ADS

ADS

Breaking News

ขอเชิญประชาชนเข้าร่วมฟังเสวนา “เรื่องควรรู้เกี่ยวกับยาและสมุนไพรกับโรคไต”

สมาคมโรคไตร่วมกับมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ชมรมเพื่อนโรคไตแห่งประเทศไทยและหน่วยงานองค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ขอเชิญประชาชนและผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรมเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชน กลเม็ด เคล็ดลับ ป้องกันไตวาย ตอน “เรื่องควรรู้เกี่ยวกับยาและสมุนไพรกับโรคไต” และ งานเสวนาวิชาการ “ความจริงเกี่ยวกับสมุนไพรรักษาโรคไต สิ่งที่ควรรู้และข้อควรระวัง” ในวันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 12.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมสลากกินแบ่งรัฐบาล ชั้น 9 ตึกกัลยาณิวัฒนา โรงพยาบาลสงฆ์ (สี่แยกถนนศรีอยุธยา) โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น สามารถแจ้งลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ โทรศัพท์  02- 716 -7450
สำหรับการจัดงานเสวนาครั้งนี้ เพื่อให้ได้ตระหนักถึงการใช้ยาสมุนไพรรักษาโรคไตและให้เข้าใจสำหรับการโฆษณาเกินจริงของสรรพคุณของยาสมุนไพรหลายชนิดว่าสามารถรักษาโรคไตเรื้อรังให้ดีขึ้นหรือกลับมาเป็นปกติได้หรือไม่   ซึ่งสมุนไพรดังกล่าวประชาชนสามารถซื้อหาได้โดยง่าย ทำให้แพทย์มักจะได้รับคำถามจากคนไข้อยู่บ่อยครั้งว่า เขาจะสามารถลองใช้ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสมุนไพรต่าง ๆ เพื่อช่วยรักษาโรคไตของเขาได้หรือไม่ ? จะมีข้อเสียอะไรหรือเปล่า ? อีกทั้งสมุนไพรเหล่านั้น  ยังไม่มีตัวไหนได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือ อย.ว่าสามารถใช้รักษาโรคไตได้    สำหรับภายในงานจะมีการจัดนิทรรศการและการออกบูธกิจกรรมของเครือข่ายลดบริโภคเค็ม บูธโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร บูธชมรมเพื่อนโรคไต  ซึ่งจะนำผลิตภัณฑ์แปรรูปจากถุงน้ำยาล้างไต มาจำหน่ายในราคาพิเศษ พร้อมกับการออกบูธจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในครั้งนี้ด้วย