ADS


Breaking News

NICE เสนอผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม Customer Experience ที่จะมาช่วยผลักดันการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยไปสู่ยุคดิจิทัล ทรานฟอร์เมชั่น

     บริษัท NICE ผู้นำการให้บริการโซลูชั่นซอฟต์แวร์ทั้งระบบคลาวด์และ on-premise แสดงความมุ่งมั่นพันธกิจในการช่วยเหลือให้ลูกค้ากลุ่มผู้ให้บริการ BFSI และผู้ให้บริการโทรคมนาคมในประเทศไทย โดดเด่นเหนือคู่แข่ง
คุณ เชอเรีย อึง (Sherie Ng)
กรรมการผู้จัดการ,
ภูมิภาคที่เป็นยุทธศาสตร์บริษัท NICE APAC

    กรุงเทพมหานคร วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2561 – บริษัท NICE ประกาศนำเสนอผลิตภัณฑ์เพื่อรองรับ customer experience แบบครบวงจร (end-to-end) เป็นการช่วยเตรียมความพร้อมที่จะร่วมขับเคลื่อนโครงการเปลี่ยนแปลงไปสู่ดิจิทัลของประเทศไทย ตามนโยบาย Thailand 4.0 ที่ผ่านมาโซลูชั่นจากบริษัท NICE ได้ถูกนำไปใช้อย่างกว้างขวางในภาคการเงินการธนาคาร ธุรกิจประกันภัย รวมถึงธุรกิจโทรคมนาคมในประเทศไทย บริษัท NICE มีโซลูชั่นที่เป็นนวัตกรรมซึ่งหลาย ๆ บริษัทในประเทศไทยมีความต้องการเพื่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานทางดิจิทัลที่เอื้ออำนวยต่อการส่งมอบประสบการณ์ที่น่าพึ่งพอใจแก่ลูกค้าได้อย่างโดดเด่นและราบรื่น 
     เนื่องจากบริษัท NICE ได้ดำเนินธุรกิจในประเทศไทยมานานกว่าสองทศวรรษแล้ว ผลิตภัณฑ์ของบริษัทได้รับการยอมรับทั่วประเทศอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะในกลุ่มธนาคาร ประกันภัยและธุรกิจโทรคมนาคมชั้นนำล้วนเป็นลูกค้าหลักของบริษัท
     ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (APAC) ซึ่งเป็นตลาดสำคัญสำหรับ NICE ประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่บริษัทมุ่งมั่นขยายพันธกิจ มีการขยายทีมงานสนับสนุนคู่ค้าพันธมิตรและช่องทางการขาย (Alliances and Channels team) เพื่อรองรับ Ecosystem ของเหล่าคู่ค้าที่กำลังเติบโตขึ้น นอกจากนั้นบริษัทยังลงทุนเพิ่มขึ้นในเรื่องการอบรมให้แก่คู่ค้าที่สำคัญ อันได้แก่ Sino S Tech, JADS Comm Limited, Dimension Data และ At Vantage เพื่อร่วมทำงานเป็นทีมเดียวกับบริษัท NICE ในการบริการด้านการให้คำปรึกษา (Consultative selling) และนำเสนอโซลูชั่นแนวทางการสร้างมูลค่าเพิ่มให้ลูกค้าประสบความสำเร็จทางธุรกิจ
     บริษัท NICE ยังคงมุ่งมั่นตามแนวทางเชิงกลยุทธ์สี่ข้อสำหรับปี 2018 นี้ได้แก่ ระบบคลาวด์ (Cloud), การติดต่อสื่อสารกับลูกค้าที่หลากหลายช่องทาง (Omni-channel), การวิเคราะห์การสนทนาหลากหลายช่องทาง (Analytics Solution), และ ระบบการทำงานแบบอัตโนมัติ (Automation) กลยุทธ์เหล่านี้ครอบคลุมถึงการนำเสนอคุณลักษณะที่สำคัญของผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นมาจากภายในบริษัทเอง ตลอดจนผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ที่ได้มาจากการเข้าซื้อกิจการบริษัทอื่น 
     แนวทางการพัฒนาโซลูชั่นของ NICE ที่เน้นในเรื่องระบบคลาวด์ต้องมาก่อน (cloud-first approach) ทำให้เกิดประสิทธิภาพด้านต้นทุน ความคล่องตัว และความปลอดภัยที่จำเป็นต่อการสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงไปสู่ยุคดิจิทัลอย่างต่อเนื่องของทั้งภาครัฐและเอกชน นอกจากนี้การที่บริษัท NICE ยังมีเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ช่วยให้ก้าวล้ำสู่ระดับที่สูงขึ้นของการใช้งานและสร้างบูรณาการได้ทั่วทั้งองค์กร