ADS


Breaking News

พฤกษา คว้ารางวัล International Star for Quality Award 2017 การันตีคุณภาพระดับโลก

     นายสุภัทร์ รัตนโสภณชัย ผู้อำนวยการอาวุโสศูนย์นวัตกรรม บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) (ที่สองจากซ้าย) เป็นผู้แทนบริษัทฯ รับมอบรางวัล “International Star for Quality Award 2017” ประเภท Platinum ณ กรุงเจนีวา ประเทศสวิสเซอร์แลนด์  เนื่องจากบริษัทฯ มีความโดดเด่นด้านการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรในเรื่องคุณภาพอย่างต่อเนื่อง เป็นมืออาชีพ และมีผลงานเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง โดยการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆมาใช้ในองค์กรอย่างต่อเนื่องในทุกกระบวนการทำงาน ทำให้สามารถส่งมอบบ้านที่มีคุณภาพให้กับลูกค้า  ถือเป็นเครื่องการันตีด้านคุณภาพการก่อสร้างที่อยู่อาศัยของพฤกษาในเวทีระดับโลก