ADS


Breaking News

The Story of Father นิทรรศการเสมือนจริงบอกเล่าเรื่องราวของ "พ่อ"

     ตลอดระยะเวลา 1 ปีหลังจากที่ ในหลวงรัชกาลที่ 9 สวรรคต เรื่องราวทั้งพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ และคำสอนของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้ถูกนำเสนอ ถ่ายทอดออกมาในรูปแบบต่างๆ  หลายเรื่องที่เราอาจคุ้นเคยอยู่แล้ว หยิบมาเล่าในมุมใหม่ และก็หลายเรื่องเราอาจยังไม่เคยได้ฟังก็เป็นได้
     บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) กลุ่มบริษัท โอกิลวี่ แอนด์ เมเธอร์ ประเทศไทย จำกัด และบริษัทในเครือ ตั้งใจรวบรวมบันทึกและเผยแพร่เรื่องราวเกี่ยวกับพระองค์ท่านในรูปแบบใหม่ อันเป็นที่มาของหนังสือ 70 Stories of Father ที่นำเสนอ 70 เรื่องราวเกี่ยวกับของในหลวงรัชกาลที่ 9 ตลอด 70 ปีแห่งรัชสมัย ที่จะสร้างแรงบันดาลใจและให้แง่คิดต่างๆ มากมาย
     แคมเปญ “The Story of Father เรื่องราวของพ่อจะอยู่กับเราเสมอ” นำเสนอพระราชกรณียกิจ พระบรมราโชวาท และแนวพระราชดำริ ที่ล้วนเป็นแบบอย่างอันทรงคุณค่า ผ่านผลงานศิลปะ เสียง และเรื่องราวประกอบ ใน 2 รูปแบบ ประกอบด้วย
  • The Story of Father Virtual Exhibition นิทรรศการเสมือนจริงออนไลน์ ที่จัดแสดง 70 เรื่องราวพร้อมเสียงประกอบ ให้ความรู้สึกเสมือนเดินอยู่ในนิทรรศการที่จัดอยู่บนท้องฟ้า โดยบรรยากาศจะเปลี่ยนไปตามช่วงเวลาที่เข้าชมจริง ทั้งในรูปแบบ 3D Cinemagraph และภาพนิ่ง ผู้ชมสามารถพินิจรายละเอียดแต่ละผลงานได้เสมือนเข้าชมนิทรรศการ โดยเข้าชมได้ตลอดเวลา ทางเว็บไซต์  www.TheStoryofFather.com

  • และ หนังสือ “70 Stories of Father  70 เรื่องราวดีๆ ของพ่อ” บันทึก 70 เรื่องราวของในหลวง รัชกาลที่ 9 ถ่ายทอดผ่านผลงานภาพศิลปะ 70 ภาพ พร้อมเรื่องราวประกอบ ที่ผู้อ่านสามารถรับฟังเสียงประกอบแต่ละเรื่องราวได้ง่ายๆ โดยการ Scan QR Code ในหนังสือ
“ติดหล่ม”        “สะพานของพ่อ”
“หัวใจของพ่อ”
“นักพยากรณ์ที่แม่นยำที่สุด”                “วัดของในหลวง”
“เด็กน้อยผู้กราบพระบาท”
ฯลฯ
นี่คือส่วนหนึ่งของเรื่องราวใน “70 Stories of Father”
     สุดท้ายแม้ว่าเราจะรู้เรื่องราวของในหลวงรัชกาลที่ 9 มากแค่ไหน ก็ไม่สำคัญเท่าเรารู้ว่าท่านรักและทำเพื่อพสกนิกรชาวไทยมากขนาดไหนในช่วงตลอดเวลา 70 ปี ที่ท่านทำเพื่อคนไทย แต่ทุกสิ่งตลอด 70 ปี นั้นได้ประทับอยู่ในใจของคนไทยไปตลอดกาล ร่วมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ ของในหลวงรัชกาลที่ 9 สามารถเข้าชมเรื่องราวของ “พ่อ” นิทรรศการ The Story of Father ได้ตลอด 24 ชั่วโมงผ่านทางเว็บไซต์ www.thestoryoffather.com