ปัญญาประดิษฐ์ไม่ได้เป็นเรื่องล้ำสมัยของอนาคตอีกต่อไปแล้วแต่จะเป็นตัวขับเคลื่อนเทคโนโลยีที่สำคัญซึ่งสามารถใช้ประโยชน์ได้ในปัจจุบัน เป็นเครื่องมือเชิงกลยุทธ์ในเวทีการแข่งขัน โดยกลุ่มผลิตภัณฑ์ของ NICE ล้วนสร้างขึ้นจากแพลตฟอร์มล้ำสมัยของปัญญาประดิษฐ์ (AI) และการเรียนรู้ของจักรกล (Machine Learning) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้ล้ำหน้าคู่แข่ง นวัตกรรมล้ำสมัยในเรื่องปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้ของจักรกลเป็นองค์ประกอบสำคัญโดดเด่นในชุดโซลูชั่นของ NICE โดยเฉพาะ
     NICE Real-time Authentication (RTA), Robotic Process Automation (RPA) และ Nexidia Analytics NICE Real-time Authentication (RTA) เป็นแพลตฟอร์มที่โดดเด่นต่างจากผู้อื่นอย่างสิ้นเชิง ด้วยความสามารถวิเคราะห์ข้อมูลเชิงชีวภาพเสียง (Voice biometrics) ผ่านหลายช่องทางได้แบบเรียลไทม์โดยการใช้กราฟแสดงลักษณะเสียงพูดของมนุษย์แต่ละคน (voiceprints) ซึ่งสร้างมาจากเสียงที่ถูกบันทึกไว้ในอดีต ลูกค้าปลายทางไม่ต้องพยายามตอบคำถามมากมายเพื่อยืนยันว่าเป็นตัวตนที่แท้จริงอีกต่อไป และเป็นรูปแบบการตรวจสอบตัวตนที่แท้จริงที่มีความปลอดภัยสูง อย่างเช่น ลูกค้าโทรเข้ามาแล้วระบบวิเคราะห์และ เปรียบเทียบเอกลักษณ์เสียงและทราบทันทีว่าท่านเป็นใคร 
     NICE Robotic Process Automation (RPA) เป็นระบบเสมือนหุ่นยนต์ที่มีความสามารถในการเรียนรู้ (cognitive robot) ระบบจะรวบรวมการทำงานที่ซ้ำซาก น่าเบื่อหน่าย ต้องทำเป็นประจำทุกวัน ไม่ต้องการการตัดสินใจ แปลงให้กลายเป็นระบบอัตโนมัติที่ถูกทำโดยระบบเสมือนหุ่นยนต์ ตัวอย่างเช่น พนักงานที่ทำงาน back-office โดยเฉลี่ยใช้เวลา 80% ของวันในกิจกรรม เช่น การกรอกแบบฟอร์ม การคำนวณซ้ำ ๆ หรือ รับใบสั่งซื้อของลูกค้ามาดำเนินการต่อ (processing orders) งานเหล่านี้อาจมีความสำคัญสำหรับการสนับสนุนลูกค้า แต่สำหรับพนักงานเป็นงานที่น่าเบื่อ ทำลายแรงจูงใจในการทำงาน แถมยังมีข้อผิดพลาดมากมายและเสียเวลาอีกด้วย RPA จะช่วยทำให้งานเหล่านี้ถูกทำโดยอัตโนมัติด้วยระบบเสมือนหุ่นยนต์ช่วยลดงานที่ทำโดยมนุษย์ลงได้ สูงสุดถึง 95 เปอร์เซ็นต์เลยทีเดียว และเพิ่มความพึ่งพอใจให้แก่ลูกค้าด้วยการทำตามคำสั่งซื้อได้ถูกต้อง 
     นอกจากนี้บริษัท NICE ยังแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้าในทุก ๆ ส่วนของธุรกิจที่มีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าด้วยการนำเสนอโซลูชั่น Nexidia Analytics ซึ่งเป็นโซลูชั่นที่ชาญฉลาดในการวิเคราะห์เสียงและการปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าเพื่อค้นหามูลค่าที่มีอยู่ในข้อมูลมหาศาลของเสียง บทสนทนา วีดีโอ และข้อความต่างๆ ที่ไม่มีโครงสร้าง (Unstructured Data) ทำให้สามารถค้นหาข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลได้โดยง่าย
     Mr. Darren Rushworth ประธานบริหารประจำภาคพื้นเอเซียแปซิฟิก (NICE APAC President) บริษัท NICE กล่าวว่า "เรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีส่วนร่วมในการผลักดันโครงการ Thailand 4.0 ผ่านทางโซลูชั่นที่ล้ำสมัยของเรา โซลูชั่นเหล่านี้ช่วยให้บริษัทในประเทศไทยสามารถสร้างโครงสร้างพื้นฐานสู่ยุคดิจิทัล เพื่อสร้างสรรค์ประสบการณ์ที่น่าพึ่งพอใจและเกินความคาดหวังให้แก่ลูกค้าของเขา รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานและประสิทธิภาพทางการเงินที่ดียิ่งขึ้น เรามุ่งมั่นในพันธกิจต่อประเทศไทยเสนอโซลูชั่นของเราให้กับธุรกิจขนาดเล็กและขนาดใหญ่ " 

