ADS


Breaking News

ดีจี นมแพะผงพรีเมี่ยม เชิญชวนครอบครัว ร่วมสนุก ออกกำลังกาย วิ่งเพื่อสุขภาพ “ดีจี แฟมิลี่ ฟัน รัน 2018” (DG FAMILY FUN RUN 2018)

บริษัท แปซิฟิค เฮลธ์แคร์ (ไทยแลนด์) จำกัด ผู้จัดจำหน่ายสินค้า นมแพะผงภายใต้ แบรนด์ ดีจี จากประเทศนิวซีแลนด์ ผลิตภัณฑ์นมแพะผง DG3 และ DG3 Advance Gold ผลิตโดย แดรี่โกท โคโอเปอร์เรทีฟ ผู้นำระดับโลกด้านการผลิตนมแพะชั้นดีจากนิวซีแลนด์ หนึ่งในผู้นำผลิตภัณฑ์นมผงแพะสำหรับเด็กและทุกคนในครอบครัว ทั้งในประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จัดกิจกรรม “ดีจี แฟมิลี่ ฟัน รัน 2018 (DG FAMILY FUN RUN 2018) เชิญชวนครอบครัว และผู้รักการออกกำลังกาย พาลูกๆมาร่วมสนุกกับการวิ่งเพื่อสุขภาพ พร้อมร่วมกิจกรรมแสนเพลิดเพลิน และยังเป็นการร่วมกันสร้างบุญไปพร้อมกับครอบครัว DG มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือผู้ป่วยเด็กที่ยากไร้ บริจาคสมทบทุนให้กับมูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก จากค่าสมัครร่วมกิจกรรมของทุกๆ ครอบครัว โดยไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆ อีกทั้งบริษัท แปซิฟิคเฮลธ์แคร์ (ไทยแลนด์) จำกัด ยังร่วมสมทบทุนเพิ่ม ในส่วนของผลิตภัณฑ์นมแพะ DG3 Advance Gold ให้กับ มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก เพื่อสามารถนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยเด็กที่ยากไร้ ให้ดำเนินชีวิตที่มีสุขภาพทางกายและทางใจที่ดีและมีความสุข เติบโตเป็นเยาวชนที่สมบูรณ์ทั้งกาย และใจ และให้เด็กมีโภชนาการสมวัยและได้รับการส่งเสริมพัฒนาการด้านอื่นๆอีกด้วย
นางสาวดารา มีนะวาณิชย์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายและการตลาด บริษัท แปซิฟิค เฮลธ์แคร์  (ไทยแลนด์) จำกัด  กล่าวว่า “แบรนด์ดีจี เป็นนมแพะผงคุณภาพสูงสำหรับเด็ก และทุกคนในครอบครัว ซึ่งได้รับการตอบรับจากแม่สมัยใหม่อย่างดีเยี่ยม และมีอัตราการเติบโตอย่างไม่หยุดยั้ง ได้มีแนวคิด และอุดมการณ์ของบริษัท นอกจากการส่งเสริมโภชนาการ เพื่อพัฒนาการที่สมวัยให้กับเด็กแล้ว จากคุณประโยชน์ที่ดีของนมแพะ โดยเฉพาะโปรตีนนมแพะที่ย่อยง่าย พร้อมสารอาหารสำคัญ โดยผ่านกระบวนการผลิตที่ยังคงคุณค่าสารอาหารจากนมแพะไว้อย่างครบถ้วน นมแพะผงดีจียังคงให้ความสำคัญต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง คือ DG 3 สูตร ADVANCE GOLD ที่ได้รับการตอบรับอย่างดีเยี่ยม  ซึ่งกระแสการดูแลสุขภาพ และรักการออกกำลังกายอย่างแพร่หลายมากขึ้ ทำให้กีฬาทุกประเภทมีความสําคัญ และเป็นพื้นฐานในการพัฒนาศักยภาพ ทั้งในด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ และการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นในสังคม โดยเฉพาะเด็กๆ ดีจี จึงเล็งเห็นถึงความสำคัญของกระแสสุขภาพ และการออกกำลังกาย โดยเฉพาะการส่งเสริมให้กลุ่มครอบครัวยุคใหม่ ได้มีส่วนร่วมกับกิจกรรมดีๆ ที่สามารถสร้างเสริมสุขภาพ ตลอดจนสร้างความอบอุ่นในครอบครัว ได้ออกกำลังกาย และทำกิจกรรมร่วมกันอย่างสนุกสนาน และปลูกฝังจิตสำนึกในการให้ การแบ่งปัน และช่วยเหลือสังคม  จึงได้จัดกิจกรรมเพื่อครอบครัว และสังคมมาอย่างต่อเนื่อง  การจัดกิจกรรม ดีจี แฟมิลี่ ฟัน รัน 2018 (DG FAMILY FUN RUN 2018) ให้ครอบครัว DG และ ทุกๆ ครอบครัวที่ชื่นชอบการออกกำลังกาย ได้ร่วมสนุกกับกิจกรรมวิ่ง ท่ามกลางบรรยากาศ สุดสดชื่นของสวนสวย ณ อุทยาน100 ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้มีโอกาสอยู่ใกล้ชิดธรรมชาติ เพราะธรรมชาติ คือ สื่อสัมผัสที่เป็นส่วนสำคัญช่วยในการกระตุ้นพัฒนาการทุกส่วนของเด็กๆ ทำให้มีภูมิแข็งแรงจากภายในสู่ภายนอก จะเป็นเด็กช่างสังเกต ช่างจดช่างจำ และใส่ใจในรายละเอียดต่างๆ ได้อย่างน่าอัศจรรย์ที่สุด ทำให้เด็กๆ พร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เพื่อจะได้เติบโตอย่างแข็งแรงสมวัย”  คุณดารา กล่าว