Stories of Father เรื่องราวของพ่อจะอยู่กับเราเสมอ
แนวความคิดแคมเปญ
The Story of Father
เรื่องราวของพ่อจะอยู่กับเราเสมอ
______________________________________

ความเป็นมา
    พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ครองราชย์ยาวนานกว่า 70 ปี  สำหรับคนไทย 70 ปีนี้ มีความหมายอันลึกซึ้ง เราได้เห็นพระมหากษัตริย์พระองค์นี้ทรงงานอย่างหนัก เสียสละความสุขสบายเพื่อให้คนไทยได้มีความเป็นอยู่ที่ดี ประเทศชาติพัฒนาจนทัดเทียมนานาอารยประเทศได้ ก็ด้วยผลของพระราชกรณียกิจนานับประการ
    ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) จึงได้จัดทำแคมเปญ The Story of Father เพื่อเผยแพร่ พระราชกรณียกิจและบอกเล่าเรื่องดีๆส่วนพระองค์เพื่อเป็นแรงบันดาลใจในการดำเนินชีวิตสำหรับคนไทยทุกคนมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2558 อันได้แก่
    เดือนกุมภาพันธ์ 2558 เผยแพร่ ภาพยนตร์สั้นชุด “The Reason” กระตุ้นให้คนรุ่นใหม่ฉุกคิดและเริ่มศึกษาสิ่งที่พระองค์ทำเพื่อคนไทยมาโดยตลอด เพื่อตอบคำถามในใจที่ว่า “ทำไมคนไทยถึงรักในหลวงรัชกาลที่ 9”
    เดือนกรกฎาคม 2558 เผยแพร่ ภาพยนตร์โฆษณาเฉลิมพระเกียรติชุด “Follow the Fatherเพื่อปลุกจิตสำนึกให้คนไทยทุกคนน้อมนำพระราชกรณียกิจ พระราชดำรัส พระราชจริยวัตรมาเป็นต้นแบบและเริ่มต้นลงมือทำตามแบบพระองค์ จากกิจกรรมในชีวิตประจำวันของตัวเอง
    พร้อมจัดทำ เว็บไซต์ www.TheStoryofFather.com ตั้งแต่ปี พ.ศ 2558 เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมแนวคิด และพระราชกรณียกิจของในหลวงรัชกาลที่ 9 ในรูปแบบบทความพร้อมภาพประกอบที่เนื้อหาสั้น กระชับ สนุกสนานและเข้าใจง่าย แต่ให้ประเด็นแง่คิดที่ใกล้ตัว
    เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559 เผยแพร่สารคดีเสียง “70 Stories of Father : 70 เรื่องราวดีๆ ของพ่อ” เพื่อถ่ายทอดพระราชกรณียกิจ คำสอน และแนวคิด รวม 70 เรื่อง ความยาวเรื่องละ 1 นาที ที่คนไทยทุกคน ทุกเพศ ทุกวัย สามารถเข้าถึง เข้าใจได้ง่ายที่สุด ผ่านสื่อวิทยุ และ www.TheStroryofFather.com
    เดือนตุลาคม พ.ศ. 2560 นี้ ในวาระที่จะมีพระราชพิธีถวายพระเพลิง พระบรมศพฯ ไทยประกันชีวิตยังคงมุ่งมั่นสานต่อเจตนารมณ์ที่จะรวบรวมเรื่องราวของพ่อ ที่ยังคงอยู่ในใจคนไทย เพื่อเล่าขานให้คนรุ่นหลังสืบไป จึงได้ร่วมกับ กลุ่มบริษัท โอกิลวี่ แอนด์ เมเธอร์ ประเทศไทย จำกัด จัดทำหนังสือ “70 Stories of Father : 70 เรื่องราวดีๆ ของพ่อ” และ Virtual Exhibition “The Story of Father” เผยแพร่ทาง www.TheStroryofFather.com เพื่อบันทึกเรื่องราวของพ่ออันเป็นที่รักยิ่งของลูกๆ ชาวไทยให้คงอยู่ตลอดไป