     เกี่ยวกับ NICE 
     NICE (Nasdaq: NICE) เป็นผู้ให้บริการชั้นนำของโลกด้านโซลูชั่นซอฟต์แวร์สำหรับองค์กรในระบบคลาวด์และ on premise ช่วยให้องค์กรต่าง ๆ สามารถตัดสินใจได้อย่างชาญฉลาดขึ้นโดยอาศัยการวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูงทั้งข้อมูลที่มีโครงสร้าง (Structure Data) และข้อมูลที่ไม่มีโครงสร้าง (Unstructured Data) NICE ช่วยให้องค์กรทุกขนาดสามารถให้บริการลูกค้าได้ดีขึ้น รวมทั้งการตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการปฏิบัติตามกฎหมายต่อต้านการทุจริตและปกป้องประชาชน มีองค์กรมากกว่า 25,000 แห่งในกว่า 150 ประเทศรวมถึงบริษัทใน Fortune 100 กว่า 85 แห่งล้วนกำลังใช้โซลูชั่นของ NICE ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.nice.com
คุณ เชอเรีย ( Sherie) เป็นผู้มีประสบการณ์อันยาวนานกว่า 20 ปีในการนำเทคโนโลยีชั้นสูงเข้ามาประยุกต์ใช้ในภาคอุตสาหกรรมบริการทางการเงิน โทรคมนาคม ภาครัฐบาลและอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซ ในตำแหน่งผู้นำและผู้บริหารระดับโลกหลาย ๆตำแหน่ง  ท่านเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในเรื่องการทำงานเพื่อขับเคลื่อนบริษัทที่มีการเติบโตสูงและด้วยความมีความกระตือรือร้นอย่างสูงในเรื่องการวางกลยุทธ์ทางธุรกิจ การสร้างวัฒนธรรมที่มีประสิทธิภาพสูงในองค์กรและสร้างชื่อเสียงให้แบรนด์ ท่านยังเป็นที่รู้จักจากผลงานในการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงไปสู่ดิจิทัลแก่องค์กรชั้นนำหลายแห่งในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก อาทิกลุ่มธนาคารชั้นนำระดับ Tier 1 และ Tier 2 บริษัทชั้นนำด้านประกันภัย สถาบันการเงินและบริษัทโทรคมนาคม ท่านได้ช่วยผลักดันวาระการเปลี่ยนแปลงไปสู่ดิจิทัลให้แก่องค์กรเหล่านี้ รวมทั้งการเร่งให้องค์กรเหล่านี้ใช้ระบบคลาวด์ ระบบอัตโนมัติ การวิเคราะห์ นำปัญญาประดิษฐ์ (AI) และการเรียนรู้ของจักรกล (Machine learning) เข้ามาใช้งาน เพื่อช่วยให้องค์กรต่าง ๆ ในระดับภูมิภาคนี้สามารถนำดิจิทัลมาปรับใช้ในการดำเนินงานและการปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น


ปัจจุบันคุณเชอเรีย ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการส่วนภูมิภาคที่เป็นยุทธศาสตร์ (Strategic Region) บริษัท NICE Ltd. บริษัทโซลูชั่นชั้นนำระดับโลกที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์  NASDAQ  โดยมีหน้าที่หลักในการผลักดันรายได้และผลกำไรให้เติบโตในตลาดของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ประเทศจีนและตะวันออกกลาง  ในการดำรงตำแหน่งหกปีของท่านกับบริษัทได้เพิ่มยอดขายและรายได้หลายเท่า ผ่านทางการเข้าซื้อกิจการเชิงกลยุทธ์และสร้างระบบนิเวศน์กับคู่ค้าทางธุรกิจที่เอื้ออำนวย (eco-system of partners) ขณะเดียวกันได้สร้างพนักงานขายที่มีประสิทธิภาพสูงโดยได้รับการสนับสนุนจากการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพสูง ก่อนที่จะร่วมงานกับ NICE Ltd. คุณเชอเรียเคยดำรงตำแหน่งผู้นำและตำแหน่งทางการตลาดหลายตำแหน่งในภาคเทคโนโลยีของบริษัท ต่าง ๆ ได้แก่ Invensys, SingTel, Comverse, CSG International และ Lucent Technologies