อกันหลายสมัย อาศัยอยู่ที่บ้านกองหินที่มาของชื่อบ้านกองหิน เนื่องจากมีกองหินดาดอยู่ในลำคลองติดกับหมู่บ้าน ๓ จุดใหญ่ๆ คือ จุดแรก อยู่ตรงบ้านนายเกตุ ไสยวรรณ จุดที่สองอยู่ตรงกับบริเวณบ้านนายสำอาง สมานพรรค และจุดสุดท้ายอยู่ตรงบริเวณท่าช้าง ซึ่งเป็นเขตติดต่อกับพื้นที่หมู่ ๕ บ้านแถวนา แต่ในปัจจุบัน คนส่วนใหญ่ในตำบลยังนิยมเรียกชื่อเดิมคือ “บ้านล่าง” เนื่องจากเมื่อพ้นเขตหมู่บ้านไปทางตะวันตก ก็จะเป็นปากแม่น้ำจันทบุรี จึงถือกันว่าเป็นหมู่บ้านที่อยู่ล่างท้ายสุดของตำบล
ในอดีตพื้นที่หมู่บ้านอุดมไปด้วยป่าชายเลน สัตว์ป่าและสัตว์น้ำนานาชนิด มีการสันนาฐานว่า ชาวชองเป็นผู้ที่เข้ามาสร้างรกรากปักฐานอยู่ในพื้นที่ ติดต่อค้าขายกับชาวจีน ชาวญวน และคนไทยจากภาคใต้ โดยอาศัยการเดินทางด้วยเรือเป็นหลัก ด้วยลักษณะพื้นที่ที่มีความเหมาะสมและสะดวกในการจอดเรือสินค้าจึงมีท่าจอดเรือในสมัยนั้นถึง ๓ จุดด้วยกัน คือท่าตาลิ ท่าพลับ และท่ายายจาง จากการติดต่อค้าขายก่อให้เกิดความสัมพันธ์ สร้างรกรากปักฐานทำมาหากิน สร้างครอบครัว ขยายเป็นชุมชนใหญ่โตขึ้น จนมาถึงปัจจุบัน
ไหว้หลวงพ่อหินแก้ว
แวะสักการะหลวงพ่อหินแก้ว พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ประจำหมู่บ้าน ซึ่งชาวบ้านบอกต่อกันว่าศักดิ์สิทธิ์นักแล

ทอเสื่อ
หัตกรรมของคนในพื้นที่ จากวัตถุดิบธรรมชาติในชุมชนที่มีอยู่อย่างล้นหลาม ทั้งกก และปอ กลายเป็นผลิตภัณฑ์งานฝีมือของคนในชุมชน

ทำเหละ
เหละ คือ งอบ หรือหมวกใบจาก โดยการนำใบจากมาเย็บเป็นหมวกเพื่อใช้สำหรับคุมแดด กันฝน สามารถระบายความร้อนได้ดี ปีกหมวกด้านข้างมีความกว้าง เพื่อป้องกันกิ่งไม้

ยกยอ
ชมวิถีประมงของชาวบ้านฝั่งคลอง กับการ “ยกยอ” ซึ่ง ยอ คือเครื่องมือจับปลาที่มีลักษณะเป็นร่างแหผืนสี่เหลี่ยม มุมทั้งสี่ผูกติดกับคันสำหรับยก โดยยอขนาดเล็กจะใช้จับปลาตามแหล่งน้ำนิ่งและไม่ลึกแต่ถ้าเป็นยอขนาดใหญ่นิยมใช้ดักปลาในน้ำลึกบริเวณแม่น้ำและลำคลอง

ชมป่าตะกาดใหญ่
ป่ารูปหัวใจซึ่งเป็นแหล่งธรรมชาติอันสมบูรณ์กับพื้นที่ป่าชายเลนกว่า ๑๕๐ ไร่

ชมแปลงหอย
ล่องเรือไปชมแปลงหอยนางรมแล้วร่วมทำกิจกรรมเก็บหอยไปด้วยกันพร้อมชิมหอยนางรมสดๆ กับน้ำจิ้มสูตรเด็ดน้ำพริกระกำรสจัดจ้าน

ผลิตภัณฑ์
เสื่อบุนวมอย่างหนา   เสื่อกกบุฟองน้ำ ปลานวลจันทร์ไร้ก้างแดดเดียว เสื่อกกรองจาน หอยนางรมดองพร้อมทาน กุ้งแห้ง ปลาสามรสทรงเครื่อง หมวกเสื่อกก ขนมควยลิง สมุนไพรพื้นบ้านชงดื่มบำรุงสุขภาพ
ข้อมูลติดต่อ
บ้านกองหิน หมู่ ๔ ตำบลบางสระเก้า อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี

คุณบุญสร้าง  ทองเปรม โทร. ๐๘๙ ๒๔๗ ๗๓๑๙

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คุณธาวิต  สุขสิงห์ โทร. ๐๖๑ ๕๗๒ ๔๑๑๘