ADS


Breaking News

นำร่อง Gastronomy Tourism เส้นทางสายกิน อาหารถิ่นในตำนาน จังหวัดสุรินทร์

     คมกริช ด้วงเงิน ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการบริการท่องเที่ยว ฝ่ายส่งเสริมสินค้าการท่องเที่ยว ททท. , อิสระ สาตรา ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานสุรินทร์ พร้อมด้วย ณิชารีย์ โชคประจักษ์ชัด นักแสดง นำคณะสื่อมวลชนเข้าร่วมโครงการเส้นทางสายกิน อาหารถิ่นในตำนาน (Gastronomy Tourism) เพื่อขานรับนโยบายการกระตุ้นเศรษฐกิจในภูมิภาคของรัฐบาล ด้วยการใช้การท่องเที่ยวมาเป็นตัวขับเคลื่อนหลัก ณ จังหวัดสุรินทร์ ซึ่งเป็น 1 ใน 5 เส้นทางนำร่อง