ADS


Breaking News

สยามไฟเบอร์กลาสโชว์ศักยภาพ นักออกแบบนวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อมเชิงสร้างสรรค์ สู่ไทยแลนด์ 4.0 จากกระทรวงอุตสาหกรรม

     นายธนวัฒน์  เกิดประเสริฐ (ซ้าย) ที่ปรึกษาด้านเสียงและความร้อน บริษัท สยามไฟเบอร์กลาส จำกัด ในกลุ่มธุรกิจเอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง (SCG Cement-Building Materials) ผู้ผลิต ผลิตภัณฑ์ฉนวนประเภทใยแก้ว ทั้งฉนวนกันความร้อนเอสซีจี วัสดุอะคูสติกเอสซีจี และแผ่นโปร่งแสงเอสซีจี เข้าโชว์ศักยภาพสุดยอดนักพัฒนานวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ด้านสิ่งแวดล้อม พร้อมเข้ารับโล่เกียรติยศผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรม ที่นำหลักความคิด  การออกแบบเชิงสร้างสรรค์ สู่ไทยแลนด์ 4.0 ด้วยการนำวัสดุรีไชเคิลมาประยุกต์ใช้ในรูปแบบใหม่ ที่นอกจากให้ผลด้านสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำแล้ว ยังเป็นการสร้างประโยชน์ที่ให้ความสุขในครัวเรือนและสังคมอย่างยั่งยืน    โดยมี นายทองชัย ชวลิตพิเชฐ (ขวามือ) ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นผู้มอบ ในงานพิธีปิดโครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์  ณ ห้องแซฟไฟร์ 204-205 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี