ADS


Breaking News

JMART ทุ่มเงิน 141 ลบ. แปรสภาพ JMT-W1 มั่นใจธุรกิจบริหารหนี้เด่น ด้าน JMT ใส่เกียร์เดินหน้า เตรียมออกหุ้นกู้วงเงินไม่เกิน 5 พันลบ.

“อดิศักดิ์ สุขุมวิทยา” แม่ทัพใหญ่ JMART ในฐานะบริษัทแม่ ส่งสัญญาณภาพรวมกลุ่มธุรกิจบริหารหนี้มีอนาคตสดใส ควักกระเป๋า 141 ล้านบาท ประเดิมแปรสภาพ JMT-W1 จำนวน 7,869,991 หน่วย ด้วยราคาใช้สิทธิ  17.761 บาท/หุ้น ตอกย้ำความเชื่อมั่น JMT ในระยะยาว  โดยหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวซื้อขายบนกระดานวันที่ 5 ตุลาคมนี้ หนุน JMT มีทุนจดทะเบียนใหม่เป็น 379,976,470 หุ้น ด้าน “ปิยะ พงษ์อัชฌา” ซีอีโอ  JMT ส่งซิกโค้งสุดท้ายของปีแจ่ม เดินหน้าประมูลหนี้เข้าพอร์ตเพิ่ม คาดทั้งปีนี้ซื้อได้มากกว่า 3 หมื่นล้านบาทตามเป้า  สนับสนุนให้สิ้นปี 2560 มีพอร์ตบริหารหนี้รวมแตะ 1.4 แสนล้านบาท ครองผู้นำธุรกิจบริหารหนี้รายใหญ่สุดของประเทศ แถมเตรียมขอมติผู้ถือหุ้นออกหุ้นกู้มูลค่ารวมไม่เกิน 5,000 ล้านบาท ใช้รองรับสำหรับการซื้อหนี้ด้อยคุณภาพในอนาคตอีกปีละไม่น้อยกว่า 30,000 ล้านบาทต่อปี  กำหนดจัดประชุม EGM 6 พฤศจิกายน นี้
นายอดิศักดิ์ สุขุมวิทยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน) หรือ JMART เปิดเผยถึง ภาพรวมผลประกอบการของกลุ่มบริษัทฯ ในปีนี้ จะเติบโตต่อเนื่องตามแผนที่วางไว้ โดยเฉพาะ ภาพรวมธุรกิจบริหารหนี้ของ JMT ถือเป็นบริษัทย่อยที่สามารถสร้างการเติบโตได้อย่างโดดเด่นในอนาคต และคาดว่าผลประกอบการปีนี้จะเป็นอีกปีที่สามารถสร้างทำผลงานได้ตามเป้าหมาย JMART ในฐานะบริษัทแม่ ถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ 56.12 ทุ่มเงินลงทุน 141 ล้านบาท ใช้สิทธิแปรสภาพ JMT-W1 จำนวน 7,869,991 หน่วย ซึ่งได้หุ้นสามัญ JMT มาจำนวน 7,975,842 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ (พาร์) 1 บาท ด้วยอัตราใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 : 1.01345 หุ้น ราคาใช้สิทธิ 17.761 บาท/หุ้น โดยหุ้นแปรสภาพดังกล่าวเริ่มซื้อขายบนกระดานวันที่ 5 ตุลาคม 2560 สนับสนุนให้ปัจจุบัน JMT มีทุนจดทะเบียนชำระแล้วเพิ่มเป็น 379,976,470 หุ้น
ทั้งนี้ การแปรสภาพดังกล่าวสะท้อนความเชื่อมั่นในศักยภาพธุรกิจบริหารหนี้ที่เติบโตโดดเด่นในระยะยาว พร้อมประเมินภาพรวมกลุ่มเจมาร์ทในไตรมาส 4 ปีนี้ ธุรกิจมือถือ กล้องถ่ายรูป และอุปกรณ์เสริมต่างๆ ผ่านบริษัทย่อย JAYMART MOBILE รวมทั้ง ธุรกิจบริหารหนี้ ของ JMT จะเป็นดาวเด่นสุดในกลุ่ม ขณะที่ธุรกิจบริหารพื้นที่เช่าและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ของ J และ ธุรกิจเครื่องใช้ไฟฟ้าและสินค้าเชิงพาณิชย์ต่างๆ ของ SINGER ที่จำหน่ายผ่านตัวแทนขายทั่วประเทศยังคงเติบโต ซึ่งยิ่งตอกย้ำความแข็งแกร่งของกลุ่มธุรกิจในช่องทางค้าปลีก ยืนยันเป้าหมายเจมาร์ทโต 30% ได้ตามเป้า
