ADS


Breaking News

งาน วันหัวใจโลก 2018 “ดูแลหัวใจคุณ ด้วยหัวใจเรา” วันพุธที่ 19 กันยายน 2561 เวลา 09.00 - 11.30 น.

นพ.ประดับ สุขุม ผู้อำนวยการอาวุโส โรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพ เป็นประธานเปิดงานแถลงข่าว “วันหัวใจโลก 2018” ภายใต้หัวข้อ “ดูแลหัวใจคุณ ด้วยหัวใจเรา” พบกับการเสวนา เรื่อง Heart Attack โรคที่อาจป้องกันได้ การดูแลสุขภาพหัวใจอย่างไรในยุค 4.0 ปรับขยับชีวิต...เปลี่ยนหัวใจให้ Strong และอาหารช่วยกำหนดหัวใจ โดยมี นพ.กัมปนาท วีรกุล อายุรแพทย์โรคหัวใจ นพ. อนุสิทธิ์ ทัฬหสิริเวทย์ อายุรแพทย์โรคหัวใจ พญ.สุภัค กาญจนาภรณ์ แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูโรคหัวใจ และ ผกาวลี ประกายสิทธิ์ นักโภชนากร ร่วมให้ความรู้ภายในงาน โดยมี ต๊ะ พิภู พุ่มแก้ว เป็นพิธีกร จึงขอเชิญชวนสื่อมวลชนและท่านที่สนใจเข้าร่วมงาน ในวันพุธที่ 19 กันยายน 2561 เวลา 09.00 -11.30 น. ณ โถงชั้น 1 อาคารโรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพ