ADS


Breaking News

คิง เพาเวอร์เดินหน้า โครงการ KING POWER THAI POWER พลังคนไทย มอบสนามฟุตบอลหญ้าเทียมให้กับโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม เชียงใหม่

     นายอัยยวัฒน์ ศรีวัฒนประภา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ นำทัพพนักงานกว่า 150 ชีวิตลงพื้นที่ทำกิจกรรมเพื่อสังคม ภายใต้ ‘โครงการ KING POWER THAI POWER พลังคนไทย’ เพื่อมอบสนามฟุตบอลหญ้าเทียม ขนาด 7 คนเล่น ให้กับโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม จ. เชียงใหม่ และมอบลูกฟุตบอล ให้กับ 25 โรงเรียน และ 1 ชมรมฟุตบอล โดยรอบอำเภอดอยเต่า พร้อมปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับโรงเรียน ทาสีกำแพงโรงเรียน กำแพงศูนย์อพยพบ้านแปลง 8 และกำแพงวัดบ้านชั่ง
     โดยกิจกรรมในครั้งนี้ มุ่งเน้นที่จะเข้าไปส่งเสริม สนับสนุนเยาวชนไทยในด้านกีฬาฟุตบอลตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ เพื่อพัฒนาให้เยาวชนไทยที่ชื่นชอบกีฬาฟุตบอล ได้พัฒนาศักยภาพด้านกีฬาของตนเอง โดยเข้าไปสนับสนุนตั้งแต่ “การมอบลูกฟุตบอล 1 ล้านลูก” ให้เยาวชนไทยทั่วประเทศ และการ “สร้างสนามฟุตบอลหญ้าเทียม” จำนวน 100 แห่ง ภายใน 5 ปีให้กับโรงเรียนและชุมชนทั่วประเทศได้มีสนามฟุตบอลมาตรฐานระดับสากลได้ออกกำลังกาย ซึ่งสนามนี้ นอกจากจะทำให้เยาวชนได้มีพื้นที่ในการออกกำลังกาย เสริมสร้างร่างกายแข็งแรง มีกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ทำในช่วงเวลาว่างแล้ว ยังเป็นการส่งเสริมให้เกิดการรวมกลุ่มกันเพื่อเล่นกีฬาฟุตบอล อันนำไปสู่การสร้างความสามัคคีของคนในชุมชน สร้างชุมชนเข้มแข็งได้ในที่สุด โดยในครั้งนี้ จะมีโรงเรียนที่ได้รับลูกฟุตบอล จำนวน 25 โรงเรียน และชมรมฟุตบอล 1 แห่ง รวมทั้งสิ้น 500 ลูก 
     นายอัยยวัฒน์ ศรีวัฒนะประภา กล่าวว่า จุดเริ่มต้นของ KING POWER THAI POWER พลังคนไทย เกิดจากความตั้งใจ และความมุ่งมั่นของคิง เพาเวอร์ ที่เชื่อมั่นในศักยภาพ และ ‘พลังคนไทย’ ซึ่งมีที่มาตั้งแต่ตอนที่เราไปทำสโมสรเลสเตอร์ที่อังกฤษ  ทำจนได้แชมป์พรีเมียร์ลีก เป็นจุดเริ่มต้นที่เราเห็นว่าคนไทยก็ทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ให้คนในโลกเห็นได้เหมือนกัน บริษัทฯ จึงดำเนินโครงการเพื่อสังคม เพื่อสร้างสรรค์สิ่งดีๆ  มีประโยชน์ให้กับสังคมไทย ผ่านการสร้าง และการส่งผ่านพลังความดีให้กับคนในสังคมทุกระดับ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ‘เยาวชน’ ซึ่งถือเป็นกำลังสำคัญในการช่วยพัฒนาขับเคลื่อนประเทศไทยให้เจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน