ADS


Breaking News

ลอรีอัล ชูผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมยอดเยี่ยม คว้าคะแนนระดับ AAA สูงสุดจาก CDP ต่อเนื่องเป็นปีที่สอง

     กรุงเทพฯ,  7 พฤศจิกายน 2560 – ลอรีอัล ได้รับการจัดลำดับให้มีผลการดำเนินงานด้านสภาพภูมิอากาศ แหล่งน้ำ และป่าไม้ ในระดับ A จาก CDP องค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่เปิดเผยข้อมูลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมในระดับสากล

     CDP เผยแพร่การจัดลำดับผลการดำเนินงานด้านภูมิอากาศ น้ำ และป่าไม้ ของกว่า 3,000 องค์กรชั้นนำ ตั้งแต่ระดับ A-D โดยมีผลงานยอดเยี่ยมระดับ A เป็นระดับสูงสุด ปีนี้เป็นครั้งแรกที่องค์กรไม่แสวงหาผลกำไรดังกล่าวประกาศผลการจัดลำดับพร้อมกันทั้งสามด้าน สะท้อนให้เห็นถึงแนวคิดเชิงบูรณาการเพื่อการประกอบธุรกิจอย่างยั่งยืนขององค์กร

     ลอรีอัลเป็นหนึ่งในสององค์กรที่ได้รับการจัดลำดับให้มีผลงานในระดับ A ทั้งสามด้านจาก CDP ตอกย้ำถึงการดำเนินงานที่ยอดเยี่ยมของเราเมื่อปีที่ผ่านมา ด้านการลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ การพิทักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ รวมทั้งการต่อต้านการตัดไม้ทำลายป่าในระบบห่วงโซ่อุปทานขององค์กร เพื่อมุ่งสู่ระบบเศรษฐกิจใหม่ที่ยั่งยืน

     นายฌอง-ปอล แอกง ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหารแห่งลอรีอัลกล่าวว่า “เรารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับยกย่องจาก CDP ให้เป็นหนึ่งในสององค์กรที่มีผลงานระดับ A ในสามด้าน เราได้ดำเนินการตามพันธสัญญาเพื่อความยั่งยืนแห่งปี 2020 มากว่าครึ่งทางแล้ว ลอรีอัลได้ก้าวผ่านการเปลี่ยนแปลงในเชิงลึกเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้อย่างจริงจัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปกป้องสภาพภูมิอากาศ การบริหารจัดการน้ำที่ยั่งยืน และการต่อต้านการตัดไม้ทำลายป่า การจัดลำดับดังกล่าวจึงเป็นกำลังใจที่มีคุณค่ายิ่งซึ่งส่งเสริมให้เราก้าวต่อไปในอนาคต”

     ในปี 2017 มีองค์กรชั้นนำของโลกได้รับการจัดลำดับให้มีผลงานในระดับ A จาก CDP รวมทั้งสิ้น 160 องค์กร สำหรับผลการดำเนินงานด้านภูมิอากาศ น้ำ หรือป่าไม้ ตามข้อเรียกร้องของ 827 นักลงทุน ด้วยสินทรัพย์รวม 100 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ หลายพันองค์กรได้นำเสนอข้อมูลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมประจำปีให้แก่ CDP เพื่อเข้าร่วมการประเมินผลอย่างอิสระตามหลักเกณฑ์ของ CDP

     ประธานบริหารของ CDP นายพอล ดิกคินสัน กล่าวว่า “ขอแสดงความยินดีกับทุกองค์กรที่ได้รับการจัดลำดับให้มีผลงานระดับ A ในปีนี้ นับเป็นนิมิตหมายอันดีที่หลายฝ่ายต่างมุ่งมั่นบรรเทาผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและใช้โอกาสนี้พัฒนาไปสู่ระบบเศรษฐกิจที่ยั่งยืน องค์กรเหล่านี้ล้วนมีบทบาทสร้างการเปลี่ยนแปลงภายใต้สภาวการณ์ที่การดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมมีความสำคัญอย่างยิ่งยวด”

     ข้อมูลขององค์กรที่มีผลงานในระดับ A (ด้านสภาพแวดล้อม น้ำ และป่าไม้) และการจัดลำดับคะแนนของแต่ละองค์กรฉบับสมบูรณ์สามารถศึกษาได้จากเว็บไซต์ของ CDP: https://www.cdp.net/en/scores-2017

