ADS


Breaking News

เที่ยวไทยโต คีธ แอนด์ คิม สบช่องรุกตลาดอุปกรณ์เครื่องใช้ในโรงแรม-ร้านอาหาร พร้อมเปิดตัวกลุ่มสินค้าใหม่ภาชนะใสอาหารและเครื่องดื่มยอยสลายได้ รับกระแสรักโลก

นักท่องเที่ยวแห่เข้าไทยพุ่ง 38 ล้านคน ส่งผลธุรกิจโรงแรม – ร้านอาหารเร่งปรับปรุงเพิ่มศักยภาพการบริการรับจำนวนนักท่องเที่ยวและการแข่งขันที่เพิ่มสูงขึ้น ด้าน คีธ แอนด์ คิม คอนเซ็ปส์ สบช่องบุกตลาดอุปกรณ์เครื่องใช้ภายในโรงแรมและร้านอาหารแบบครบวงจร พร้อมเปิดตัวกลุ่มสินค้าใหม่ภาชนะสำหรับใส่อาหารและเครื่องดื่มที่ย่อยสลายได้รับกระแสรักโลก เผยผลตอบรับดีหลังออกงานฟู้ดแอนด์โฮเทล ไทยแลนด์
นายคริส กนกวลีวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท คีธ แอนด์ คิม คอนเซ็ปส์ จำกัด กล่าวถึงการเติบโตของการท่องเที่ยวที่ส่งผลดีต่อตลาดอุปกรณ์เครื่องใช้ภายในโรงแรมและร้านอาหารว่า จากนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวของภาครัฐที่ประสบความสำเร็จ ทำให้จำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องติดต่อกันและคาดว่าปีนี้จะสูงถึง 38 ล้านคน ส่งผลดีต่อธุรกิจโรงแรมและร้านอาหาร โดยในช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมาธุรกิจโรงแรมมีการขยายตัวในเชิงจำนวนห้องพักค่อนข้างสูง เพื่อรองรับกับจำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มโรงแรมระดับ 3-4 ดาว และต่ำกว่าระดับ 3 ดาว ยิ่งไปกว่านั้นยังเกิดที่พักในรูปแบบใหม่ ๆ ทำให้การแข่งขันในธุรกิจสูงขึ้นตามไปด้วย
จากจำนวนโรงแรมและร้านอาหารที่เปิดใหม่ รวมถึงการแข่งขันในที่รุนแรงขึ้น ทำให้ผู้ประกอบการต่างมุ่งเน้นที่จะสร้างความประทับใจและให้บริการที่ดีที่สุดเพื่อดึงดูดกลุ่มลูกค้านักท่องเที่ยว รวมไปถึงการพิถีพิถันในการเลือกอุปกรณ์เครื่องใช้ภายในโรงแรมและร้านอาหารซึ่งถือว่าเป็นองค์ประกอบสำคัญส่วนหนึ่งด้วย นับได้ว่าเป็นปัจจัยบวกต่อตลาดอุปกรณ์เครื่องใช้ภายในโรงแรมและร้านอาหาร และ ธุรกิจของ คีธ แอนด์ คิม คอนเซ็ปส์ ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้จัดจำหน่ายเครื่องใช้ภายในโรงแรมและร้านอาหารที่ครบวงจรที่สุดแห่งหนึ่งของไทย
โดยกลุ่มผลิตภัณฑ์ของ คีธ แอนด์ คิม คอนเซ็ปส์ ครอบคลุมตั้งแต่อุปกรณ์และเครื่องใช้ทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังของโรงแรมและร้านอาหาร ซึ่งทางบริษัทฯ มีแบรนด์สินค้าระดับไฮเอนด์ที่จัดจำหน่ายอยู่มากถึง 40 แบรนด์ 80% นำเข้าจากยุโรป สำหรับกลุ่มลูกค้าหลักจะเป็นกลุ่มโรงแรมระดับ 4-5 ดาว มีโชว์รูมจัดแสดงและให้บริการแกลูกค้าในเมืองท่องเที่ยวสำคัญอย่าง ภูเก็ต เชียงใหม่ สมุย และ หัวหิน สำหรับตลาดในต่างประเทศนั้นมีการร่วมมือกับพันธมิตรทั้งใน ลาว กัมพูชา และ ล่าสุดได้เข้าไปรุกตลาดในประเทศพม่า เนื่องจากเป็นตลาดใหม่ที่เปิดกว้าง จำนวนโรงแรมและร้านอาหารยังมีโอกาสเพิ่มขึ้นอีกมาก
สำหรับกลุ่มผลิตภัณฑ์ใหม่ที่กำลังได้รับความสนใจจากกลุ่มลูกค้าเป็นอย่างมาก คือ ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มภาชนะสำหรับใส่อาหารและเครื่องดื่มที่ย่อยสลายได้ อาทิ ถ้วยชามสำหรับอาหาร ช้อนส้อม แก้วสำหรับเครื่องดื่ม หลอด ซึ่งมีจุดเด่นด้านการออกแบบที่สวยงาม มีความหลากหลายเหมาะกับการใช้งาน รวมถึงมีการร่วมมือกับเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรสในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นำใบสับปะรสซึ่งเป็นส่วนที่เหลือใช้มาแปลรูปเป็นเส้นใยเพื่อผลิตเป็นผ้าใยสับปะรดที่สามารถนำมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ได้อย่างหลากหลาย ทั้งกระเป๋า ผ้าปูโต๊ะ ปลอกหมอน ผ้ากันเปื้อน ฯลฯ   โดยมีคุณสมบัติที่คงทนและสวยงาม
ซึ่งกระแสรักโลก ลดขยะ และ การนำกลับมาใช้ใหม่นี้ เป็นสิ่งที่ทุกฝ่ายกำลังร่วมมือกันเพื่อให้ผลอย่างเป็นรูปธรรมอย่างแท้จริง โดยหลายประเทศแถบยุโรปได้มีมาตรการที่เข้มงวดมากขึ้นต่อผู้ประกอบการธุรกิจ ทำให้ทั้งโรงแรมร้านอาหาร รวมทั้งประชาชนหันมาร่วมมือหันมาใช้ผลิตภัณฑ์ภาชนะสำหรับใสอาหารและเครื่องดื่มที่ย่อยสลายได้เพื่อให้การลดจำนวนขยะเกิดขึ้นได้จริง

สำหรับประเทศไทยได้เริ่มมีการพูดถึงในเรื่องนี้มากขึ้น รวมทั้งภาครัฐได้มีการพูดคุยกับสมาคมการค้า องค์กรที่เกี่ยวข้อง และผู้ประกอบการเพื่อกำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการลดปริมาณขยะและการใช้วัสดุที่ย่อยสลายได้ง่ายอย่างชัดเจนมากขึ้น ซึ่งในการเข้าร่วมจัดแสดงงานฟู้ดแอนด์โฮเทล ไทยแลนด์ 2018 ที่ผ่านมา สินค้าในกลุ่มนี้ได้รับการตอบรับจากกลุ่มผู้ประกอบการเป็นอย่างมาก และ ยังได้รับโอกาสอันดีในการนำเสนอผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้แก่สมาคมโรงแรมไทย สมาคมภัตตาคารไทย รวมถึงผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมและร้านอาหารที่เป็นสมาชิกของทางสมาคมที่จะพิจารณานำผลิตภัณฑ์ที่ย่อยสลายได้เหล่านี้เข้าไปให้บริการภายในโรงแรมและร้านอาหารอีกด้วย