ADS

ADS

Breaking News

อนันดาฯ โชว์ตัวเลขผลประกอบการปี 60 รายได้เพิ่มขึ้น 6% กว่า 13,000 ล้านบาท เปิดโครงการใหม่ เพิ่มขึ้น 105% กว่า 42,500 ล้านบาท และยอดขายโต 39% กว่า 34,900 ล้านบาท เผยแผนธุรกิจปี 61 ตั้งเป้ายอดโอนเพิ่มขึ้น 152% ถึง 38,000 ล้านบาท

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือ ANAN ผู้นำแห่งวงการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับคนเมือง ครองตำแหน่งผู้นำตลาดคอนโดมิเนียมติดรถไฟฟ้า โชว์ศักยภาพประกาศความสำเร็จจากการดำเนินธุรกิจสูงสุด มีรายได้เพิ่มสูงขึ้น 6% จากปีก่อน ส่งผลให้รายได้เป็นสถิติสูงสุดกว่า 13,000 ล้านบาท พร้อมยอดขายเติบโตกว่า 34,900 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นถึง 39% จากปีก่อน จากการเปิดโครงการใหม่ ซึ่งทำให้มูลค่าโครงการใหม่สูงสุดเป็นสถิติกว่า 42,500 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 105% จากปีก่อน นอกจากนี้ในปี 2560 บริษัทฯ เป็นผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่เปิดตัวคอนโดมิเนียมสูงที่สุดในประเทศ ด้วยการเปิดตัวคอนโดมิเนียมใหม่ 11 โครงการ มูลค่าโครงการกว่า 36,600 ล้านบาท พร้อมประกาศแผนธุรกิจปี 2561 ตั้งเป้ามียอดโอนเพิ่มขึ้น 152% เป็น 38,000 ล้านบาท ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ "4 in 4 Roadmap ระยะเวลาแห่งการเติบโตมากกว่า 4 เท่าใน 4 ปี" โดยบริษัทฯ คาดหวังว่ายอดโอนจะเติบโตเกินกว่า 400% จาก 15,100 ล้านบาท ในปี 2560 เป็น 70,000 ล้านบาท ในปี 2564
นายชานนท์ เรืองกฤตยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประสบความสำเร็จสูงเกินคาดจากแผนการดำเนินงานที่ตั้งไว้ และสามารถสร้างสถิติสูงสุดทั้งการเปิดโครงการใหม่ ยอดขาย และรายได้ โดยมูลค่าโครงการใหม่เป็นสถิติสูงสุดกว่า 42,500 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 105% จากปีก่อน พร้อมมียอดขายที่เป็นสถิติสูงสุดในระดับ 34,920 ล้านบาท เพิ่มขึ้นถึง 39% จากปีก่อน และรายได้เป็นสถิติสูงสุดในระดับ 12,950 ล้านบาท เพิ่มสูงขึ้น 6% จากปีก่อน พร้อมทั้งบริษัทฯ มียอดขายรอรับรู้รายได้ (แบ็คล็อค) กว่า 53,700 ล้านบาท รองรับการโอนใน 3 ปีข้างหน้า และเพิ่มขึ้น 30% จากสิ้นปีก่อน


บริษัทฯ มีรายได้รวม 12,950 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6% จากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน ประกอบด้วยรายได้จากการขาย อสังหาริมทรัพย์ 8,932 ล้านบาท รายได้อื่น 4,018 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่มาจากรายได้จากโครงการร่วมทุน และรายได้จากงานก่อสร้างโครงการภายนอกบริษัทฯ ทั้งนี้บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 1,328 ล้านบาท ลดลง 12% จากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน โดยส่วนใหญ่มาจากการเปิดโครงการใหม่ที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญจากปีก่อน


ในปี 2560 บริษัทฯ ได้เปิดตัวโครงการคอนโดมิเนียม 11 โครงการ และโครงการแนวราบ 5 โครงการ มูลค่าโครงการรวมกว่า 42,500 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 105% จากปีก่อน และจากการเปิดตัวโครงการคอนโดมิเนียมใหม่ 11 โครงการ ด้วยมูลค่าโครงการกว่า 36,600 ล้านบาท ส่งผลให้ในปี 2560 บริษัทฯ เป็นผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่เปิดตัวคอนโดมิเนียมสูงที่สุดในประเทศ
ในไตรมาส 4 บริษัทฯ ได้เปิดตัวคอนโดมิเนียมใหม่ 2 โครงการ มูลค่าโครงการกว่า 8,400 ล้านบาท ประกอบด้วย ไอดีโอ โมบิ พระราม 4 มูลค่าโครงการกว่า 5,000 ล้านบาท เป็นคอนโดมิเนียมติดรถไฟฟ้าสถานีคลองเตย และเอลลิโอ เดล มอสส์ มูลค่าโครงการกว่า 3,400 ล้านบาท ติดรถไฟฟ้าสถานีเสนานิคม บริษัทฯ สามารถสร้างยอดขายได้ถึง 9,800  ล้านบาท ในไตรมาส 4 สูงกว่าเป้าที่วางไว้ที่ระดับกว่า 7,500 ล้านบาท ถึง 31% โดยยอดขายดังกล่าวมาจากความไว้วางใจในแบรนด์และความต้องการซื้อจากลูกค้าที่ดีกว่าคาด


