ADS


Breaking News

IFSEC Southeast Asia งานแสดงด้านความปลอดภัยที่ครบครันระดับโลกจากอังกฤษมาจัดที่ไทยเป็นครั้งแรก

   ยูบีเอ็ม เอเชีย (ประเทศไทย) ตั้งเป้าธุรกิจเติบโตไม่ต่ำกว่า 7-10 เปอร์เซนต์ปีนี้ เดินหน้ารุกจัดอีเว้นท์ใหญ่ครอบคลุมทุกอุตสาหกรรม ล่าสุดส่งงาน IFSEC Southeast Asia งานแสดงด้านความปลอดภัยที่ครบครันระดับโลกจากอังกฤษมาจัดที่ไทยเป็นครั้งแรก มั่นใจช่วยส่งเสริมภาคธุรกิจเติบโตอย่างมั่นคง
        นางสาวอนุชนา วิชเวท  ผู้อำนวยการกลุ่มโครงการ บริษัท ยูบีเอ็มด เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า ขณะนี้ภาพรวมของธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้ามีการเติบโตดีมาก ด้วยปัจจัยบวกต่างๆ ที่ส่งสัญญาชัดเจนไม่ว่าจะเป็นมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจากภาครัฐที่ส่งผลต่อการวางแผนการลงทุนให้แก่ผู้ประกอบการภาคเอกชน ความคืบหน้าของการคมนาคมโดยเฉพาะการขยายเส้นทางรถไฟฟ้า 10 สายที่มีการลงมือก่อสร้างอย่างคึกคัก การเดินหน้าแผนส่งเสริมการลงทุนให้ประเทศไทยเป็นฮับในหลากหลายธุรกิจทั้ง อาหาร การแพทย์ ความงาม และการผลักดันการลงทุนในเขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ทำให้ประเทศไทยเป็นจุดสนใจของนานาประเทศที่อยากเข้ามาลงทุนและมองหาโอกาสใหม่ 
“ด้วยปัจจัยบวกดังกล่าวทำให้บริษัท ยูบีเอ็ม เอเชีย (ประเทศไทย) มั่นใจว่าธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าของบริษัท จะเติบโตแข็งแกร่ง โดยมั่นใจจะเติบโตไม่น้อยกว่า 7-10 % เมื่อเทียบปีก่อนหน้า พร้อมทั้งส่งผลให้บริษัทมีความมั่นใจที่จะนำงานแสดงสินค้าและเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่น่าสนใจมาจัดที่ประเทศไทย ในฐานะผู้นำด้านการจัดงานแสดงสินค้าระดับนานาชาติ
        และปีนี้บริษัทขยายการจัดงานแสดงสินค้า เข้าไปในกลุ่มการรักษาความปลอดภัยที่ครบวงจรทั้งด้านความปลอดภัยในบ้านพักอาศัย อาคารสำนักงาน สภาพแวดล้อม รวมถึงความปลอดภัยในโลกไซเบอร์ โดยนำงาน อีฟเสค เซาท์อีสท์ เอเชีย 2018  (IFSEC SEA 2018) มาจัดที่ไทยเป็นครั้งแรกในเดือนตุลาคมนี้ ทำให้บริษัทขึ้นแท่นเป็นผู้นำการจัดงานแสดงที่ครบวงจรที่สุดซึ่งครอบคลุมทุกอุตสาหกรรมโดยเฉพาะอุตสาหกรรมเป้าหมายของรัฐบาล ทั้งด้านอุตสาหกรรมการผลิต อาหาร พลังงาน และความงาม และล่าสุดด้านความปลอดภัย” นางสาวอนุชนา กล่าว
นอกจากนี้ยังมีปัจจัยบวกอื่น ๆ ที่ส่งผลต่อการขยายและการเติบโตของงานแสดงสินค้าในแต่ละงาน  ได้แก่ การเติบโตในการเรียนรู้เทคโนโลยี นวัตกรรม นโยบายการมุ่งสู่ไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาล และการมุ่งสู่อุตสาหกรรมใหม่ ๆ ทำให้เกิดการเติบโตของธุรกิจแฟร์และเอ็กซิบิชั่นตามไปด้วย เพราะผู้ประกอบการตื่นตัวที่จะเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อนำมาใช้พัฒนาอุตสาหกรรมและธุรกิจของตัวเอง ทำให้ธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าเติบโตทั้งในเรื่องของตัวเลขผู้จัดงาน มีจำนวนผู้เข้าร่วมงานที่มากขึ้น  และ Growth budget หรือ งบลงทุนก็มากขึ้นตามการขยายตัวของงานแฟร์และเอ็กซิบิชั่น
