ADS


Breaking News

ม.เอเชียอาคเนย์หนุนนักศึกษาวัดระดับ ICDL

ม.เอเชียอาคเนย์หนุนระบบการศึกษายุคใหม่ ให้นักศึกษามีความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษและมีความรู้ด้านไอที พร้อมผลักดันนักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯที่มีความสามารถเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน ICDL การวัดระดับการใช้ทักษะความรู้พื้นฐานการใช้งานโปรแกรมไมโครซอฟท์ประเภท Word, Excel และ PowerPoint ในระดับชั้นอุดมศึกษา
นายฉัททวุฒิ พีชผล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ได้มุ่งพัฒนาระบบการศึกษาในยุคปัจจุบันให้มีความทันสมัย มีการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้เป็นสื่อการเรียนการสอน โดยเรามุ่งผลิตนักศึกษาที่สามารถนำความรู้ไปใช้ได้จริง รวมทั้งมีความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษและมีความรู้ด้านไอทีเป็นทักษะติดตัวนอกเหนือจากองค์ความรู้ในสาขาที่ร่ำเรียนมาเพื่อเพิ่มโอกาสให้บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาได้มีอาชีพการงานที่ดี โดยเฉพาะการเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน ICDL (International Computer Driving Licence) ซึ่งเป็นการแข่งขันวัดระดับการใช้ทักษะความรู้พื้นฐานการใช้งานโปรแกรมไมโครซอฟท์ประเภท Word, Excel และ PowerPoint ในระดับชั้นอุดมศึกษา โดยมีมหาวิทยาลัยหลายสถาบันทั่วประเทศส่งนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขัน นักศึกษาที่เป็นตัวแทนจะต้องมีทักษะทางด้านไอทีและภาษาอังกฤษ มีไหวพริบและความรู้ด้านการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซึ่งการแข่งขัน ICDL จะช่วยยกระดับความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและเพิ่มขีดความสามารถการใช้คอมพิวเตอร์ และถือเป็นโอกาสสำคัญที่จะให้นักศึกษาแสดงศักยภาพและเป็นโอกาสที่ดีที่จะพัฒนาตัวเองควบคู่ไปกับการเข้าร่วมการแข่งขัน
“เราตระหนักดีว่าการศึกษาด้านภาษาและความรู้ด้านไอที เป็นสิ่งคู่กันในยุคปัจจุบัน ดังนั้นนักศึกษาที่เรียนสาขาคอมพิวเตอร์ของทางมหาวิทยาลัยฯจะได้ใช้เกณฑ์มาตรฐานสากล ICDL (International Computer Driving License)ในการสอบเพื่อวัดความสามารถในการใช้ระบบไอทีขั้นพื้นฐาน โดยมาตรฐานนี้เปรียบเสมือนใบรับรองที่ออกโดยหน่วยงานระดับโลกที่ได้รับการยอมรับถึงความเที่ยงตรงในการวัดผลความรู้ และความสามารถในการใช้งานระบบไอทีของนักศึกษา  ซึ่งทางมหาวิทยาลัยฯมองเห็นว่ามาตรฐานนี้จะเป็นการเพิ่มศักยภาพและให้ความมั่นใจแก่บริษัทที่รับนักศึกษาเข้าทำงานในอนาคต จึงมุ่งเน้นพัฒนานักศึกษาให้มีความพร้อมต่อการทำงานของนักศึกษาอย่างเต็มที่”
ด้านน้องอ็อฟ -นัฐพงษ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ที่เข้าร่วมแข่งขัน ICDL Digital Challenge ปี 2017 และปี 2018 เพื่อหาตัวแทนของไทยไปแข่งขันระดับนานาชาติที่ประเทศสิงคโปร์ และสามารถคว้าแชมป์ได้เหรียญทองมาครองได้ กล่าวว่า  “กิจกรรม ICDL ผมเข้ามาแข่งขันรายการนี้ มา 2 ปีติดต่อกันตั้งแต่ปี 2017 สำหรับในปีนี้มาเข้าแข่งขันเป็นครั้งที่ 2 ในประเภท PowerPoint กับ Excel  ซึ่งผลการแข่งขันคือผมเป็นหนึ่งในสามผู้เข้าแข่งขันที่คว้ารางวัลชนะเลิศร่วมกันในปีนี้ รู้สึกตื่นเต้นและภูมิใจมากครับ กิจกรรมนี้ทำให้สามารถพัฒนาสร้างศักยภาพทั้งทางด้านทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และการใช้ภาษาอังกฤษ เมื่อจบการศึกษาก็ยังสามารถนำไปใช้ในการการทำงานได้อีก”
ด้านน้องเกต - จารุนันท์ ว่องไว นักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์เป็นเยาวชนอีกคนหนึ่ง ที่เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน ICDLในปีนี้ กล่าวว่า รู้สึกดีใจมากที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ ถึงแม้จะเป็นอันดับที่ 3 ได้เหรียญทองแดงก็ตาม กิจกรรมนี้เป็นเสมือนการสร้างมาตรฐานให้กับนักศึกษาที่พวกเราเป็นตัวแทนของสถาบันลงเข้าร่วมแข่งขัน ICDL เป็นประจำทุกปีได้ฝึกการคำนวณในระบบ Excel และการใช้ภาษาอังกฤษเพราะต้องแข่งขันเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด