ADS


Breaking News

โกลบอลเฮ้าส์ร่วมกับสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบรางวัลสุดยอดนักออกแบบบ้าน GLOBAL HOUSE DESIGN CONTEST 2017

บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ผู้นำศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านอันดับ 1 ของเมืองไทย ร่วมกับสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบรางวัลให้กับผู้ชนะเลิศในโครงการประกวดออกแบบบ้าน GLOBAL HOUSE DESIGN CONTEST 2017 ภายใต้แนวคิด บ้านใกล้ชิดธรรมชาติ (Nature House) โดยมีนายวิทูร สุริยวนากุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (แถวบน ที่ 6 จากซ้าย)นางวารุณี สุริยวนากุล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (แถวบน ที่ 7 จากซ้าย)  และนายปรีชา นวประภากุล อุปนายก สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ (แถวบน ที่ 4 จากซ้าย ) ร่วมมอบรางวัลให้กับผู้ที่ได้รับรางวัลในประเภทต่าง ๆ ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
     สำหรับผลงานแบบบ้านที่ชนะการประกวดในรอบตัดสิน จำนวน 16 ผลงาน และผลงานที่ได้รับรางวัล POPULAR VOTE จำนวน 4 ผลงาน รวมเป็น 20 ผลงาน จะได้รับการเผยแพร่ใน www.globalhouse.co.th/designcontest เพื่อให้ผู้สนใจนำไปปรับใช้ต่อไป