ในปี 2560 บริษัทฯ ได้ขยายการขายในต่างประเทศอย่างต่อเนื่องจากการขายครั้งแรกในเดือนกันยายน 2556 บริษัทฯ ประสบความสำเร็จในการขายไปยังต่างประเทศจากโครงการใหม่ และโครงการที่เปิดขายไปก่อนหน้า ด้วยมูลค่าการขายถึง 9,775 ล้านบาท ในปี 2560 เพิ่มสูงขึ้นถึง 164% จากปีก่อน พร้อมการขายไปยังลูกค้าใน 38 ประเทศ ส่งผลให้บริษัทฯ ก้าวสู่การเป็นบริษัทฯ ที่มียอดขายต่างประเทศสูงที่สุดในประเทศในปี 2560 ทั้งนี้บริษัทฯ สามารถสร้างยอดขายรวมในประเทศ และต่างประเทศกว่า 34,900 ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ 7% และยอดขายสูงที่สุดตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทฯ ณ สิ้นปี 2560 บริษัทฯ มียอดขายรอรับรู้รายได้ (Backlog) กว่า 53,700 ล้านบาท รองรับการโอนใน 3 ปีข้างหน้า และเพิ่มขึ้น 30% จากสิ้นปีก่อน
นอกจากนี้บริษัทฯ ยังคงรักษาวินัยทางการเงิน และประสบความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจให้เติบโต พร้อมดำรงอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิซึ่งหักด้วยเงินสดต่อส่วนทุนอยู่ที่ 0.77 :1 เท่านั้น ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมายระยะยาวของบริษัทในระดับ 1:1" นายชานนท์ กล่าว
ในปี 2560 บริษัทฯได้ร่วมทุนเพื่อพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยพัฒนาโครงการคอนโดมิเนียมร่วมทุนร่วมกับมิตซุย ฟูโดซัง เพิ่มเติมอีก 6 โครงการมูลค่ารวมกว่า 25,000 ล้านบาท ประกอบด้วยโครงการไอดีโอ คิว สุขุมวิท 36 โครงการไอดีโอ พระราม 9 ตัดใหม่ โครงการเอลลิโอ เดล เนสต์ โครงการไอดีโอ โมบิ รางน้ำ โครงการเอลลิโอ เดล มอสส์ และโครงการคอนโดมิเนียมใกล้พระราม 9 ซึ่งมีมูลค่าโครงการร่วมทุนรวม 21 โครงการกว่า 95,000 ล้านบาท และเป็นผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่มีโครงการร่วมทุนมากที่สุดในประเทศ
บริษัทฯ มีอัตรากำไรขั้นต้น เพิ่มขึ้นจากปีก่อน แสดงให้เห็นการมีวินัยทางการเงินในการรักษาผลกำไรของบริษัทฯ แม้ว่าอยู่ในช่วงของการเติบโต นอกจากนี้กระแสเงินสดของบริษัทฯ ยังคงมีความแข็งแกร่ง โดย ณ สิ้นสุดไตรมาสยังคงรักษาเงินสดขนาดใหญ่ที่มีมากกว่า 2,000 ล้านบาท บริษัทฯ ยังได้รับการสนับสนุนที่แข็งแกร่งและต่อเนื่องจากสถาบันการเงินชั้นนำ และมีทางเลือกในการจัดหาแหล่งเงินทุนที่หลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการเงินสดของบริษัทฯตลอดทั้งปี ซึ่งสามารถเลือกใช้ได้ตามสถานการณ์  
สำหรับแผนดำเนินงานในปี 2561 บริษัทฯ ตั้งเป้ามียอดโอนเติบโตสูงถึง 152%  เป็น 38,000 ล้านบาท โดยในปี 2561 บริษัทฯ คาดว่ามีคอนโดมิเนียมที่จะก่อสร้างแล้วเสร็จและเริ่มโอน 9 โครงการ เพิ่มเติมจากในปี 2560 ซึ่งมีคอนโดมิเนียมใหม่ที่สร้างแล้วเสร็จ และเริ่มโอน 8 โครงการ