นางสาว กัญญภา ธวัชวิบูล ผู้ช่วยผู้อำนวยการ แผนกนิวทริชั่น นมแพะผงดีจี บริษัท แปซิฟิค เฮลธ์แคร์ (ไทยแลนด์) จำกัด กล่าวว่า แนวทางการรุกตลาดผลิตภัณฑ์นมแพะ ดีจี ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการตลาดทุกรูปแบบอย่างต่อเนื่อง โดยให้ข่าวสาร ความรู้ และข่าวสารการจัดกิจกรรมเพื่อครอบครัว ผ่านเว็บไซต์ www.dgsmartmom.com และเฟซบุ๊ก (facebook.com/dgsmartmom) เพื่อให้ความรู้กับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย เนื่องจากนมแพะผงถือเป็น ตัวช่วยที่คุณแม่มั่นใจ จึงมุ่งเน้นสื่อสารให้กลุ่มเป้าหมาย ซึ่งเป็นคุณแม่รุ่นใหม่ ได้มีข้อมูลความรู้และความเข้าใจในคุณประโยชน์ของนมแพะผง”
เรื่องโภชนาการเกี่ยวกับนม แน่นอนว่านมแม่ดีที่สุดสำหรับลูก และนมแพะดีจีสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ แต่จาก ปัญหาทั่วไปของคุณแม่ที่พบในการเลี้ยงลูกหลักๆ คือ ลูกท้องผูก หรือระบบการย่อยยังพัฒนาไม่เต็มที่ ทำให้มีปัญหาเรื่องการย่อยโดยเฉพาะโปรตีนในนม  ทำให้เด็กงอแง ไม่สบาย อารมณ์ไม่ดี ดูไม่มีความสุข และถือเป็นหนึ่งอุปสรรคต่อการพัฒนาการเรียนรู้   คุณแม่จึงให้ความสำคัญเรื่องของโภชนาการ และการเลือกผลิตภัณฑ์ต่างๆ ให้กับลูกๆ ซึ่งต้องศึกษาอย่างดี เพื่อเลือกผลิตภัณฑ์ให้ถูกกับลูก หาสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูก ซึ่งหลังจากที่หย่านม คุณแม่บางท่านไม่มีเวลา หรือต้องไปทำงาน จึงต้องหาผลิตภัณฑ์นมเพื่อเสริม   นมแพะ DG 3 สูตร ADVANCE GOLD ที่มีโปรตีนจากนมแพะ ซึ่งย่อยง่าย ร่างกายนำไปใช้ได้เต็มที่ ถือเป็นคำตอบ สำหรับคุณแม่ยุคใหม่  ซึ่งคุณแม่ที่มีประสบการณ์ ที่ดีจากนมแพะแล้ว จะเลือกไม่ยากเลย เพราะนมแพะมีระบบการให้น้ำนมแบบเดียวกับคน  และที่สำคัญมีแคลเซียมสูงครบถ้วนด้วยโภชนาการที่สมบูรณ์ พร้อมทั้งช่วยส่งเสริมภูมิคุ้มกันในด้านต่างๆ ให้แก่ลูกได้เป็นอย่างดี เพื่อให้เด็กในวัยกำลังโต มีพัฒนาการสมวัย มากกว่านั้น นมแพะ DG 3 สูตร ADVANCE GOLD ได้เพิ่มใยอาหาร 2 ชนิด ทั้งอินนูลินและโอลิโกฟรุคโตส ช่วยส่งเสริมเรื่องการขับถ่าย และเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน เพราะอินนูลินและโอลิโกฟรุคโตส ช่วยเพิ่มจุลินทรีย์ที่ดีในลำไส้ได้เป็นอย่างดีทำให้เด็กขับถ่ายดี หมดปัญหาอาการท้องผูก ร่างกาแข็งแรง พัฒนาการสมวัย และมีรสชาติที่หอมอร่อย สามารถดื่มได้ทั้งครอบครัว”  คุณ กัญญภา กล่าว
การจัดกิจกรรม ดีจี แฟมิลี่ ฟัน รัน 2018 (DG FAMILY FUN RUN 2018) ในครั้งนี้  นอกจากจะมีกิจกรรมการแข่งขันวิ่ง ซึ่งแบ่งเป็น 2 ประเภท ประเภทแรก Family Run (Walk Run) ระยะทาง 2.1 กม และ ประเภทที่ 2 Family Run (Walk Run) ระยะทาง 4.9 กม แล้ว ภายในงาน ทุกครอบครัวยังจะได้ร่วมสนุก กับกิจกรรม DG Fresh & Fun  เติมพลังความพร้อมกับนมแพะ DG3 พร้อมกับขนมโดนัทจิ๋วนมแพะ DG หอมกรุ่นจากเตา สดชื่นกับผลไม้เพื่อสุขภาพ Fruit Skewer และยังมีกิจกรรมสนุกๆ สำหรับครอบครัว อาทิ กิจกรรม DG Smart Fun อาทิ ระบายสีตุ๊กตา ปูนพลาสเตอร์ Plaster Doll  เพนท์หน้า DG Face Painting ผู้ชนะในแต่ละประเภทจะได้รับถ้วยรางวัล พร้อม DG Gift set และ นมแพะ DG3 Advance gold 
ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/dgsmartclub 
ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม และสมัครเข้าร่วมการแข่งขันได้ที่