     นายปิยะ พงษ์อัชฌา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เจเอ็มที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส มาร์ท จำกัด (มหาชน) หรือ JMT ผู้ประกอบธุรกิจให้บริการติดตามเร่งรัดหนี้ บริหารหนี้ด้อยคุณภาพระดับแนวหน้าของประเทศ กล่าวว่า ในช่วงครึ่งปีหลังจะเข้าสู่ไฮซีซั่นธุรกิจ จากปัจจัยสนับสนุนทั้งในด้านการรับซื้อหนี้ด้อยคุณภาพจากสถาบันการเงิน และการรับรู้รายได้จากยอดจัดเก็บจากลูกหนี้ โดยเฉพาะในช่วงไตรมาส 4 สถาบันการเงินทั้ง Bank และ Non-Bank ที่เร่งขายหนี้ด้อยคุณภาพออกมาเป็นจำนวนมาก
     จึงมั่นใจว่า เป้าหมายการซื้อหนี้ด้อยคุณภาพเข้ามาบริหารปีนี้ จะสามารถทำได้ตามเป้า 30,000 ล้านบาท จากปัจจุบัน ซื้อหนี้ด้อยคุณภาพเข้ามาบริหารแล้ว 11,133 ล้านบาท สนับสนุนให้สิ้นปี 2560 บริษัทฯ จะมีพอร์ตบริหารหนี้รวมทั้งสิ้น 1.4 แสนล้านบาท ตามเป้าหมายที่วางไว้ พร้อมทั้งมุ่งมั่นที่จะทำผลประกอบการให้เป็นนิวไฮทั้งรายได้และกำไรเป็นปีที่สองต่อเนื่อง หรือเติบโต 30%  จากปี 2559 กำไรสุทธิอยู่ที่ 290 ล้านบาท รายได้รวมอยู่ที่ 1,063.7 ล้านบาท เตรียมเปิดตัวแอพพลิเคชั่นบนมือถือใหม่ เพิ่มความสะดวกสบายให้แก่ลูกค้าในการชำระเงินผ่านช่องทางดังกล่าวได้ง่ายขึ้นด้วย
ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติเสนอต่อผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติการออกหุ้นกู้วงเงินมูลค่ารวมไม่เกิน 5,000 ล้านบาท ซึ่งไม่รวมวงเงินหุ้นกู้ไม่เกิน 2,000 ล้านบาท ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 วัตถุประสงค์ เพื่อชำระคืนหนี้คงค้าง และ/หรือ ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน รวมทั้งการขยายธุรกิจรองรับการซื้อหนี้ด้อยคุณภาพในอนาคตอีกปีละไม่น้อยกว่า 30,000 ล้านบาทต่อปี โดยจะซื้อหนี้ด้อยคุณภาพเข้ามาบริหารทั้งที่มีหลักประกันและไม่มีหลักประกันเพิ่มเติม รุกตลาดในประเทศไทยที่บริษัทฯ เป็นผู้นำในธุรกิจบริหารหนี้อยู่แล้ว และธุรกิจในประเทศกัมพูชาผ่านบริษัทย่อย บริษัท เจเอ็มที (กัมพูชา) จำกัด ซึ่งปัจจุบันได้เริ่มเข้าไปติดตามหนี้ในประเทศดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว
     กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 เวลา 14:00 น. ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ พร้อมทั้ง กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (Record Date) วันที่ 17 ตุลาคม 2560