บริษัทฯ มีแผนเปิดโครงการใหม่ในปี 2561 จำนวน 16 โครงการ มูลค่ากว่า 35,100 ล้านบาท โดยเป็นโครงการคอนโดมิเนียม 8 โครงการ ซึ่งเป็นโครงการร่วมทุนกับมิตซุย ฟูโดซัง 7 โครงการ และโครงการแนวราบ 8 โครงการ โดยตั้งเป้ายอดขายใกล้เคียงกับปีก่อน 35,100 ล้านบาท จาก 34,900 ล้านบาท ในปี 2560  พร้อมเป้าหมายในการรักษาอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิต่อส่วนทุนในระดับประมาณ 1:1 สอดคล้องกับเป้าหมายระยะยาวในการบริหารงานของบริษัทอีกด้วย
บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายในการพัฒนาโครงการร่วมทุนเพิ่มขึ้น ด้วยมูลค่าโครงการร่วมทุนเกินกว่า 114,000 ล้านบาท ในปี 2561 จาก 95,000 ล้านบาท ในปี 2560 ส่งผลให้บริษัทฯ สามารถรักษาตำแหน่งผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่มีมูลค่าโครงการร่วมทุนสูงที่สุดในประเทศ


จากการรักษาการเติบโตของธุรกิจ และผลการดำเนินงานที่ดี รวมถึงยังรักษาความมีวินัยด้านต้นทุนการดำเนินงาน ทำให้ อนันดาฯ ยังคงครองความเป็นผู้นำคอนโดมิเนียมติดรถไฟฟ้าในกรุงเทพฯ และผู้นำในการพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ ทั้งด้านการออกแบบอาคาร และการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ด้านอื่นๆ ทำให้ยังคงตั้งเป้าเป็นผู้นำตลาดคอนโดมิเนียมต่อไป ปี 2561 เป็นส่วนหนึ่งของ "4 in 4 Roadmap ระยะเวลาแห่งการเติบโตมากกว่า 4 เท่าใน 4 ปี" โดยบริษัทฯ คาดหวังว่ายอดโอนจะเติบโตเกินกว่า 400% จากระดับกว่า 15,100 ล้านบาท ในปี 2560 เป็น 70,000 ล้านบาท ในปี 2564 ด้วยผลสำเร็จจากเงินลงทุนภายหลังจากการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในปี 2561 บริษัทฯ คาดว่ามีคอนโดมิเนียมที่จะก่อสร้างแล้วเสร็จและเริ่มโอน 9 โครงการ เพิ่มเติมจากในปี 2560 ซึ่งมีคอนโดมิเนียมใหม่ที่สร้างแล้วเสร็จ และเริ่มโอน 8 โครงการ
บริษัทฯ มีความภูมิใจเป็นอย่างยิ่งจากการได้รับผลสำรวจจากดัชนีความไว้วางใจในแบรนด์สูงที่สุดสำหรับกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ประเภทคอนโดมิเนียมในปี 2560 จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CU-Brand Trust Index in the real estate industry) สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ในการส่งมอบสินค้า และบริการที่มีคุณภาพให้กับลูกค้า พร้อมรับรู้ได้มายังแบรนด์ของบริษัทฯ อีกด้วย
ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทเตรียมขออนุมัตินำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาการเพิ่มเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น เป็น 12.75 สตางค์ เพิ่มขึ้น 2% จากปีก่อนหน้านี้ โดยเป็นการเพิ่มเงินปันผลขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปีตั้งแต่มีการเสนอขายหุ้น IPO ของบริษัท


ภาคผนวก – เอกสารข้อมูล
ผลประกอบการทั้งปี
 • รายได้รวม: 12,950 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6% จาก 12,230 ล้านบาท ในปี 2559
 • กำไรขั้นต้น: 35% เพิ่มขึ้นจาก 34% ในปี 2559
 • ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย: 285 ล้านบาท ลดลงจาก 335 ล้านบาท ในปี 2559
 • กำไรสุทธิ: 1,328 ล้านบาท ลดลง 12% จาก 1,501 ล้านบาท ในปี 2559
 • อัตรากำไรสุทธิ: 10% ลดลงจากอัตรากำไรสุทธิ 12% ในปี 2559


