ADS

ADS

Breaking News

ขอแสดงความยินดีกับ นักกีฬาทัพฟ้าไทย ที่คว้าชัย ASEAN GAMES 2018

กองทัพอากาศจัดกิจกรรม “เชิดชูนักกีฬาทัพฟ้าไทย คว้าชัย ASEAN GAMES 2018”
     ในวันนี้ (วันอังคารที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๑) เวลา ๐๙.๓๐ น. พลอากาศเอก จอม  รุ่งสว่าง ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีปล่อยขบวนแห่ “เชิดชูนักกีฬาทัพฟ้าไทย คว้าชัย ASEAN GAMES 2018” เพื่อเชิดชูเกียรติและเป็นขวัญกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่และนักกีฬาสังกัดกองทัพอากาศ ที่ประสบความสำเร็จจากการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ ๑๘ ณ กองบัญชาการกองทัพอากาศ
     จากนั้นขบวนแห่เชิดชูนักกีฬาฯ ได้เคลื่อนไปตามเส้นทาง “กองบัญชาการกองทัพอากาศ – กองบิน ๖ – กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ – เจ้เล้ง (ออกถนนวิภาวดีรังสิต) – วงเวียนบางเขน (เข้าถนนพหลโยธิน) – ตลาดยิ่งเจริญ – บ้านพักข้าราชการทหารอากาศ – หอประชุมกองทัพอากาศ” จากนั้นผู้บัญชาการทหารอากาศ ได้เป็นประธานในพิธีมอบเครื่องหมายแสดงความสามารถในการเล่นกีฬาและรางวัลตอบแทนนักกีฬา ประจำปี ๒๕๖๑ ณ หอประชุมกองทัพอากาศ โดยผู้บัญชาการทหารอากาศได้มอบเงินรางวัลให้กับนักกีฬาและ ผู้ฝึกสอนที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ ๑๘ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ ดังนี้
-  นักกีฬาที่ได้รับเหรียญทอง คนละ ๓๐,๐๐๐ บาท
-  นักกีฬาที่ได้รับเหรียญเงิน คนละ ๒๐,๐๐๐ บาท
-  นักกีฬาที่ได้รับเหรียญทองแดง คนละ ๑๐,๐๐๐ บาท
-  ผู้ฝึกสอนประเภทกีฬาที่ได้รับเหรียญรางวัล คนละ ๕,๐๐๐ บาท
-  นักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันฯ คนละ ๓,๐๐๐ บาท
     สำหรับการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ ๑๘ ณ กรุงจาการ์ตา และเมืองปาเล็มบัง สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๘ สิงหาคม - ๒ กันยายน ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา มีเจ้าหน้าที่และนักกีฬา    สังกัดกองทัพอากาศได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนของทีมชาติไทย จำนวนทั้งสิ้น ๑๐๕ คน ประกอบด้วย ๑๗ ชนิดกีฬา การแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ ฯ ในครั้งนี้ นักกีฬาทีมชาติไทยสังกัดกองทัพอากาศได้สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยเป็นอย่างมาก โดยได้รับเหรียญรางวัล รวมจำนวน ๒๐ เหรียญ แบ่งเป็น
เหรียญทอง ๗ เหรียญ
๑.  กีฬาตะกร้อ ประเภท ทีมชุด ชาย ประกอบด้วย เรืออากาศตรี ศิริวัฒน์  สาขา และจ่าอากาศโท สิทธิพงศ์  คำจันทร์