###

เกี่ยวกับ CDP
     CDP เป็นองค์กรระหว่างประเทศที่ไม่แสวงหาผลกำไร ซึ่งส่งเสริมให้องค์กรและรัฐบาลต่างๆ ลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก พิทักษ์รักษาแหล่งน้ำ และปกป้องป่าไม้  CDP ได้รับเลือกจากนักลงทุนให้เป็นหน่วยงานเผยแพร่ข้อมูลทางสภาพภูมิอากาศอันดับหนึ่ง ที่ร่วมมือกับสถาบันการลงทุนซึ่งมีสินทรัพย์รวม 100 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ เราใช้ประโยชน์จากพลังของนักลงทุนและผู้ซื้อในการส่งเสริมให้องค์กรต่างๆ เปิดเผยข้อมูลการบริหารจัดการผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมของตนเอง ในปี 2017 กว่า 6,300 องค์กรซึ่งมีปริมาณสัดส่วนการลงทุนรวมถึงร้อยละ 55 ของตลาดโลกเผยแพร่ข้อมูลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมให้แก่ CDP ครอบคลุมถึงองค์กรต่างๆ ใน 500 เมือง และ 100 รัฐหรือภูมิภาค ส่งผลให้ CDP เป็นหนึ่งในเวทีรวบรวมข้อมูลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัทและรัฐบาลที่กว้างขวางที่สุดในระดับโลก CDP หรือโครงการเปิดเผยข้อมูลคาร์บอน (Carbon Disclosure Project) เป็นหนึ่งในสมาชิกผู้ก่อตั้ง We Mean Business Coalition  ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก www.cdp.net 

เกี่ยวกับลอรีอัลกรุ๊ป
    ลอรีอัล คือบริษัทความงามอันดับหนึ่งของโลก ซึ่งมีผลิตภัณฑ์จัดจำหน่ายผ่านทุกช่องทาง ครอบคลุมถึงตลาดแมส ห้างสรรพสินค้า เภสัชกรรมและร้านขายยา ร้านทำผม และร้านค้าปลีก เรายึดมั่นในกลยุทธ์ที่สำคัญขององค์กรในการค้นคว้าวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอย่างต่อเนื่องโดยทีมงานวิจัยกว่า 4,000 คน ด้วยงบประมาณการวิจัย 857 ล้านยูโร (38 พันล้านบาท) และการจดสิทธิบัตรกว่า 600 ฉบับในแต่ละปี เพื่อตอบสนองต่อความปรารถนาด้านความงามของผู้คนทั่วโลก และมุ่งมั่นที่เข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคหน้าใหม่หนึ่งพันล้านคนในอนาคต โดยมีพันธสัญญา   เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนสำหรับปี 2020 "Sharing Beauty With All" เป็นแนวทางกำหนดเป้าหมายเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนในทุกภาคส่วนของลอรีอัลกรุ๊ป เพื่อการเติบโตทางธุรกิจอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนของเรา
เกี่ยวกับลอรีอัลประเทศไทย
     ลอรีอัลประเทศไทย เป็นสาขาของบริษัทผู้นำความงามของโลก นำเข้าและจัดจำหน่าย 21 แบรนด์ระดับสากล ใน 4 แผนกผลิตภัณฑ์;
  • แผนกผลิตภัณฑ์อุปโภค: ลอรีอัล ปารีส, การ์นิเย่, เมย์เบลลีน นิวยอร์ค และนิกซ์ โปรเฟสชั่นแนล เมคอัพ
  • แผนกผลิตภัณฑ์ความงามชั้นสูง: ลังโคม, ไบโอเธิร์ม, จิออร์จิโอ อาร์มานี, ราล์ฟ ลอเรน, คาชาเรล, กี ลาโรช,
คีลส์, ชู อูเอมูระ, วิคเตอร์ แอนด์ รอล์ฟ, ดีเซล, อีฟส์ แซ็งต์ โลร็องต์ โบเต้, เออเบิน ดีเคย์ และ คลาริโซนิค
  • แผนกผลิตภัณฑ์ช่างผมมืออาชีพ: ลอรีอัล โปรเฟสชั่นแนล และเคเรสตาส
แผนกผลิตภัณฑ์เวชสำอาง: ลา โรช-โพเซย์ และวิชี่