ADS


Breaking News

งานแถลงข่าวมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ จ.เลย

แถลงข่าวการจัดงาน “มหกรรมประกวดกล้วยไม้ ไม้ดอกไม้ประดับ” ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2561 จังหวัดเลยโดยมี นายชัยวัฒน์  ชื่นโกสุม  (ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย), นายเกียรติพงษ์  คชวงษ์ (ผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานเลยพร้อมด้วยคณะผู้จัดงานฯจังหวัดเลย  และส่วนราชการ  หน่วยงานท้องถิ่น  ภาคเอกชน และพี่น้องชาวจังหวัดเลย ทุกภาคส่วน ร่วมแถลงข่าว   ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์