ADS


Breaking News

ส่องสว่างเส้นทางให้อนาคตของชาติกับ “แสงแห่งโอกาสและความห่วงใย”

ในวันที่คำว่า “คนไทยอ่านหนังสือไม่เกินแปดบรรทัด” เป็นคำหยิกแกมหยอกที่ติดปากและแสบคัน ด้วยนัยยะที่สะท้อนถึงมาตรฐานการศึกษาของไทย โดยส่วนมากมักนึกไปถึงลักษณะนิสัยที่มาพร้อมความสะดวกสบายและความรวดเร็วของข้อมูลข่าวสารบนโลกดิจิทัลที่ทำให้คนส่วนใหญ่มักมองข้ามรายละเอียดสำคัญของเนื้อหา จนมักทำให้เกิดความเข้าใจผิด แต่ในอีกมุมหนึ่งของดินแดนที่ห่างไกลจากหน้าจอสมาร์ทโฟนและอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง กลับมีอีกสาเหตุสำคัญที่ทำให้เด็กไทยในพื้นที่เหล่านี้อ่านหนังสือไม่ได้เกินแปดบรรทัด
จากการสำรวจพหุดัชนีแบบจัดกลุ่ม (Multiple Indicator Cluster Surveys- MICS) ของยูนิเซฟพบว่า เด็กที่มีอายุต่ำกว่า 5 ปีในเขตห่างไกลมากกว่าครึ่งหนึ่ง มีหนังสือเด็กอยู่ที่บ้านน้อยกว่า 3 เล่ม โดยมีเด็กเพียง 4 ใน 10 เท่านั้นที่มีหนังสือมากกว่า 3 เล่มอยู่ที่บ้าน เนื่องจากครอบครัวและโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลที่มีปัญหาความยากจนมีความจำเป็นในการใช้เงินทุนเพื่อปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิตมากกว่า เช่น อาหาร เครื่องนุ่งห่ม และยารักษาโรค ปัจจัยอื่นๆ เช่น อุปกรณ์การเรียนและหนังสือ อันเป็นหนึ่งในเครื่องมือสำคัญสู่การศึกษาที่มีคุณภาพ จึงมักไม่ใช่สิ่งที่ครอบครัวในเขตพื้นที่ห่างไกลให้ความสำคัญและทำให้เยาวชนในเขตพื้นที่ดังกล่าวมีโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพได้อย่างจำกัด การพูดถึงปัจจัยอื่นๆ ที่จะทำให้สภาพแวดล้อมการเรียนรู้มีคุณภาพอย่างสมบูรณ์ เช่น ห้องเรียนที่มีแสงสว่างเพียงพอและเหมาะสม จึงยังเป็นฝันที่ไกลเกินเอื้อมของเยาวชนกลุ่มนี้
ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจให้เยาวชนไทยได้รับโอกาสในการศึกษาอย่างเท่าเทียมและมีคุณภาพ บริษัท ฟิลิปส์ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด จึงต้องการก้าวขึ้นเป็นส่วนสำคัญในการชี้ให้เห็นถึงความจำเป็นในการสร้างสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่เหมาะสม โดยผลวิจัยจาก “Eye care Global Research” เดือนสิงหาคม 2560 ของ OVC ได้ระบุว่า แสงไฟในห้องมีผลสำคัญต่อสมาธิในการทำกิจกรรมต่างๆ ใต้แสงไฟดังกล่าว ประกอบกับข้อมูลล่าสุดของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ที่พบกว่า เยาวชนกว่า 570,000 คนโดยเฉพาะกลุ่มอายุระหว่าง 3 – 12 ปีกำลังประสบปัญหาสายตา ทำให้เด็กกว่า 360,000 คนต้องสวมแว่น  ซึ่งจะก่อให้เกิดผลกระทบโดยตรงกับเยาวชนในพื้นที่ห่างไกลและขาดรายได้ในการแก้ไขปัญหาสายตาดังกล่าว ทำให้ฟิลิปส์ตระหนักถึงโอกาสในการมอบประสบการณ์การเรียนรู้ที่มีคุณภาพ ที่จะสนับสนุนให้เยาวชนสามรถมีสมาธิ และใช้ความสามารถของตนได้อย่างเต็มที่ โดยไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพดวงตา ผ่านผลิตภัณฑ์ฟิลิปส์ แอลอีดีถนอมสายตา ที่มีคุณสมบัติให้แสงที่นุ่มนวล เหมาะกับกิจกรรมที่ต้องการสมาธิต่างๆ ไม่ว่าจะด้วยค่าการสั่นกระพริบที่น้อยกว่า 1  ทำให้ดวงตาของผู้ใช้งานปลอดภัยตลอดระยะการใช้งาน ไม่ก่อให้เกิดอาการตาล้า ปวดหัว หรือปวดไมเกรน หรือนวัตกรรมกรองแสง (Filter) ที่ไม่ทำให้เกิดแสงจ้า (Glare) และระดับค่าการทดสอบอันตรายจากแสงสีฟ้า (Blue light hazard) ที่ผ่านมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) ของประเทศไทย
โดยในโอกาสนี้ ฟิลิปส์ได้ร่วมมือกับองค์กรยูนิเซฟ ในโครงการ “แสงแห่งโอกาสและความห่วงใย (Light for the Bright Future)” เพื่อมอบรายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดจำหน่ายหลอดไฟฟิลิปส์ แอลอีดีถนอมสายตา “แพ็คเพื่อน้อง” ให้กับองค์กร เพื่อนำไปสมทบทุนโครงการเกี่ยวกับการศึกษาของเยาวชน
นายเฉลิมพงษ์ ดรงค์สุวรรณ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟิลิปส์ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าว อุปสรรคในการเรียนรู้ของเยาวชนไทยในหลายพื้นที่ในขณะนี้มีมากไปกว่าการขาดแคลนหนังสือและบุคลากร เพราะยังรวมไปถึงการขาดแคลนสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการเรียนรู้ ด้วยความเชื่อมั่นในโอกาสที่เท่าเทียมกันในการได้รับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดี ฟิลิปส์จึงต้องการเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยเติมเต็มและผลักดันพัฒนาการเรียนรู้ของเยาวชนผ่านความร่วมมือกับองค์กรยูนิเซฟ และผลิตภัณฑ์แอลอีดีถนอมสายตา เรามุ่งหวังว่าฟิลิปส์แอลอีดีถนอมสายตาจะได้เป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งที่จะทำให้เด็กในวัยเรียนทุกคนมีสมาธิ มุ่งมั่นในการพัฒนาตนเอง เพื่ออนาคตที่ดีกว่าในภายภาคหน้า
สำหรับฟิลิปส์ หลอดไฟไม่ได้เป็นเพียงอุปกรณ์ที่ให้แสงสว่างเท่านั้น แต่ยังเป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาการศึกษา เพื่อให้เยาวชนสามารถใช้กำลังความสามารถของตนได้อย่างเต็มที่ พร้อมสุขภาพดวงตาและร่างกายที่แข็งแรง เพื่อต่อยอดอนาคตของตนและประเทศไทยต่อไป

