ADS

ADS

Breaking News

SYS ร่วมยินดีกับความสำเร็จของนักเรียนทุน SYS ปลูกปัญญา สร้างต้นกล้าชุมชน

ดร.เภา บุญเยี่ยม (ซ้าย) ผู้จัดการรัฐกิจและชุมชนสัมพันธ์ บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด หรือ SYS ผู้ผลิตเหล็กเอชบีม ไวด์แฟลงก์ ร่วมแสดงความยินดีกับนายอลงกรณ์ จันทรเดช นักเรียนทุนจากโครงการ “SYS ปลูกปัญญา สร้างต้นกล้าชุมชน” ในโอกาสที่สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) จากวิทยาลัยเทคนิคระยอง ซึ่ง SYS ได้จัดให้มีการมอบทุน “SYS ปลูกปัญญา สร้างต้นกล้าชุมชน” ขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อให้เด็กและเยาวชนในจังหวัดระยองที่ขาดโอกาสได้ศึกษาต่อเนื่องจนจบระดับ ปวส.นอกจากนี้ SYS ยังมีโครงการ “SYS Education Fund” ซึ่งเป็นทุนเรียนต่อเนื่องตั้งแต่มัธยมศึกษาปีที่ 1 จนจบปริญญาตรี เพื่อมอบโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กและเยาวชนในทุกจังหวัดทั่วประเทศ