งบดุล
 • เงินสดและรายการเทียบเท่า: 2,063 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 2,683 ล้านบาท ในไตรมาส 4/59
 • สินทรัพย์: 29,870  ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 25,366 ล้านบาท ในไตรมาส 4/59
 • หนี้สิน 16,410 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 14,612 ล้านบาท ในไตรมาส 4/59
 • ส่วนของผู้ถือหุ้น 13,460 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 10,754 ล้านบาท ในไตรมาส 4/59
 • อัตราหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 1.22 เท่า ลดลงจาก 1.36 เท่า ในไตรมาส 4/59
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อทุน 0.77 เท่า ทรงตัวจาก 0.77 เท่า ในไตรมาส 4/59

ยูนิโอ สุขุมวิท 72 เฟส 2

เจ้าของโครงการ : บริษัท เฮลิกซ์ จำกัด (บริษัทในเครือของบริษัทอนันดา ดีเวลลอปเม้นท์

จำกัด (มหาชน)
ชื่อโครงการ: ยูนิโอ สุขุมวิท 72 เฟส 2 (Unio Sukhumvit 72 Phase 2)
โครงการตั้งอยู่ใน : จังหวัดสมุทรปราการ ถนนสุขุมวิท ซอยสุขุมวิท 72
เนื้อที่โครงการ: 10-0-33.9 ไร่
ลักษณะโครงการ: คอนโดมิเนียมแบบ Low Rise
จำนวนห้องพัก: 995  ห้อง
จำนวนอาคาร: 5 อาคาร
จำนวนชั้นของอาคาร: 8 ชั้น
จำนวนห้องพัก: 992 ห้อง
จำนวนร้านค้า: 3 ห้อง
จำนวนห้องพักอาคาร A: 231 ห้อง
จำนวนห้องพักอาคาร B: 217 ห้อง
จำนวนห้องพักอาคาร C: 176  ห้อง
จำนวนห้องพักอาคาร D: 162 ห้อง
จำนวนห้องพักอาคาร E: 206 ห้อง
จำนวนที่จอดรถยนต์: 303 คัน
จำนวนที่จอดรถจักรยานยนต์: 50 คัน
จำนวนจอดจักรยาน: 90 คัน
ลิฟต์โดยสาร: 10 ตัว

รายละเอียดอาคาร

อาคาร A: ชั้น 1 โถงตอนรับ, สำนักงานนิติบุคคล , ตู้จดหมาย, ห้องซักรีด,ร้านค้า

ชั้น 2-8 ห้องพักอาศัย
อาคารB: ชั้น 1 โถงตอนรับ , ตู้จดหมาย, ห้องซักรีด,ห้องพักอาศัย  
ชั้น 2-8 ห้องพักอาศัย
อาคารC: ชั้น 1 โถงตอนรับ , ตู้จดหมาย, ห้องซักรีด,ห้องพักอาศัย  
ชั้น 2-8 ห้องพักอาศัย
อาคารD: ชั้น 1 โถงตอนรับ , ตู้จดหมาย, ห้องซักรีด,ห้องพักอาศัย  
ชั้น 2-8 ห้องพักอาศัย
อาคารE: ชั้น 1 โถงตอนรับ , ตู้จดหมาย, ห้องซักรีด,ห้องพักอาศัย  
ชั้น 2-8 ห้องพักอาศัย

สิ่งอำนวยความสะดวก: สระว่ายน้ำ ห้องออกกำลังกายพร้อมอุปกรณ์ ห้องพักผ่อนริมสระน้ำ พื้นที่พักผ่อนบนดาดฟ้า สวนส่วนกลาง เส้นทางวิ่งออกกำลังกาย ห้องสันทนาการ ที่จอดรถยนต์ รถรับส่ง  
สิ่งอำนวยความสะดวกภายในโครงการ:

 • สำนักงานนิติบุคคล LPP
 • ร้านสะดวกซื้อ 7-Eleven
 • ระบบรักษาความปลอดภัยครบวงจร SECOM
 • TRUE internet

ข้อมูลอื่นๆ เพิ่มเติม:

