ADS


Breaking News

ททท. ร่วมกับ UNDP เปิดตัว ๔ ชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนสู่สาธารณะ เผยแพร่ศาสตร์พระราชาผ่านนิทรรศการ ตลอด ๕ วันเต็ม

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมกับโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) จัดนิทรรศการในโครงการ “ตามรอยศาสตร์พระราชา เพื่อการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน” เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมร่วมสืบสานพระราชปณิธานของพระองค์ท่าน โดยน้อมแนวคิดด้านการพัฒนามนุษย์ และการพัฒนาเศรษฐกิจตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงหลักเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา มาประยุกต์ใช้กับการพัฒนาการท่องเที่ยวในพื้นที่นำร่อง ๔ ชุมชน ประกอบด้วย ชุมชนริมน้ำจันทบูร จังหวัดจันทบุรี, ชุมชนบ้านปงห้วยลาน จังหวัดเชียงใหม่, ชุมชนรอบโครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ ตามพระราชดำริ จังหวัดชุมพร และชุมชนท่องเที่ยวบ้านหนองส่าน จังหวัดสกลนคร
    โดยได้รับเกียรติจาก คุณยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และตัวแทนจาก UNDP เป็นประธานในการเปิดงาน ภายในนิทรรศการมีการนำเสนอศาสตร์พระราชาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รวมถึงสินค้าและเส้นทางท่องเที่ยวของทั้ง ๔ ชุมชน และเชิญร่วมประดิษฐ์ (ดอกดารารัตน์) เพื่อทูลเกล้าฯ ถวายในงานพระราชพิธีถวายพระเพลงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
    โดยนิทรรศการจะจัดแสดงในวันที่ ๔-๘ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ เอ็มโพเรี่ยม แกลอรี่ (Emporium Gallery) ชั้น M ศูนย์การค้า ดิ เอ็มโพเรี่ยม เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สนใจและนักท่องเที่ยวหัวใจธรรมชาติ เข้ามาสัมผัสความงาม และรับข้อมูลเพื่อออกเดินทางครั้งใหม่ สู่แหล่งท่องเที่ยวชุมชนทั้ง ๔ แห่ง
    สนใจดูรายละเอียดได้ที่ www.tourismthailand.org/kingwisdom หรือสอบถามเพิ่มเติม โทร. ๑๖๗๒