ADS


Breaking News

อธิบดีกรมส่งเสริม จัดงาน STYLE

     เพื่ออำนวยความสะดวกและประหยัดค่าใช้จ่ายให้กับผู้ซื้อ ผู้ประกอบการสินค้าไลฟ์สไตล์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ จันทิรา ยิมเรวัต วิวัฒรัตน์ เลยมีไอเดียจัดงานแสดงสินค้าไลฟ์สไตล์ในมิติใหม่ภายใต้ชื่อ STYLE ซึ่งเป็นครั้งแรกของการรวมงาน BIFF & BIL, BIG + BIH และ TIFF เข้าไว้ด้วยกัน ครบจบในงานเดียวไม่ว่าอยากจะเจรจาการค้ากับผู้ประกอบการสินค้าแฟชั่น เครื่องหนัง ของขวัญ ของใช้ในงาน หรือเฟอร์นิเจอร์ และแน่นอนว่ารวม 3 งานก็ต้องยิ่งใหญ่กว่าทุกครั้งที่เคยจัดมา ใครกำลังมองหาลู่ทางธุรกิจเกี่ยวกับสินค้าไลฟ์สไตล์ ไปร่วมงานกันได้ตั้งแต่ 17-21 ตุลาคมนี้ จัดเต็มพื้นที่กว่า 40,000 ตร.ม. ฮอลล์ EH 98-104 ไบเทค บางนา