ยูนิโอ สุขุมวิท 72 เฟส 2 (Unio Sukhumvit 72 Phase 2)  คอนโดมิเนียม Low Rise สูง 8 ชั้น จำนวน 995 ยูนิต เพียง 600 เมตร จาก BTS สถานีแบริ่ง (รถไฟฟ้าสายสีเขียว) เพียง 15 นาทีถึง BTS สถานีอโศก และ เพียง 25 นาที ถึง BTS สถานีสยาม  สะดวกสบายใกล้แหล่งช็อปปิ้ง บางกอก มอลล์ , เซ็นทรัล บางนา , ไบเทค บางนา , เมกะ บางนา ใกล้สถานศึกษาชั้นนำ และ สถานพยาบาล พร้อมพื้นที่ส่วนกลางครบครันตอบโจทย์ในทุกไลฟ์สไตล์วิถีชีวิตคนเมือง ในราคาเริ่มต้นเพียง 1.39 ล้านบาท

สอบถามรายละเอียดโครงการ : โทร.02-316-2222 /  www.ananda.co.thไอดีโอ สาทร วงเวียนใหญ่


เจ้าของโครงการ : บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
ชื่อโครงการ: ไอดีโอ สาทร-วงเวียนใหญ่ (Ideo Sathorn – Wongwian Yai)
ที่ตั้งโครงการ : ถนนกรุงธนบุรี แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
เนื้อที่โครงการ โดยประมาณ : 2-1-77 ไร่
ลักษณะโครงการ : คอนโดมิเนียม High-Rise 1 อาคาร สูง 28 ชั้น และอาคารชุดเพื่อการค้า 1 อาคาร สูง 2 ชั้น
จำนวนห้องรวม : 510 ห้อง
จำนวนห้องพัก : 508 ห้อง
จำนวนห้องเพื่อการค้า : 2 ห้อง
จำนวนที่จอดรถ : 215 คัน
จำนวนลิฟต์โดยสาร : 3 ตัว
จำนวนลิฟต์ขนส่ง : 1 ตัว
รายละเอียดอาคาร 
ชั้น G : โถงต้อนรับ, ตู้จดหมาย, สำนักงานนิติบุคคล,สวน และพื้นที่จอดรถ
ชั้นลอย : ห้องประชุม, พื้นที่ใช้งานอเนกประสงค์
ชั้น 2-5 : พื้นที่จอดรถ
ชั้น 6 : ห้องชุดพักอาศัย, ห้องออกกำลังกายพร้อมอุปกรณ์, ห้องซาวน่า,ห้องสตรีม, สระว่ายน้ำ และสวน
ชั้น 7-14 : ห้องชุดพักอาศัย
ชั้น 15 : ห้องชุดพักอาศัย และสวนส่วนกลาง*
ชั้น 16-20 : ห้องชุดพักอาศัย
ชั้น 21 : ห้องชุดพักอาศัย และสวนส่วนกลาง*
ชั้น 22-25 : ห้องชุดพักอาศัย
ชั้น 26 : ห้องชุดพักอาศัย และสวนส่วนกลาง*
ชั้น 27-28 : ห้องชุดพักอาศัย
ชั้นดาดฟ้า : สวนส่วนกลาง**

ข้อมูลอื่นๆ เพิ่มเติม:

ไอดีโอ สาทร-วงเวียนใหญ่ (Ideo Sathorn – Wongwian Yai) คอนโดมิเนียม High-Rise 1 อาคาร สูง 28 ชั้น จำนวน 508 ยูนิต และอาคารชุดเพื่อการค้า 1 อาคาร สูง 2 ชั้น จำนวน 2 ยูนิต จำนวนห้องรวม 510 ยูนิต บนทำเลศักยภาพเพียง 140 ม. จาก BTS วงเวียนใหญ่ ใกล้ย่านธุรกิจใจกลางเมือง สาทร-สีลม (CBD) เพียง 2 สถานี สะดวกสบายใกล้ Icon Siam, Takashimaya ห้างสรรพสินค้ายักษ์ใหญ่ระดับพรีเมี่ยมจากประเทศญี่ปุ่น , เดอะมอลล์ ท่าพระ, รพ.ตากสิน และใกล้สถานศึกษาชั้นนำ ห้องพักแบบ Single Corridor พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกในโครงการครบครัน อาทิ โถงต้อนรับ, ห้องจดหมาย, สระว่ายน้ำฟิตเนส, สวนพักผ่อน, ห้องอเนกประสงค์ต่าง ๆ, ลิฟต์โดยสาร, ที่จอดรถ, ประตูคีย์การ์ด และ รปภ. 24 ชม. นอกจากนี้ยังมี Hybrid facilities Hybrid Design for Special Unit Privilege from Haup Car / Hubba Co-working space ในราคา เริ่มต้น 3.49 ล้านบาท

สอบถามรายละเอียดโครงการ : โทร.02-316-2222 /  www.ananda.co.th

CR. รูปภาพจาก https://www.facebook.com/ananda.pcl/