เกี่ยวกับ Philips Lighting
     Philips Lighting (Euronext Amsterdam ticker: LIGHT) เป็นบริษัทชั้นนำด้านไฟฟ้าและอุปกรณ์แสงสว่าง ที่ผนวกความเข้าใจในผลกระทบด้านบวกของแสงไฟที่มีต่อวิถีชีวิตของผู้คนเข้ากับความรู้ด้านเทคโนโลยีเชิงลึก ทำให้สามารถสร้างสรรค์โซลูชั่นเพื่อแสงสว่างแบบดิจิตัล สร้างมูลค่าทางธุรกิจ ส่งมอบประสบการณ์การใช้งานที่หลากหลาย และช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต ตอบสนองตลาดของผู้บริโภคและภาคธุรกิจด้วยอุปกรณ์แสงสว่าง LED ที่มีพลังงานประสิทธิภาพสูงกว่าบริษัทอื่นๆ เป็นผู้นำอุตสาหกรรมในด้านเทคโนโลยีแสงสว่างอัจฉริยะ และใช้ประโยชน์จาก Internet of Things ในการยกระดับให้แสงสว่างให้เป็นมากกว่าการให้ความสว่าง เพื่อสร้างบรรยากาศใหม่ให้กับบ้าน และพื้นที่อาคารต่างๆ ได้ ในปี พ.ศ. 2559 บริษัทฯ มียอดขายกว่า 7.1 พันล้านยูโร และมีพนักงานกว่า 34,000 คนทั่วโลก สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับข่าวฟิลิปส์ อิเล็กทรอนิกส์ ได้ที่ Newsroom, TwitterและLinkedIn. และสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนักลงทุนสัมพันธ์ได้ที่หน้า Investor Relations