๒.  กีฬาตะกร้อ ประเภท คู่ทีมชุด ชาย ได้แก่ จ่าอากาศตรี วิชาญ  เต็มโคตร
๓.  กีฬาตะกร้อ ประเภท ทีมชุด หญิง ประกอบด้วย นางสาวมัสยา  ดวงศรี, นางสาวสมฤดี  ปรือปรัก, นางสาวนิภาภรณ์  สลุบพล  และนางสาววิภาดา  จิตพรวน
๔.  กีฬาตะกร้อ ประเภท ทีมเดี่ยว ๔ คน หญิง ประกอบด้วย นางสาวมัสยา  ดวงศรี, นางสาวสมฤดี  ปรือปรัก, และนางสาววิภาดา  จิตพรวน
๕.  กีฬาทางอากาศ ประเภท ร่มร่อนทีม ประกอบด้วย นางสาวนันท์ณภัส  ภุชฌงค์ และนางสาวจันทิกา  ใจสนุก
๖.  กีฬาทางอากาศ ประเภท ร่มร่อนบุคคล ได้แก่ นางสาวนันท์ณภัส  ภุชฌงค์
๗.  กีฬาเทควันโด หญิง รุ่น ๔๙ กิโลกรัม ได้แก่ จ่าอากาศตรีหญิง พาณิภัค  วงศ์พัฒนกิจ
เหรียญเงิน ๒ เหรียญ
๑.  กีฬาจักรยาน ประเภท เสือภูเขาดาวน์ฮิล หญิง ได้แก่ จ่าอากาศโทหญิง วิภาวี  ดีคาบาเลส
๒.  กีฬากรีฑา ประเภท เขย่งก้าวกระโดด หญิง ได้แก่ นางสาวปริญญา  เฉื่อยมะเริง
เหรียญทองแดง ๖ เหรียญ 
๑.  กีฬาจักรยาน ประเภท เสือภูเขาดาวน์ฮิลล์ ชาย ได้แก่ นายสืบสกุล  สุขจรรยา
๒.  กีฬาแบดมินตัน ประเภท ทีมชุด หญิง ได้แก่ นางสาวจงกลพรรณ  กิติธรากุล
๓.  กีฬาพายเรือ ประเภท เรือยาวมังกร 500 เมตร ได้แก่ นางสาวณัฐกานต์  บุญเรือง
๔.  กีฬาพายเรือ ประเภท เรือยาวมังกร 200 เมตร นาย เอกพงษ์ วงศ์อุ่นใจ, นายวสันต์  อุปละสืบ และ นายเกษมสิทธิ์  บริบูรณ์วศิน
๕.  กีฬามวยสากลสมัครเล่น ชาย รุ่น ๖๔ กิโลกรัม ได้แก่ เรืออากาศตรี วุฒิชัย  มาสุข
๖.  กีฬามวยสากลสมัครเล่น ชาย รุ่น ๖๙ กิโลกรัม ได้แก่ พันจ่าอากาศตรี สายลม  อาดี
     ในโอกาสนี้ผู้บัญชาการกองทัพอากาศ กล่าวให้โอวาทแก่นักกีฬาว่า “ผมรู้สึกภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่นักกีฬากองทัพอากาศ ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย กีฬากองทัพไทย และได้เป็นตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วมการแข่งขันเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ ๑๘ ณ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย จนประสบความสำเร็จ ในหลายประเภทกีฬา ทำชื่อเสียงให้กับประเทศชาติและกองทัพอากาศ ซึ่งมิใช่เป็นเรื่องที่จะกระทำได้โดยง่าย นักกีฬาที่จะประสบความสำเร็จได้นั้น จะต้องฝ่าฟันอุปสรรคมากมาย สั่งสมประสบการณ์จากสนามแข่งขันต่างๆ จนเกิดทักษะและความเป็นหนึ่งในกีฬาประเภทนั้นๆ นักกีฬาทุกคนจึงต้องมีความอดทน ขยันหมั่นเพียร ในการฝึกซ้อม ทุ่มเททั้งกำลังกาย กำลังใจ และมีความเสียสละ ที่สำคัญจะต้องเคารพเชื่อฟังผู้ฝึกสอน มีระเบียบวินัย และเข้าใจถึงการทำงานเป็นทีม ในโอกาสนี้ ผมขอแสดงความยินดีกับนักกีฬา และผู้ฝึกสอนที่ได้รับรางวัลต่างๆ ในวันนี้ ซึ่งถือว่าเป็นรางวัลเกียรติยศ อันเป็นผลมาจากความพยายาม และความทุ่มเทของทุกท่าน จนสามารถประสบความสำเร็จ”