ADS


Breaking News

นิทรรศการ “จากท้องถิ่น สู่เมือง เลื่องชื่ออัตลักษณ์” Inheritance and Identities

จากดินแร่เหล็กสู่อัญมณีประณีตศิลป์และมิติใหม่ของอุตสาหกรรมการออกแบบ
สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ขอเชิญชมนิทรรศการเครื่องประดับดินเผาด่านเกวียน "จากท้องถิ่น สู่เมือง เลื่องชื่ออัตลักษณ์" (Inheritance and Identities) ที่ผลิตจากดินเผาด่านเกวียน โดยนำมาผสมผสานกับวัสดุอื่นๆ ให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องประดับแบบใหม่ ที่มีความสวยงามและน่าสนใจมากยิ่งขึ้น นำมาจัดแสดงเพื่อให้ผู้เข้าเยี่ยมชมได้สัมผัสกับมุมมองใหม่ๆ ของ เครื่องประดับจากดินเผาตำบลด่านเกวียน จ.นครราชสีมา
นอกจากนี้ภายในนิทรรศการยังมีการนำผลิตภัณฑ์ใหม่ ที่ได้จากการพัฒนา มาจำหน่ายเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับท้องถิ่น ยังมีกิจกรรม DIY เครื่องประดับภายในพิพิธภัณฑ์อัญมณีและเครื่องประดับ (GIT Museum) อีกด้วย
พบกับนิทรรศการ "จากท้องถิ่น สู่เมือง เลื่องชื่ออัตลักษณ์"  (Inheritance and Identities) ได้ตั้งแต่ วันนี้-27 เมษายน 2561 ณ พิพิธภัณฑ์อัญมณีและเครื่องประดับ (GIT Museum) สถาบันวิจัยและพัฒนา อัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชั้น 2 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทรศัพท์ 0 2634 4999 ต่อ 312