        โดยในปีนี้ ยูบีเอ็ม เอเชีย (ประเทศไทย) มีการจัดงานแสดงสินค้ามากที่สุด โดยจะจัดรวมกันถึง 6 งานใหญ่ซึ่งงล่าสุดที่จะจัดขึ้น คืองาน IFSEC Southeast Asia 2018 เป็นงานที่นำต้นแบบความสำเร็จของงาน IFSEC International ประเทศอังกฤษ โดยบริษัท UBM Plc งานดังกล่าวได้ขยายการจัดงานและพื้นที่การจัดแสดงมายังประเทศต่างๆ ได้แก่ ประเทศอินเดีย เกาหลีใต้ ฟิลิปปินส์ รวมทั้งในภูมิภาคอาเซียนอย่างมาเลเซียซึ่งจัดต่อเนื่องมาแล้ว 5 ปีซ้อน และสำหรับประเทศไทยถือเป็นครั้งแรก โดยเหตุผลและปัจจัยสำคัญที่เลือกประเทศไทย คือ ทิศทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน อัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจ การเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ รวมทั้งมีที่ตั้งเป็นศูนย์กลางในด้านการขนส่งที่มีขนาดใหญ่มีบริษัทที่ให้บริการด้านเทคโนโลยี อุปกรณ์ รวมถึงระบบการรักษาความปลอดภัยในด้านต่างๆ  ทำให้ประเทศไทยเหมาะสมที่จะมีการจัดงานด้านนี้เพื่อรวบรวมนวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านความปลอดภัยให้หน่วยงานและอุตสาหกรรมต่างๆ ได้เรียนรู้และนำไปใช้พัฒนาระบบการรักษาและการป้องกันภัยต่าง ๆ  ในภาค อสังหาริมทรัพย์ ที่อยู่อาศัย ธุรกิจ เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนของเศรษฐกิจไทยและภาคธุรกิจ  เพราะความไม่ปลอดภัยต่างๆ ส่งผลให้เกิดการสูญเสียมูลค่ามหาศาลต่อภาคธุรกิจและสังคม การได้มีโอกาสเรียนรู้นวัตกรรมจะช่วยให้ธุรกิจเติบโตอย่างมั่นคงได้
ทั้งนี้ภายในงาน IFSEC Southeast Asia 2018 จะมีการนำเสนอนวัตกรรมใหม่ ๆ ด้านความปลอดภัยและการป้องกันอัคคีภัย มีการนำเสนอกล้องวงจรปิด   ระบบตรวจจับชีวภาพ  ระบบการป้องกันภัยทางไซเบอร์  ระบบบริหารจัดการอัคคีภัย  ระบบการรักษาความปลอดภัยภายในบ้านเรือน  ระบบอินเตอร์เน็ต (IoT)    ซึ่งจะรวบรวมผู้ออกงานจากทางภาครัฐ และ เอกชน ผู้กระจายสินค้า ผู้นำเข้าสินค้า ผู้วางระบบ และกลุ่มอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมการรักษาความปลอดภัย นอกจากนี้ยังมีการจัดงานร่วมกับงาน POLSEC 2018 ซึ่งเป็นงานที่รวมอุปกรณ์สำหรับผู้บังคับใช้กฏหมาย เช่น เครื่องตรวจจับระเบิด ปืน เครื่องมือวิเคราะห์และพิสูจน์หลักฐาน หุ่นยนต์กู้ระเบิด ทั้งนี้นอกจากจะเป็นงานนิทรรศการที่เปิดให้หน่วยงานต่าง ๆ และประชาชนทั่วไปที่สนใจเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแล้ว ยังมีการจัดสัมมนาให้ความรู้ในหัวข้อที่หลากหลาย  รวมถึงการจับคู่เจรจาทางธุรกิจภายในงานด้วย
        งาน IFSEC Southeast Asia 2018 และงาน POLSEC 2018 ได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานตำรวจแห่งชาติ   สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)   กรมราชทัณฑ์   กรมโยธาธิการและผังเมือง สมาคมรักษาความปลอดภัยภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก   สมาคมผู้ประกอบการระบบรักษาความปลอดภัยไทย   สมาคมระบบกล้องวงจรปิดอัจฉริยะไทย   สมาคมผู้ตรวจสอบอาคาร    สมาคมความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ
        งาน IFSEC Southeast Asia 2018 และงาน POLSEC2018 งานนิทรรศการที่รวบรวมอุปกรณ์ด้านการรักษาความปลอดภัยในภูมิภาค มีบริษัทชั้นนำมากกว่า 350 บริษัทร่วมแสดงสินค้าและเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดภายในงาน อาทิ กล้องวงจรปิด ระบบตรวจสอบทางชีวภาพ ระบบเตือนอัคคีภัย ระบบตรวจจับ อุปกรณ์ป้องกันตัว และเสวนาที่น่าสนใจในหลากหลายหัวข้อ ถือได้ว่าเป็นงานแสดงเครื่องป้องกันและรักษาความปลอดภัย อัคคีภัยที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25-27 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00-18.00 น. ณ Hall 1 Impact เมืองทองธานี สามารถติดตามความเคลื่อนไหวและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ของงานได้ที่ www.ifsec.events.com