รูปแบบแคมเปญ “The Story of Father เรื่องราวของพ่อจะอยู่กับเราเสมอ”
    นำเสนอแต่ละเรื่องราว พระราชกรณียกิจ คำสอน และแนวคิด ที่ล้วนเป็นแบบอย่างอันทรงคุณค่า ของในหลวงรัชกาลที่ 9 ด้วยผลงานศิลปะ เสียง และ เรื่องราวประกอบ เพื่อให้คนไทยทุกคน ทุกเพศ ทุกวัย สามารถสัมผัส เข้าถึงเรื่องราวได้อย่างมีอรรถรส ผ่าน 2 รูปแบบ อันได้แก่
    1.    “The Story of Father”  Virtual Exhibition นิทรรศการเสมือนจริง ที่จัดแสดง 70 ผลงานพร้อมเสียง ให้ความรู้สึกเสมือนเดินอยู่ในนิทรรศการที่จัดอยู่บนท้องฟ้าที่บรรยากาศจะเปลี่ยนไปตามช่วงเวลาที่เข้าชมจริง จัดแสดง 70 เรื่องราว ทั้งในรูปแบบ 3D Cinemagraph และ ภาพนิ่ง ที่ผู้ชมสามารถพินิจรายละเอียดแต่ละผลงานได้เสมือนเข้าชมนิทรรศการ โดยเข้าชมได้ตลอดเวลา ทางเว็บไซต์  www.TheStoryofFather.com
    2.    หนังสือ “70 Stories of Father : 70 เรื่องราวดีๆ ของพ่อ”  ที่ได้บันทึก 70 เรื่องราวดีๆของพ่อ โดยถ่ายทอดผ่าน ผลงานภาพ 70 ภาพศิลปะ พร้อมเรื่องราวประกอบ ที่ผู้อ่านยังสามารถรับฟังเสียงประกอบแต่ละเรื่องราวได้ง่ายๆ โดยการ Scan QR Code ในหนังสือ
    ความพิเศษของแคมเปญนี้ คือ แต่ละผลงาน แม้จะไม่ใช่งานศิลปะขั้นสูงสุด แต่เป็นผลงานที่ถ่ายทอดและพัฒนาขึ้นจากความร่วมมือร่วมใจของทีมงาน Creative และทีมงานทุกคน ของบริษัท ไทยประกันชีวิต และกลุ่ม บริษัท โอกิลวี่ แอนด์ เมเธอร์ ประเทศไทย จำกัด ที่มุ่งถ่ายทอด 70 เรื่องราวของพ่อ ผ่านมุมมองของตนเอง โดยบริษัท ไทยประกันชีวิต ได้เข้ามาร่วมสนับสนุนการถ่ายทอดผลงานนี้ เพื่อร่วมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ ของในหลวงรัชกาลที่ 9เพื่อให้เป็นแรงบันดาลใจในการดำเนินชีวิตสำหรับทุกคน สามารถเข้าถึงได้ตลอดเวลา และ เป็นเรื่องราวที่จะคงอยู่ในใจทุกคนตลอดไป เพื่อสืบสานสิ่งที่พ่อทำเพื่อคนไทย

     “พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” หรือ “พ่อ”ของคนไทยทุกคนจะคงยังอยู่กับเราตลอดไปน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ ข้าพระพุทธเจ้า บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) และ กลุ่มบริษัท โอกิลวี่ แอนด์ เมเธอร์ ประเทศไทย จำกัด และ บริษัทในเครือ
--------------